Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Hậu cần miền góp phần đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ (1960 - 1965)Hậu cần miền góp phần đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ (1960 - 1965)25/12/2020 10:04
Sau thắng lợi to lớn của phong trào Đồng khởi, chế độ Mỹ - Diệm rơi vào khủng hoảng liên tiếp, suy sụp nghiêm trọng. Để cứu vãn tình hình, đế quốc Mỹ chuyển sang thực hiện Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, ồ ạt đưa vào miền Nam Việt Nam 989 máy bay, 732 xe cơ giới, 26.200 cố vấn và nhân viên quân sự..., tăng viện trợ, phát triển quân ngụy lên 561.600 tên, quyết tiêu diệt cách mạng miền Nam. Ngành Hậu cần nói chung, Hậu cần chiến trường trọng điểm Nam Bộ (B2) nói riêng đã nỗ lực to lớn góp phần cùng quân dân miền Nam đánh bại Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.
Tổng cục cung cấp trong Chiến dịch Biên giớiTổng cục cung cấp trong Chiến dịch Biên giới26/10/2020 23:00
Chiến dịch Biên giới (Thu-Đông 1950) là chiến dịch quy mô lớn đầu tiên do Bộ Tổng tư lệnh tổ chức, chỉ huy; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra mặt trận chỉ đạo tác chiến.
Một số hoạt động về nguồn

Một số hoạt động về nguồn 21/08/2020 11:27
Vừa qua, nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân đội (11/7/1950-11/7/2020), TCHC tổ chức Đoàn công tác hành quân về nguồn tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Chính sách nhà ở trong quân đội qua các thời kỳ

Chính sách nhà ở trong quân đội qua các thời kỳ 21/08/2020 11:27
Chính sách nhà ở (CSNƠ) là nội dung quan trọng trong hệ thống chính sách xã hội đối với Quân đội, gia đình quân nhân, thể hiện sự ưu đãi của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) và phản ánh tính chất lao động đặc thù của cán bộ Quân đội. Thực hiện tốt CSNƠ sẽ kịp thời động viên cán bộ yên tâm công tác, phục vụ Quân đội, góp phần củng cố hậu phương Quân đội ngày càng vững chắc.
Đường Hồ Chí Minh trên biển-con đường huyền thoạiĐường Hồ Chí Minh trên biển-con đường huyền thoại16/06/2020 10:42
QĐND - Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Miền Bắc được giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam nằm dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai.
Một số tư liệu về ngành hậu cần quân đội

Một số tư liệu về ngành hậu cần quân đội 16/06/2020 10:41
* Ngày 11-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 121/SL quy định tổ chức Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh, gồm 3 cơ quan: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp.
Vai trò của Tổng cục Hậu cần trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

Vai trò của Tổng cục Hậu cần trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 12/04/2020 12:12
Sau Hiệp định Pari, quân và dân ta đã “đánh cho Mỹ đã cút” và tích cực chuẩn bị “đánh cho ngụy nhào”. Tháng 10/1974, Bộ Chính trị thông qua kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm (1975-1976), chọn Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu.
go top