Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020
Đường Hồ Chí Minh trên biển-con đường huyền thoạiĐường Hồ Chí Minh trên biển-con đường huyền thoại16/06/2020 10:42
QĐND - Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Miền Bắc được giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam nằm dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai.
Một số tư liệu về ngành hậu cần quân đội

Một số tư liệu về ngành hậu cần quân đội 16/06/2020 10:41
* Ngày 11-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 121/SL quy định tổ chức Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh, gồm 3 cơ quan: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp.
Vai trò của Tổng cục Hậu cần trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

Vai trò của Tổng cục Hậu cần trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 12/04/2020 12:12
Sau Hiệp định Pari, quân và dân ta đã “đánh cho Mỹ đã cút” và tích cực chuẩn bị “đánh cho ngụy nhào”. Tháng 10/1974, Bộ Chính trị thông qua kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm (1975-1976), chọn Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu.
“Khóa tập huấn đặc biệt”“Khóa tập huấn đặc biệt”12/04/2020 12:12
Tháng 3-1951, đồng chí Bùi Phùng đang đảm nhiệm chức vụ Trung trạm trưởng, Trung trạm vận tải Việt Bắc, thuộc Cục Vận tải, Tổng cục Cung cấp thì được cấp trên giao nhiệm vụ tháp tùng Bác Hồ đi kiểm tra công tác vận tải quân sự trên các con đường từ Thái Nguyên lên biên giới Việt - Trung và từ Thái Nguyên sang Tuyên Quang. Trong chuyến đi dài 3 tuần lễ này, đồng chí đã được Bác truyền thụ nhiều bài học quý báu từ thực tiễn.
Công tác hậu cần trên chiến trường Nam Bộ-Cực Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống MỹCông tác hậu cần trên chiến trường Nam Bộ-Cực Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống Mỹ12/04/2020 12:12
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Chiến trường Nam bộ - Cực Nam Trung bộ (mật danh B2) là địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược rất quan trọng nhưng cũng là nơi địa hình phức tạp; vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, dân cư thưa thớt, kinh tế nghèo nàn; vùng đồng bằng, địa hình trống trải, kênh rạch chằng chịt, khó khăn trong cơ động và triển khai lực lượng, vật chất hậu cần kỹ thuật, hạn chế bảo đảm cho tác chiến hiệp đồng quân binh chủng của lực lượng chủ lực.
go top