Thứ tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top