Thứ sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top