Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top