Thứ tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top