Thứ tư, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top