Thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2023

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top