Thứ năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top