Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top