Liên tục tiến công, liên tục vận chuyển…; đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”, không ngừng nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 1949, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đã bước sang giai đoạn mới. Trước yêu cầu của thực tiễn, ngày 18-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 50/SL, thành lập 12 cục trực thuộc Bộ Quốc phòng, trong đó có Cục Vận tải. Ngày đầu mới thành lập, lực lượng VTQS chỉ có 36 cán bộ, chiến sĩ, phương tiện thô sơ, chủ yếu dựa vào sức người là chính, trong khi, yêu cầu bảo đảm vật chất, vũ khí cho chiến trường rất cao và cấp bách. Song, Bộ đội Vận tải đã phát huy tinh thần tích cực, chủ động, tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, kết hợp chặt chẽ nhiều loại hình, phương thức, nhiều lực lượng, biết dựa vào dân, tạo nên sức mạnh to lớn và thế trận vận tải liên hoàn, rộng khắp giữa các chiến trường, giữa hậu phương với tiền tuyến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển, đảm bảo cho lực lượng vũ trang và Nhân dân ta chiến đấu, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các chiến dịch, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo, Chỉ huy Cục Vận tải và các đại biểu tham quan sáng kiến cải tiến mô hình học cụ trưng bày tại Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 của Lữ đoàn 683. Ảnh: CTV 

Bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, mặc dù phải đối mặt với nhiều âm mưu, thủ đoạn đánh phá của địch nhằm cắt đứt tuyến chi viện lớn của hậu phương miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Nhưng với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, với ý chí kiên cường, sự mưu trí, gan dạ, bộ đội Vận tải đã vượt qua “mưa bom, bão đạn”, kịp thời vận chuyển vật chất hậu cần, vũ khí, cơ động lực lượng vào tiền tuyến, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng giai đoạn này, tuyến chi viện hậu cần chiến lược - Đường mòn Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh trên biển ra đời, với những kỳ tích đã trở thành huyền thoại trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, ngành VTQS đã chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần và lãnh đạo, chỉ huy các cấp nhanh chóng điều chỉnh tổ chức lực lượng, xây dựng lực lượng VTQS phù hợp với điều kiện mới. Chủ động, sáng tạo trong tổ chức vận tải cho toàn quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt là góp phần quan trọng vào chiến thắng của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của Quân đội, thời gian qua, ngành VTQS được quân tâm, xây dựng với số lượng, cơ cấu hợp lý, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, tay nghề theo từng vị trí công tác. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác VTQS hầu hết đều được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường trong Quân đội gắn với huấn luyện, bồi dưỡng tại đơn vị; có kiến thức toàn diện, chuyên sâu về chiến thuật, kỹ thuật chuyên ngành. Đặc biệt, trình độ tổ chức, chỉ huy của đội ngũ cán bộ VTQS ngày càng được nâng lên, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Với những cống hiến, thành tích đặc biệt xuất sắc, bộ đội Vận tải vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được Bác Hồ trao tặng lá cờ thêu 16 chữ vàng “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá cách mạng nước ta; thời tiết, khí hậu bất thường, mật độ giao thông cao. Quân đội đang thực hiện lộ trình điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng“tinh, gọn, mạnh” gắn với Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; trang bị, phương tiện vận tải ngày càng hiện đại. Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật, Cục Vận tải và Cục Xe máy thực hiện tổ chức lại theo lộ trình thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về“tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo”... Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, ngành VTQS cần thực hiện một số tốt nội dung, giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh, lập trường chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành VTQS tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Nhận thức đúng đắn mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp trên giao cho. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Hai là, thực hiện, hoàn thành tốt kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Tập trung kiện toàn tổ chức biên chế ngành VTQS theo hướng “tinh, gọn, mạnh” trong toàn quân, đồng bộ từ cấp chiến lược tới chiến dịch, chiến thuật, đảm bảo chính quy, tinh gọn, đồng bộ, chuyên sâu ở cả ba cấp; trong đó, lấy xây dựng lực lượng VTQS là trung tâm, đổi mới trang bị là then chốt. Ưu tiên hoàn thiện tổ chức biên chế lực lượng vận tải thủy, lực lượng vận tải của các đơn vị tiến thẳng lên hiện đại. Gắn đẩy mạnh đổi mới phương thức vận tải với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên VTQS có phẩm chất và trình độ, năng lực tốt; có khả năng tham mưu, quản lý, tổ chức chỉ huy vận tải giỏi, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng ngành Hậu cần Quân đội hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vận tải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; chủ động, sáng tạo trong công tác, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, tay nghề theo từng vị trí công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Với chức năng được giao, Cục Vận tải tham mưu với cấp trên tiếp tục đầu tư mua sắm, từng bước trang bị xe vận tải thế hệ mới, đóng mới các phương tiện vận tải thủy bổ sung cho các đơn vị trong toàn quân. Đồng thời, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, tay nghề cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác VTQS để có thể làm chủ, khai thác, sử dụng hiệu quả các trang bị, phương tiện vận tải hiện có.

Chủ động nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung diễn tập vận tải các cấp sát với đối tượng, trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao và những thách thức an ninh phi truyền thống. Tích cực triển khai các biện pháp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, điều hành của cán bộ vận tải các cấp; tăng cường huấn luyện thực tế, kết hợp vừa vận chuyển, vừa bổ túc tay lái cho đội ngũ lái xe, thuyền viên.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tích hợp các hệ thống giám sát, tăng cường tính kết nối các phương thức vận tải, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, điều hành công tác vận tải.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý, huấn luyện và huy động lực lượng vận tải dự bị động viên; duy trì thường xuyên công tác quản lý đăng ký theo dõi nguồn; làm tốt việc tổ chức huấn luyện, kiểm tra, luyện tập, diễn tập hằng năm. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, phương thức quản lý, tổ chức động viên, huy động lực lượng, phương tiện dự bị động viên đạt được: Số lượng lớn - chất lượng cao - nhanh chóng - bí mật - an toàn để sẵn sàng bổ sung cho lực lượng vận tải thường trực của Quân đội.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả”gắn với phong trào thi đua“Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động“Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong toàn Ngành, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ vận tải được giao. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn quân.

Với truyền thống, kinh nghiệm và ý chí quyết tâm của bộ đội Vận tải, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần; được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, chính quyền và Nhân dân các địa phương giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm cao, tin rằng: Ngành VTQS tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, lập nhiều thành tích trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đại tá NGUYỄN MẠNH HUÂN, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Vận tải/TCHC