Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 thì người lao động tham gia BHXH bắt buộc, khi ra nước ngoài để định cư mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần. Do đó, nếu đồng chí đáp ứng được các quy định để được định cư ở nước ngoài thì được quyền yêu cầu hưởng BHXH một lần.

*Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh con được quy định như thế nào theo Luật BHXH?

Theo quy định tại Điều 101 Luật BHXH năm 2014, thì hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ (kể cả nữ quân nhân), bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

- Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

- Giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

- Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

- Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật (lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con).

* Hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của quân nhân được quy định như thế nào?

Theo khoản 2 Điều 19 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định, hồ sơ thanh toán trực tiếp, gồm:

1. Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp, do quân nhân lập hoặc ủy quyền theo mẫu của BHXH Bộ Quốc phòng;

2. Bản photo thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh về nhân thân;

3. Bản photo giấy ra viện (nếu điều trị nội trú) hoặc đơn thuốc, sổ khám bệnh (nếu điều trị ngoại trú);

4. Bản chính các chứng từ hợp lệ: hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan;

 Đồng thời cung cấp số tài khoản ngân hàng của quân nhân hoặc người được ủy quyền (để thanh toán).

*Thẻ BHYT cấp cho thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự có thời hạn sử dụng như thế nào?

Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng quy định thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ tương ứng thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ban Biên tập