leftcenterrightdel

Cụm tòa nhà trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

leftcenterrightdel
Công trình Sở chỉ huy Sư đoàn 9/Quân đoàn 4. 
leftcenterrightdel
 Một góc doanh trại Lữ đoàn 280/Quân khu 5.
leftcenterrightdel
 Sở chỉ huy Lữ đoàn 25/Quân khu 7 được xây dựng theo thiết kế mẫu.
leftcenterrightdel
Doanh trại cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 2/Quân chủng Hải quân. 
leftcenterrightdel
Cổng chính Lữ đoàn 86/Binh chủng Hóa học. 

Ảnh: QUANG TRIỆU - THANH TÚ - THẢO HÀ - CTV