Nó phải phản ánh được tình hình các cục trong Tổng cục và tình hình hậu cần của các đơn vị bộ đội. Nó phải là công cụ có hiệu quả để sự lãnh đạo được thấu suốt từ trên xuống dưới, để mọi khả năng sáng kiến được phát huy, thực hiện phương châm xây dựng từ dưới lên trên, làm cho việc phục vụ bộ đội, phục vụ tiền tuyến được đầy đủ, kịp thời”. 

Xuất phát từ sự chỉ đạo đó, 70 năm qua, Tạp chí Hậu cần Quân đội (HCQĐ) luôn nắm vững tôn chỉ, mục đích đề ra, làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng; tích cực phổ biến kinh nghiệm, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hậu cần cho cán bộ, nhân viên hậu cần và cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Đặc biệt, những năm gần đây, Tạp chí không ngừng vươn lên, từng bước đổi mới để theo kịp sự phát triển của báo chí cách mạng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Ngành, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tạp chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng, chuyển tải kịp thời tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ của ngành HCQĐ đến cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Nội dung phản ánh ngày càng thiết thực, hiệu quả. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó chính ủy TCHC trao Bằng khen của Trưởng Ban chỉ đạo PTTĐ "Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy"/BQP cho Tạp chí HCQĐ và các tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền về công tác hậu cần năm 2021. ảnh: CTV   

Các chuyên mục, cơ cấu bài hợp lý, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông tin phục vụ bạn đọc, trở thành người bạn đồng hành quan trọng của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên ngành HCQĐ. Đến với Tạp chí, bạn đọc có thể tìm thấy những thông tin chỉ đạo, những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong công tác hậu cần hoặc những chế độ, tiêu chuẩn hậu cần mới được cập nhật. Cùng với đó, nhiều vấn đề lý luận, nghệ thuật hậu cần bảo đảm cho các loại hình tác chiến chiến lược, chiến dịch, chiến thuật; những vấn đề phát triển của khoa học hậu cần quân sự như hậu cần nhân dân, hậu cần khu vực phòng thủ, hậu cần địa phương; bảo đảm hậu cần trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, tác chiến bảo vệ biển đảo, biên giới… được đăng tải nhiều hơn, góp phần bổ sung, phát triển lý luận hậu cần quân sự. Ngoài ra, Tạp chí còn sản xuất các phóng sự truyền hình tham gia liên hoan phim toàn quân, video clip phục vụ các hội nghị của Tổng cục Hậu cần.

Đi đôi với đổi mới nội dung tuyên truyền, Tạp chí HCQĐ đã có sự thay đổi mạnh mẽ về hình thức, theo hướng ngày càng đẹp và hiện đại. Ngoài việc thể hiện tác phẩm báo chí bằng nhiều thể loại, như: phóng sự, điều tra, phỏng vấn, ghi chép..., các bài viết còn thường xuyên sử dụng lời dẫn, tít dẫn, hộp  thông tin và nhiều hình ảnh, vừa hấp dẫn bạn đọc, vừa giúp người đọc tiếp cận nhanh nhất thông tin quan trọng trong bài báo. Công tác phát hành cũng được đổi mới, mở rộng tới cấp tiểu đoàn, đồn biên phòng và tương đương. Cùng với phát hành Tạp chí in qua đường quân bưu, còn có trang Tạp chí HCQĐ trên mạng internet và Cổng Thông tin điện tử TCHC thường xuyên đăng tải tin, bài, ảnh hoạt động Hậu cần đến với bạn đọc kịp thời. Đặc biệt, quá trình xuất bản, Tạp chí luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị và không để xảy ra những sai sót về quan điểm, chủ trương, đường lối. Vì vậy, Tạp chí HCQĐ đã trở thành người bạn tin cậy, thân thiết không thể thiếu của những người làm công tác hậu cần trong toàn quân. Thời gian gần đây, Tạp chí được quan tâm đầu tư tương đối đầy đủ, đồng bộ trang bị, phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác xuất bản báo in, báo mạng, báo hình. Đội ngũ cán bộ, phóng viên được đào tạo bài bản. Đến nay, 100% cán bộ, phóng viên có trình độ đại học, 80% có văn bằng 2 về báo chí. Trong 5 năm (2016-2021), Tạp chí Hậu cần có nhiều tác phẩm chất lượng cao tham gia và đạt các giải báo chí toàn quân.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực, biển Đông có những diễn biến phức tạp. Tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế thế giới và Việt Nam. Các mối đe dọa, thách thức an ninh phi truyền thống có nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ. Quân đội tiếp tục thực hiện điều chỉnh về tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Hệ thống báo chí cả nước và Quân đội đang trong quá trình tổ chức lại theo hướng hợp nhất, hiện đại, đa phương tiện; nhu cầu thông tin của bạn đọc ngày càng tăng… Để xây dựng Tạp chí HCQĐ ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chính sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCHC lần thứ XII, Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29-10-2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo... Nắm vững nhiệm vụ Quân đội, nhiệm vụ của ngành HCQĐ. Bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy, chỉ huy TCHC và Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí để xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, cân đối giữa các chuyên ngành, vùng, miền, đơn vị. Nội dung tuyên truyền phải có tính thời sự, cập nhật, thiết thực. Cần tiếp tục cải tiến, đổi mới cách thông tin, tuyên truyền hiệu quả, thiết thực, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Đồng thời, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về một số biện pháp tăng cường quản lý báo chí trong tình hình mới nhằm bảo đảm cho Tạp chí luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không chạy theo khuynh hướng thương mại hóa làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng Tạp chí.

Hai là, trước sự bùng nổ thông tin và sự phát triển báo chí hiện nay, đòi hỏi Tạp chí phải tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hơn nữa, trong đó chú trọng nâng cao tính lý luận, tính khoa học, tính chiến đấu… đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền và nhu cầu bạn đọc trong toàn quân. Bên cạnh những bài viết chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn cho đơn vị triển khai thực hiện, Tạp chí cần tích cực phát hiện nhân tố điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy”, các mô hình mới về hậu cần, ứng dụng khoa học kỹ thuật, kịp thời phổ biến để các đơn vị tham khảo, học tập, vận dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần. Nghiên cứu giới thiệu những nội dung có liên quan đến vấn đề bảo đảm hậu cần cho chiến tranh tương lai như: xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ, xây dựng hậu phương chiến lược; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; phát triển tiềm lực, thế trận hậu cần của nền quốc phòng toàn dân; hậu cần trong phòng thủ dân sự, ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống; bảo đảm hậu cần trong chiến tranh công nghệ cao, phòng tránh đánh trả, sơ tán lực lượng, kho trạm hậu cần; hợp tác quốc tế về hậu cần; tăng thêm các bài viết tham khảo về hậu cần quân đội nước ngoài… nhằm không ngừng bổ sung và phát triển hệ thống lý luận của ngành HCQĐ.

Ba là, thường xuyên đề xuất củng cố, kiện toàn Hội đồng chỉ đạo Tạp chí, phát huy đầy đủ vai trò của các thành viên trong việc định hướng nội dung tuyên truyền, thẩm định nội dung, tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục về các vấn đề có liên quan đến Tạp chí. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm và tính năng động, sáng tạo của Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập trong công tác điều hành hoạt động chuyên môn theo đúng Luật Báo chí và các văn bản quy định hiện hành, đảm bảo cho Tạp chí luôn phát triển đúng hướng. Chủ động đề xuất làm tốt quy hoạch, đào tạo cán bộ quản lý, chỉ huy đủ các tiêu chí đối với từng chức danh theo quy định. Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi, sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, phóng viên của Tạp chí ra sức phấn đấu trở thành những nhà báo - chiến sĩ vừa có tâm, vừa có tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, chú trọng, quan tâm xây dựng lực lượng cộng tác viên cả về số lượng, chất lượng thuộc nhiều đối tượng, thành phần, nhiều lĩnh vực, trên nhiều địa bàn trong cả nước. Trong đó cần mở rộng mối quan hệ cộng tác đối với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp; giảng viên các học viện, nhà trường Quân đội; các nhà khoa học hậu cần, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực hậu cần quân sự đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu; lãnh đạo, chỉ huy, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội… Đồng thời, có quy chế khen thưởng phù hợp và thực hiện chế độ chi trả nhuận bút theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ  và Thông tư số 206/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng một cách hợp lý nhằm khuyến khích và thu hút đông đảo cộng tác viên cộng tác với Tạp chí. Ngoài ra, cần định kỳ tổ chức hội nghị cộng tác viên để rút kinh nghiệm, kết hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, bài, chụp ảnh nhằm không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ cộng tác viên.

Năm là, tích cực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các khâu, quy trình làm báo; thực hiện mô hình tòa soạn điện tử; chủ động học hỏi kinh nghiệm, nghiệp vụ của các cơ quan báo chí để nâng cao chất lượng Tạp chí. Phối hợp, tăng cường chuyển tải thông tin về ngành HCQĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trong hệ thống báo chí Quân đội. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học để triển khai trang Website Tạp chí HCQĐ trên mạng Internet, trước mắt là trên mạng truyền số liệu quân sự.

Tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, Tạp chí HCQĐ sẽ tiếp tục phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đưa Tạp chí ngày càng phát triển, theo hướng “Thiết thực hơn, hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn”, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng ngành Hậu cần Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

70 năm qua, Tạp chí HCQĐ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương Quân công hạng Nhì (1986), 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì (1961), 01 Huân chương Chiến công hạng Ba (1997), 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2007), 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... 

Trung tướng ĐỖ VĂN THIỆN, Chính ủy Tổng cục Hậu cần