leftcenterrightdel
 Bộ Tư lệnh 86 báo cáo quy hoạch doanh trại đơn vị với đoàn công tác TCHC.
leftcenterrightdel
 Cán bộ Cục Doanh trại kiểm tra hồ sơ quản lý quy hoạch doanh trại Lữ đoàn 201- Binh chủng Tăng thiết giáp.
leftcenterrightdel
 Một góc doanh trại Lữ đoàn 649 (Cục Vận tải/TCHC).
leftcenterrightdel

Doanh trại Lữ đoàn 950 (QK9) được xây dựng theo quy hoạch, phù hợp với địa hình. 

leftcenterrightdel
 Khuôn viên nhà làm việc, khu sản xuất của Nhà máy Z111/ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng được quy hoạch hợp lý, khoa học.
leftcenterrightdel

Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316/QK2) và đại diện chính quyền địa phương xác định mốc giới đất quốc phòng do Trung đoàn quản lý. 

Ảnh: HỒNG QUANG - LƯƠNG THẢO - CTV