leftcenterrightdel
Thủ trưởng TCHC kiểm tra việc bảo đảm tắm nước nóng cho bộ đội tại Lữ đoàn 139/Binh chủng Thông tin - Liên lạc. 
leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra  TCHC kiểm tra công trình bảo đảm nước sạch phục vụ sinh hoạt của học viên Trường Sĩ quan Công binh.

leftcenterrightdel
 Sư đoàn 5/Quân khu 7 lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời cung cấp điện phục vụ sinh hoạt.
leftcenterrightdel
 Hệ thống trạm lọc nước sạch của Lữ đoàn 215/ Binh chủng Tăng thiết giáp.
leftcenterrightdel
 Học viện Chính trị quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn điện.
leftcenterrightdel
 Nhân viên điện nước Trường Sĩ quan Lục quân 1 và nhân viên  điện lực địa phương sửa chữa đường dây tải điện.

Ảnh: THANH TÚ - THẢO HÀ - CTV