Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, toàn Ngành đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh Quân sự, quốc phòng; Chỉ lệnh Hậu cần; linh hoạt, sáng tạo tham mưu, đề xuất và chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), thường xuyên và đột xuất. Nổi bật là:

Duy trì nghiêm lượng xăng dầu dự trữ cho nhiệm vụ SSCĐ và dự trữ quốc gia cho quốc phòng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tốt về chất lượng. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho nhiệm vụ đột xuất, ưu tiên bảo đảm cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, các cuộc diễn tập của Bộ (BĐ - 22; MT - 22); Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; Hội thao Quân sự quốc tế 2022; Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30; huấn luyện Trường Sa - DK1; Hội thao quân sự đặc công, khẩu đội pháo binh toàn năng toàn quân; Hội thi chỉ huy trưởng, chính ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Triển lãm Quốc phòng quốc tế tại Việt Nam; vận chuyển, dồn dịch vũ khí trang bị, tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; đảm bảo an toàn tuyệt đối.

leftcenterrightdel
 Lễ giao nhận lô sản phẩm mới nhiên liệu JET A - 1K giữa BSR và Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần, BQP. Ảnh: CTV

Chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ hạn mức xăng dầu, phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu (PTKT - VTXD), thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy chế, quy định và sớm hơn so với những năm trước. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập nhu cầu xăng dầu bảo đảm cho nhiệm vụ phát sinh, tăng thêm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, hướng dẫn, chỉ đạo quản lý chặt chẽ xăng dầu, sử dụng đúng nhiệm vụ, tiết kiệm. Thẩm định, quyết toán xăng dầu năm 2021 và nhu cầu số kiểm tra dự toán ngân sách Ngành phân bổ cho cơ quan, đơn vị năm 2023.

Tổ chức tạo nguồn, mua sắm và chỉ đạo mua sắm xăng dầu, PTKT - VTXD đạt trên 100% kế hoạch. Phối hợp các cơ quan chức năng của Bộ, Tổng cục, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân thống nhất tạo nguồn xăng dầu đặc chủng trong nước, sử dụng thay thế xăng dầu nhập khẩu do Liên bang Nga sản xuất. Báo cáo Bộ Tổng Tham mưu ra quyết định cấp phát bộ kho xăng dầu dã chiến PSG-600 cho một số đơn vị. Đặc biệt, đã phối hợp với Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai nhận bàn giao lô hàng nhiên liệu đầu tiên sản xuất cho quốc phòng, thay thế cho hàng nhập khẩu. Đây là kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng thời điểm hiện nay khi nguồn cung xăng dầu hết sức khó khăn.

Tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp phân bổ, quản lý, sử dụng đúng hạn mức xăng dầu, thực hiện tốt chế độ xây dựng và quản lý kế hoạch sử dụng xăng dầu; có nhiều hình thức, biện pháp quản lý tiết kiệm xăng dầu, nhất là xăng dầu đặc chủng (TC - 1, DO L0,2 - 62). Tổ chức phúc tra quyết toán xăng dầu năm 2021 và kiểm tra công tác bảo đảm, quản lý, sử dụng xăng dầu đối với các đơn vị toàn quân.

Quản lý, duy trì tốt tình trạng kỹ thuật kho, bể tuyến ống xăng dầu, trang bị, phương tiện xe - máy. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thẩm định chuyên ngành chủ trương quy mô đầu tư các công trình xăng dầu toàn quân theo Đề án KH - 20. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đề xuất với Tổng cục báo cáo Bộ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt Dự án PK85/K182 và triển khai thi công hạng mục tuyến ống Dự án PK85/K182.

Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức rút kinh nghiệm công tác xăng dầu giai đoạn 2015 - 2021. Tổ chức thành công Hội thi trưởng ban xăng dầu giỏi sư đoàn bộ binh đủ quân, sư đoàn bộ binh có 1 trung đoàn bộ binh đủ quân, sư đoàn phòng không, sư đoàn không quân; Vùng Hải quân, vùng Cảnh sát Biển năm 2022. Tích cực triển khai công tác chuyển đổi số công tác xăng dầu. Xây dựng kế hoạch, thu thập thông tin, hoàn chỉnh phần mềm quản lý xăng dầu các đơn vị toàn quân. Chuẩn bị nội dung và xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ xăng dầu Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tổ chức huấn luyện triển khai, vận hành, thu hồi, bảo quản, niêm cất các bộ kho xăng dầu dã chiến mới được trang bị.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Thủ trưởng Tổng cục báo cáo Bộ kiện toàn tổ chức biên chế ngành Xăng dầu toàn quân tinh, gọn, mạnh, hiệu quả, thống nhất, đồng bộ ở cả ba cấp từ chiến lược đến chiến thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng dự thảo Quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương (QUTW) đối với công tác xăng dầu Quân đội nhân dân Việt Nam trình Thường vụ QUTW ban hành theo quy định...

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; xung đột quân sự Nga - Ukraine; thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định, phát triển của các quốc gia; dự báo giá xăng dầu tiếp tục biến động phức tạp, nguồn cung xăng dầu khó khăn. Quân đội tiếp tục thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng trong theo hướng tinh, gọn, mạnh; ưu tiên nguồn lực xây dựng đồng bộ, hiện đại một số quân, binh chủng và lực lượng; nhu cầu xăng dầu bảo đảm lớn; hệ thống kho trạm, công trình xăng dầu nhiều đơn vị xuống cấp, biên chế Ngành giảm... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, toàn Ngành cần phát huy kết quả đạt được năm 2022, triệt để khắc phục các điểm yếu, triển khai toàn diện các mặt công tác, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thường xuyên nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác xăng dầu SSCĐ; bảo đảm đủ, kịp thời xăng dầu cho nhiệm vụ SSCĐ, ưu tiên nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, địa bàn trọng điểm và lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện xăng dầu tác chiến ở các cấp phù hợp, sát thực tế. Duy trì nghiêm lượng xăng dầu dự trữ cho nhiệm vụ SSCĐ và dự trữ xăng dầu quốc gia trong quốc phòng, nhiệm vụ đột xuất tại các kho chiến lược, kho xăng dầu các đơn vị toàn quân, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tốt về chất lượng.

Hai là, bảo đảm ngân sách để mua đủ lượng xăng dầu theo hạn mức; thực hiện tiết kiệm 10% hạn mức được phân bổ (trừ một số nhiệm vụ như năm 2022). Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán ngân sách Ngành năm 2023 theo số kiểm tra ngân sách của Bộ; tổng hợp nhu cầu dự toán ngân sách năm 2024 báo cáo Bộ xem xét, quyết định.

Triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch hạn mức xăng dầu, PTKT-VTXD theo hướng dẫn của Cục Xăng dầu.

 Duy trì nghiêm hoạt động Hội đồng phân bổ hạn mức xăng dầu đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong lập nhu cầu, phân bổ, quản lý, sử dụng hạn mức xăng dầu.

Ba là, nắm chắc biến động thị trường, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tạo nguồn xăng dầu, bảo đảm đúng chủng loại, chất lượng, đủ số lượng. Tổ chức tạo nguồn, mua đủ xăng dầu và PTKT-VTXD cho nhiệm vụ quốc phòng. Trong đó, mua sắm trong nước là chủ yếu; mua nhập khẩu lượng đổi hàng dự trữ quốc gia. Tiếp tục triển khai mua xăng Ron 83, Jet A-1K và Diesel L-62 của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Tổ chức mua sắm các chủng loại PTKT-VTXD trong nước sản xuất.

Bốn là, tổ chức tiếp nhận, cấp phát, quản lý sử dụng, thanh quyết toán xăng dầu theo quy định. Duy trì nghiêm chế độ thống kê, thanh quyết toán xăng dầu và định mức hao hụt, tiêu thụ, tiêu hao xăng dầu. Quản lý, sử dụng hạn mức xăng dầu chặt chẽ, sử dụng đúng tính chất, nhiệm vụ, thanh quyết toán đúng định mức quy định và sử dụng trong hạn mức. Chủ động cân đối giữa khả năng bảo đảm hạn mức xăng dầu và nhu cầu nhiệm vụ. Tăng cường quản lý, tiết kiệm xăng dầu trong các khâu công tác. Tăng cường kiểm tra, phúc tra công tác mua sắm, quản lý, sử dụng xăng dầu. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, quản lý chặt chẽ ngân sách, cơ sở vật chất, trang bị Ngành.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thẩm định các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mở rộng, nâng cấp kho xăng dầu các cấp theo Đề án KH-20 và quyết định phê duyệt danh mục dự án, công trình mở mới theo kế hoạch đầu tư trung hạn của Bộ. Tiếp tục triển khai Dự án PK85/K182. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công trình; tổ chức thi công, các hạng mục công trình theo quyết định phê duyệt; ưu tiên đầu tư cho một số đơn vị có hệ thống kho xuống cấp, cần tăng dự trữ và khả năng bảo đảm.

Triển khai thực hiện công tác bảo quản, sửa chữa thường xuyên kho chiến lược theo kế hoạch được phê duyệt. Hướng dẫn sử dụng thay thế một số chủng loại xăng dầu do Liên bang Nga sản xuất. Quản lý tốt vũ khí, trang bị, vật tư hàng hóa, không để xảy ra hư hỏng, xuống cấp, duy trì và nâng cao hệ số kỹ thuật theo quy định.

Sáu là, tổ chức huấn luyện xăng dầu cho các đối tượng theo phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc” theo kế hoạch, sát yêu cầu, nhiệm vụ đơn vị. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện xăng dầu tác chiến phù hợp, sát thực tế. Tiến hành huấn luyện sử dụng, chuyển giao công nghệ, triển khai, vận hành, bảo quản các bộ kho xăng dầu dã chiến. Chuẩn bị tốt cho diễn tập chữa cháy kho xăng dầu Phân kho 95/Kho 190; hợp luyện phương án chữa cháy PK79/Kho 671; luyện tập an ninh cảng biển Kho 186. Tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề chuyên ngành xăng dầu cho các đối tượng. Tham gia Hội thi chỉ huy trưởng, chính trị viên các tiểu đoàn, phân kho theo kế hoạch. Làm tốt công tác chuẩn bị tham gia Hội thi ngành Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng toàn quân lần thứ VI. Tiếp tục triển khai Kế hoạch chuyển đổi số xăng dầu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tập trung triển khai đường truyền số liệu quân sự đến các đơn vị trực thuộc Cục.

Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong ngành Xăng dầu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung phong trào thi đua, làm chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Ngành.

Tập trung nghiên cứu pha chế, thử nghiệm mỡ lỏng VKX.ML -208 đáp ứng tiêu chuẩn GOST 16422-79và nghiên cứu, chế tạo thiết bị xác định nhiệt độ đông đặc đáp ứng theo tiêu chuẩn ASTM D97 và GOST 20287 – 91; nghiên cứu, pha chế mỡ dẻo trương đương mỡ Xiatim 208 quy mô phòng thí nghiệm. Xây dựng mới  Thông tư ban hành 02 tiêu chuẩn TCVN/QS các sản phẩm dầu tương đương dầu TP-46, dầu M-20G2SD của Liên bang Nga...

Nhiệm vụ của ngành Xăng dầu năm 2023 rất nặng nề. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; sự phối hợp giúp đỡ, hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn ngành Xăng dầu sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN VĂN LỰC - CỤC TRƯỞNG CỤC XĂNG DẦU