Tổng cục Hậu cần (TCHC) vừa tổ chức thành công Hội thi trưởng ban xăng dầu giỏi toàn quân năm 2022. Nội dung Hội thi lần này có nhiều điểm mới, sát với thực tiễn đơn vị, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của trưởng ban xăng dầu cấp sư đoàn bộ binh và tương đương. Thông qua Hội thi giúp nâng cao trình độ quân sự, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, trưởng ban xăng dầu các đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đối tượng tham  gia  lần  này  là  trưởng  ban  xăng  dầu  thuộc  các  sư  đoàn  bộ  binh  đủ  quân, sư đoàn bộ binh có 01 trung đoàn đủ quân; sư đoàn Phòng không, sư đoàn Không quân; bộ tư lệnh (BTL) vùng Hải quân, vùng Cảnh sát biển.

Xác định Hội thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác huấn luyện năm 2022, Cục Xăng dầu (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) chủ động xác định rõ thành phần, đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành Hội thi. Tham mưu với Thủ trưởng TCHC ban hành Chỉ thị, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn, Quy chế thi, phân công nhiệm vụ trong Ban Tổ chức. Hiệp đồng với các cơ quan của TCHC, BTL Quân đoàn 1 triển khai làm tốt công tác chuẩn bị đảm bảo khoa học, phù hợp điều kiện thực tế. Cùng với đó, Ban Tổ chức mời một số cán bộ thuộc Cục Hậu cần Quân khu 3, Quân chủng PK - KQ, Quân chủng Hải quân, BTL Cảnh sát Biển, Học viện Hậu cần cùng phối hợp xây dựng đề thi nội dung xăng dầu chiến đấu; các đồng chí giáo viên thuộc Khoa Xăng dầu, Chỉ huy Hậu cần (Học viện Hậu cần), Khoa Quân sự chung (Trường Sĩ quan Lục quân 1) cùng tham gia Ban Giám khảo; tổ chức tập huấn giám khảo chấm thi... Các đơn vị có thí sinh tham gia thi, chủ động triển khai kế hoạch huấn luyện bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung và Quy chế thi; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ dự thi yên tâm ôn luyện nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Đối với cán bộ tham gia thi chủ động bố trí sắp xếp công việc chuyên môn, thời gian, tổ chức ôn luyện nghiêm túc với quyết tâm cao nhất. Kết quả cụ thể trên các nội dung sau:

Đối với nội dung thi xăng dầu chiến đấu, cơ bản cán bộ dự thi nắm được lý luận quân sự, hậu cần, vận dụng linh hoạt yếu tố đầu bài hoàn thành nội dung tác nghiệp bản đồ Kế hoạch bảo đảm hậu cần chuyển trạng thái SSCĐ; nắm chắc các yếu tố liên quan hoàn thành xây dựng Kế hoạch bảo đảm xăng dầu (BĐXD) chuyển trạng thái SSCĐ; thực hành báo cáo Kế hoạch BĐXD rõ từng nội dung, tác phong dứt khoát, sử dụng đúng thuật ngữ quân sự. Nhiều thí sinh nói kết hợp với chỉ trên bản đồ, thoát ly văn bản, chọn nội dung báo cáo có trọng tâm, trọng điểm; trả lời câu hỏi của Giám khảo tương đối tốt, đúng, đủ; vận dụng tốt lý luận, thực tiễn để bảo vệ và xử trí tình huống.

Nội dung thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, kết cấu mỗi đề 50 câu (được rút ra từ bộ đề 500 câu hỏi), thí sinh chọn ngẫu nhiên 1 đề thi trên máy tính; thời gian thi 60 phút. Mặc dù nội dung thi kiến thức rộng, nhưng các thí sinh hoàn thành tốt bài thi, nhiều đồng chí trả lời đúng 100% câu hỏi trong thời gian ngắn, tỷ lệ đạt giỏi chiếm 97,22%.

leftcenterrightdel
 Thủ trưởng TCHC trao Bằng khen cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn năng.

Đối với thi viết tự luận, nội dung tập trung vào công tác lập nhu cầu xây dựng, quản lý hạn mức xăng dầu; thống kê, thanh, quyết toán xăng dầu; xây dựng chính quy Ngành; công tác bảo đảm, quản lý chất lượng xăng dầu; công tác tạo nguồn mua sắm xăng dầu... Ban Tổ chức biên soạn 3 bộ đề, mỗi bộ đề có 2 đề; đại diện thí sinh bốc thăm 1 bộ đề để làm bài thi. Nhìn chung thí sinh hiểu rõ, viết theo đúng hướng dẫn, nhiều bài chất lượng tốt, có phương pháp tiếp cận giải quyết một vấn đề công tác nghiệp vụ; nêu được thực trạng nghiệp vụ xăng dầu ở đơn vị, đề xuất biện pháp thực hiện cơ bản phù hợp với thực tế...

Đối với nội dung thi thực hành động tác Điều lệnh đội ngũ, đa số thí sinh thực hành tốt các động tác đội ngũ từng người không có súng; kết hợp giữa nói và làm. Nhiều thí sinh thể hiện tốt phương pháp thực hành từng bước theo yêu cầu câu hỏi. Về nội dung thi bắn súng K54 bài 1, 1b, cơ bản thí sinh nắm được yếu lĩnh động tác, thứ tự và phương pháp, thời gian bắn cho từng phần; thực hiện thuần thục động tác theo điều kiện của bài bắn, đảm bảo an toàn.

Bên cạnh kết quả nổi bật nêu trên cũng còn những hạn chế đó là: Một số thí sinh sử dụng ký hiệu quân sự tác nghiệp trên bản đồ chưa đúng; vẽ thiếu thành phần hậu cần; xây dựng và báo cáo Kế hoạch BĐXD trong chuyển trạng thái SSCĐ chưa sát thực tiễn; nhập vai chưa tốt. Chưa đánh giá rõ thực trạng công tác xây dựng nhu cầu, quản lý hạn mức, thống kê, thanh quyết toán xăng dầu ở đơn vị để đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng bảo đảm, quản lý, sử dụng xăng dầu trong phần thi tự luận. Kết quả thi bắn súng ngắn chưa cao...

Qua theo dõi Hội thi, để nâng cao chất lượng công tác xăng dầu nói chung, công tác huấn luyện xăng dầu nói riêng, chúng tôi trao đổi và đề xuất một số nội dung sau:

Mục đích tổ chức hội thi xăng dầu nhằm đánh giá thực chất kết quả công tác huấn luyện của đơn vị, góp phần nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ xăng dầu và chất lượng công tác xăng dầu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đơn vị. Do đó, Cục Xăng dầu và các đơn vị cần tăng cường tổ chức các cuộc hội thi, hội thao xăng dầu với nội dung, hình thức hợp lý. Việc xác định quy mô của hội thi cần quan tâm đến đặc thù của từng loại hình đơn vị (bộ binh; quân chủng; binh chủng...) để tổ chức cho phù hợp. Nếu tổ chức hội thi chung thì nên có đầu bài, tiêu chí chấm điểm riêng đối với từng khối đơn vị, nhất là nội dung thi xăng dầu chiến đấu để đảm bảo sát thực tế. Tiêu chí chấm điểm nội dung thi tự luận, cần coi trọng liên hệ sát với chức trách, nhiệm vụ từng đối tượng và yêu cầu, nhiệm vụ đơn vị.

Hằng năm, cơ quan hậu cần các cấp phải chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện chung, diễn tập và huấn luyện chuyên ngành của đơn vị. Tổ chức thực hiện nội dung, chương trình huấn luyện chuyên ngành Hậu cần đảm bảo chất lượng, tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành. Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của ngành nghiệp vụ cấp trên về công tác huấn luyện; cập nhật những văn bản mới liên quan đến công tác hậu cần, công tác xăng dầu để quán triệt và tổ chức thực hiện tốt. Chủ động nghiên cứu, phát hiện những điểm hạn chế, bất cập cốt lõi trong công tác chuyên môn nghiệp vụ xăng dầu, tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp tháo gỡ. Cán bộ xăng dầu các cấp phải nắm chắc Điều lệ công tác tham mưu tác chiến, công tác hậu cần, tham mưu hậu cần, công tác xăng dầu... và các quy định của ngành Xăng dầu; thứ tự, nội dung, phương pháp của chỉ huy và cơ quan xăng dầu trong chuyển trạng thái SSCĐ.

Đưa nội dung công tác xăng dầu vào trong các cuộc diễn tập hằng năm; nếu điều kiện cho phép, có thể tổ chức diễn tập riêng một số nội dung công tác xăng dầu của đơn vị (ví dụ: thực binh di chuyển kho trạm xăng dầu từ vị trí thường xuyên ra khu sơ tán; triển khai kho, trạm xăng dầu...) để đánh giá khả năng cơ động, bảo đảm xăng dầu cho các nhiệm vụ.

Tổ chức huấn luyện cho cán bộ, nhân viên xăng dầu nắm chắc tính năng, kỹ thuật lắp đặt, sử dụng, bảo quản một số trang thiết bị, phương tiện khí tài xăng dầu mới, hiện đại được biên chế. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn toàn diện về công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và kinh tế cho cán bộ, nhân viên xăng dầu; triển khai thực hiện chuyển đổi số công tác hậu cần Quân đội, công tác xăng dầu; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nghiệp vụ xăng dầu, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Quá trình huấn luyện, kịp thời rút ra những hạn chế của tập thể, cá nhân để có biện pháp khắc phục.

Các đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc qua từng hội thi, hội thao chuyên ngành xăng dầu đối với từng cá nhân, cơ quan; nghiên cứu, vận dụng kết quả hội thi, hội thao nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xăng dầu cho các nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao ngành Xăng dầu, đáp ứng với yêu cầu phát triển của Quân đội và ngành Hậu cần.

Có thể khẳng định, Hội thi trưởng ban xăng dầu giỏi toàn quân năm 2022 có ý nghĩa thiết thực, là điều kiện tốt để cán bộ dự thi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hiểu biết toàn diện, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực chuyên môn Là cơ sở quan trọng để cơ quan hậu cần, xăng dầu các cấp tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức hội thi, hội thao xăng dầu sát thực tế, hiệu quả hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Trưởng ban Xăng dầu đoạt giải toàn năng gồm:

Giải nhất: Đồng chí Trung tá Đinh Quang Luyện, Phòng Hậu cần Sư đoàn 312, QĐ1.

Giải nhì: Đồng chí Thiếu tá Phạm Đình Quyết, Phòng Hậu cần Sư đoàn PK 375, QC PK - KQ; Thiếu tá Nguyễn Trọng Hương, Phòng Hậu cần Sư đoàn 324, QK4; Thiếu tá Bùi Trung Thông, Phòng Hậu cần Sư đoàn 308, QĐ1.

Giải ba: Đồng chí Trung tá Phạm Đức Toàn, Phòng Hậu cần BTL Vùng 4, QCHQ; Đại úy Lưu Mạnh Tiến, Phòng Hậu cần Sư đoàn 395, QK3; Thiếu tá Nguyễn Văn An, Phòng Hậu cần Sư đoàn PK361, QC PK - KQ; Thiếu tá Hồ Công Hải, Phòng Hậu cần Sư đoàn 309, QĐ4; Thiếu tá Trần Thành Trung, Phòng Hậu cần Sư đoàn 316, QK2.

Bài, ảnh: LƯƠNG THẢO