Những năm qua, Cục Vận tải luôn bám sát thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm đẩy mạnh phát triển Chính  phủ  điện  tử  (CPĐT) thực hiện CĐS, hướng tới Chính phủ số, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Năm 2018, được sự quan tâm của Thủ trưởng TCHC, Cục Vận tải là đơn vị đầu tiên đầu tư hệ thống truyền hình trực tuyến kết nối từ Sở Chỉ huy Cục đến Lữ đoàn 971, 972, 649 và 683. Nhờ đó đã ứng dụng hiệu quả trong tổ chức giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ hằng tháng của Chỉ huy Cục và các hội nghị học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết khác... đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho cán bộ.

leftcenterrightdel
Cán bộ cơ quan Cục Vận tải thi nhận thức CĐS bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Ảnh: CTV 

 

Đặc biệt trong năm 2021 - 2022, khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên  diện  rộng,  việc  di  chuyển giữa các khu vực gặp khó khăn, hạn chế tập trung đông người, hệ thống truyền hình trực tuyến đã phát huy hiệu quả phục vụ kết nối chỉ huy, chỉ đạo các mặt công tác. Cùng với đó, hệ thống trang thiết bị CNTT và hạ tầng mạng truyền dẫn được Cục Vận tải đầu tư lắp đặt mới. Tại khối cơ quan, hệ thống mạng LAN được đầu tư và ứng dụng theo mô hình mạng an toàn kết nối vào mạng truyền số liệu quân sự (TSLqs), 100% cán bộ, nhân viên được trang bị máy tính để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Tại khối đơn vị, các lữ đoàn đều đã được kết nối mạng TSLqs đến bộ phận văn thư, triển khai hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc có sử dụng chữ ký số. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo ATTT, ANM được chú trọng đặc biệt, Cục thường xuyên triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT như: Cài đặt phần mềm diệt mã độc TA-21, phần mềm MiAV, bản vá lỗ hổng bảo mật Window cho máy tính và cài đặt giải pháp an toàn cho các thiết bị lưu trữ di động. Các trang thiết bị CNTT trước khi đưa vào sử dụng đều được kiểm tra an ninh theo quy định. Những năm qua, Cục Vận tải không có trường hợp máy tính bị nhiễm mã độc mức cao và quân nhân vi phạm các quy định về kết nối mạng Internet.

Năm 2023, Cục Vận tải được Thủ trưởng TCHC giao nhiệm vụ làm điểm thực hiện CSĐ công tác hậu cần Quân đội. Đây là nhiệm vụ mới, khó và gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm cao, lãnh đạo, chỉ huy Cục Vận tải xác định “Thực hiện thiết thực, hiệu quả cải cách hành chính và kế hoạch CĐS” là một trong 3 khâu đột phá trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Cục. Để  thực  hiện tốt khâu đột phá, Cục xác định giải pháp đầu tiên đó là chuyển đổi về nhận thức của cán bộ, nhân viên, trước hết là cấp ủy, chỉ huy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Cục đã tổ chức tập huấn CNTT, CĐS cho 155 cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị trong toàn Cục.

leftcenterrightdel
Cục Vận tải tập huấn công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ, nhân viên. Ảnh: CTV 

 

Các phòng, ban, tổ chức quần chúng tại cơ quan Cục thường xuyên tổ chức các buổi bồi dưỡng tại chỗ về kỹ năng khai thác, ứng dụng phần mềm CNTT để lan tỏa tinh thần CĐS, hình thành thói quen làm việc trên môi trường điện tử cho tất cả cán bộ, nhân viên. Đến nay, hầu hết cán bộ, nhân viên cơ quan Cục đã sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ Quốc phòng, 100% văn bản phát hành (trừ nội dung mật theo quy định) đính kèm tệp toàn văn được gửi, nhận trên phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc có sử dụng chữ ký số; 100% cán bộ, nhân viên khối cơ quan Cục và các Lữ đoàn được cấp tài khoản sử dụng các phần mềm dùng chung: Thư điện tử quân sự, Hệ thông tin quản lý chỉ đạo, điều hành, phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; 100% lịch công tác tuần của chỉ huy Cục và trên 90% văn bản không mật có tính chất nội bộ (điện, thông báo, báo cáo kết quả công tác tháng, quý hoặc đột xuất, lịch huấn luyện, lịch kiểm tra nội vụ vệ sinh...) được đăng tải và xử lý trên phần mềm Hệ thông tin quản lý chỉ đạo, điều hành; 100% hội thi, hội thao của Cục có nội dung thi trắc nghiệm được thực hiện trên máy tính, quản lý kết quả trên phần mềm. Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử Cục Vận tải từng bước hoạt động tốt, liên tục, hiệu quả; có nhiều tin, bài với nội dung, hình ảnh chất lượng, thu hút được sự quan tâm, đón đọc của độc giả.

Cục Vận tải đã đưa vào khai thác, ứng dụng phần mềm Quản lý lực  lượng  vận  tải  trong  toàn quân, đây là phần mềm chuyên ngành Vận tải đầu tiên được xây dựng và hoạt động trực tiếp trên mạng TSLqs. Hiện nay, các đơn vị vận tải cấp chiến dịch đã ứng dụng hiệu quả phần mềm để quản lý thực lực phương tiện vận tải. Phần mềm chứa dữ liệu số của gần 18.000 phương tiện vận tải quân sự trong toàn quân với các thông tin về: số đăng ký, nhãn phương tiện, trọng tải, năm sử dụng, cấp chất lượng, trạng thái hoạt động… đưa ra báo cáo số liệu chính xác, kịp thời về số lượng, chất lượng và năng lực vận chuyển của phương tiện do các đơn vị quản lý theo thời gian thực. Trung tâm giám sát của phần mềm với các biểu đồ thể hiện số liệu về số lượng phương tiện theo phân cấp, năng lực vận chuyển, trạng thái hoạt động… một cách trực quan, giúp người chỉ huy tổng quan được thực lực phương tiện Ngành.

Từ kết quả bước đầu làm điểm về CĐS cho thấy sự thay đổi rõ nét về nhận thức nội dung CĐS với hoạt động chuyên môn tại cơ quan, đơn vị và việc nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng các sản phẩm CĐS, là cơ sở để Cục Vận tải đẩy nhanh quá trình CĐS thời gian tới. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ mới, tiến hành trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn nhân lực CNTT, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; trong đó, môi trường quân sự đòi hỏi tính bảo mật cao. Xuất phát từ thực tế và trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện CĐS công tác Vận tải vừa qua, năm 2023 và những năm tiếp theo, đặc biệt là giai đoạn 2024 - 2025, Cục Vận tải xác định tập trung xây dựng hệ thống mã định danh điện tử cho trang bị vận tải thô sơ sử dụng thống nhất trong toàn quân và xây dựng hệ thống chỉ huy điều hành kết nối trực tiếp từ sở chỉ huy các cấp đến các tàu vận tải xăng dầu; cho phép quản lý phương tiện trên các nội dung thông tin: Vị trí tọa độ địa lý của phương tiện theo thời gian thực, thống kê hành trình, tốc độ di chuyển; phục vụ truyền hình trực tuyến từ phương tiện về sở chỉ huy để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và các nhiệm vụ khác... Nâng cấp hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến Cục Vận tải, mua sắm trang thiết bị CNTT (máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay) phục vụ công tác CĐS... Để thực hiện các nội dung trên, Cục Vận tải xác định thực hiện các các nội dung, biện pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển CPĐT, thực hiện CĐS hướng tới Chính phủ số. Trong đó, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch số 557/ KH-TCHC   ngày   31/3/2022   củaTCHC về CĐS công tác hậu cần Quân đội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1202/KH-TCHC ngày 19/6/2023 của TCHC về thúc đẩy CĐS trong TCHC năm 2023. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, đạt các chỉ tiêu được xác định trong Kế hoạch. Coi việc xây dựng CPĐT, CĐS là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là yếu tố quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Mở rộng chức năng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý lực lượng vận tải toàn quân, chuẩn hóa các mẫu biểu báo cáo ngành Vận tải và tích hợp vào Hệ thống thông tin tổng hợp, báo cáo của TCHC. Hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu này cho phép quản lý, theo dõi được tiến độ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển so với kế hoạch đề ra. Quản lý chặt chẽ, thống nhất kết quả vận chuyển và quản lý công tác bảo dưỡng, sửa chữa và đăng kiểm phương tiện vận tải thủy quân sự; kịp thời đưa ra cảnh báo đối với những phương tiện đến kỳ bảo dưỡng, sửa chữa và đăng kiểm. Hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ huy, điều hành để Ngành làm tốt công tác bảo đảm vận chuyển cho toàn quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần xây dựng Phòng Điều hành CĐS Cục Vận tải. Phòng Điều hành CĐS được thiết kế với khả năng đáp ứng yêu cầu cao, sẵn sàng mở rộng, điều chỉnh các tính năng một cách linh hoạt. Sau khi hoàn thiện, Phòng Điều hành CĐS sẽ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành công tác vận tải dựa trên dữ liệu số, ngoài ra, còn được sử dụng làm phòng truyền hình giao  ban trực tuyến và các chức năng họp thông thường.

Tiếp tục xây dựng các nền tảng số, xây dựng mạng máy tính quân sự nội bộ theo mô hình mạng an toàn kết nối mạng TSLqs cho các lữ đoàn trực thuộc Cục Vận tải. Triển khai cho cán bộ, nhân viên tại đơn vị ứng dụng hệ thống phần mềm; thực hiện tốt các quy định về đảm bảo bí mật nhà nước, bí mật quân sự và ATTT.

CĐS công  tác  vận  tải  là nội dung quan trọng góp phần hoàn thành CĐS công tác hậu cần Quân đội, những kết quả bước đầu đạt được là tiền đề để Cục Vận tải tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ làm điểm CĐS năm 2023 của TCHC và những năm tiếp theo.

Đại tá HOÀNG MINH NHUỆTrưởng Phòng Tham mưu kế hoạch/Cục Vận tải