Trường hợp điều trị nội trú: Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện của NLĐ hoặc con dưới 7 tuổi của NLĐ; trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện. Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở KB, CB thì thay bằng giấy báo tử; trường hợp giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì có thêm giấy tờ của cơ sở KB, CB thể hiện thời gian vào viện.

Trường hợp điều trị ngoại trú: Bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc để chăm con ốm thì giấy chứng nhận nghỉ việc của 1 trong 2 người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y sĩ, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Trường hợp NLĐ hoặc con của NLĐ KB, CB ở nước ngoài thì hồ sơ hưởng chế độ ốm đau quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt, được chứng thực giấy KB, CB do cơ sở nước ngoài cấp. Ngoài hồ sơ theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, cơ quan nhân sự lập thêm danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (theo mẫu quy định).

Ban Biên tập