Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) và cấp ủy, chỉ huy các cấp; công tác DS,GĐ&TE trong Quân đội ngày càng được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Nổi bật là:

Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng BQP và hầu hết cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác DS,GĐ&TE; nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đều có nội dung về công tác DS,GĐ&TE. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng các kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện với các chỉ tiêu, biện pháp, cách làm cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế. Nội dung, chỉ tiêu công tác DS,GĐ&TE được gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cơ bản ủy ban (ban) DS,GĐ&TE các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động có nền nếp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; các cơ quan thành viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong phối hợp, hiệp đồng, triển khai thực hiện tốt công tác DS,GĐ&TE trong lĩnh vực được phân công.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban DS, GĐ&TE/BQP tặng quà cho các học sinh vượt khó, học giỏi là con quân nhân Lữ đoàn 602, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân. Ảnh: CTV

Ủy ban DS,GĐ&TE/BQP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả, sáng tạo, linh hoạt, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung phù hợp với các nhóm đối tượng. Kết hợp giữa thông tin thường xuyên và tổ chức các chiến dịch truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tháng hành động quốc gia về Dân số”, “Ngày Gia đình Việt Nam” (28/6), “Ngày Dân số Thế giới” (11/7)… Tổ chức huấn luyện ngoại khóa cho các đối tượng, đặc biệt là hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên hiệu quả, thiết thực. Các cơ quan thông tấn, báo chí Quân đội tăng thời lượng tin, bài, ảnh để phản ánh kịp thời các hoạt động của toàn quân về lĩnh vực DS,GĐ&TE. Nhiều sản phẩm truyền thông (phim khoa giáo, video clip...) được xây dựng và phát hành rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức cho quân nhân, người lao động toàn quân về DS,GĐ&TE.

Toàn quân tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác Kế hoạch hóa gia đình, đại đa số gia đình quân nhân thực hiện mô hình gia đình có đủ 2 con, số vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình có chiều hướng giảm rõ rệt so với các năm trước. Đồng thời, thực hiện tốt hơn các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, như tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh... Cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tăng cường quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, động viên quân nhân, người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt đối với những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hiếm muộn... Thực hiện tốt công tác hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (Riêng năm 2022, đã đề nghị BQP hỗ trợ 266 trường hợp với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng).

Cùng với đó, đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ cấp BQP đến các đơn vị cơ sở. Tháng 7/2022, Ủy ban DS,GĐ&TE/BQP đã tổ chức thành công Hội nghị biểu dương học sinh tiêu biểu là con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân lần thứ 5, với nhiều hoạt động sâu sắc, ý nghĩa, có độ lan tỏa lớn. Công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được quan tâm, năm 2022 đã trích Quỹ Bảo trợ trẻ em BQP hỗ trợ cho 325 cháu là con liệt sĩ, các cháu phẫu thuật tim, phẫu thuật lớn, các cháu mắc ung thư và bệnh hiểm nghèo, với số tiền 2,5 tỷ đồng. Các hoạt động kể trên đã góp phần động viên các bậc cha, mẹ trong toàn quân vượt qua khó khăn, thêm gắn bó với cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chức năng “Đội quân công tác”, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân địa phương nơi đóng quân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về DS,GĐ&TE gắn với bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhất là đối với các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ủy ban DS,GĐ&TE/BQP hướng dẫn và cả trực tiếp, các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động, như khám bệnh, cấp thuốc cho trẻ em, gia đình chính sách. Các chương trình“Trái tim cho em”,“Nâng bước em đến trường”của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ đội Biên phòng và nhiều chương trình, mô hình cụ thể của các cơ quan, đơn vị đã thiết thực góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác DS,GĐ&TE năm 2022 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, người chỉ huy đối với công tác DS,GĐ&TE có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của ủy ban (ban) DS,GĐ&TE các cấp có thời điểm chưa thường xuyên. Vẫn còn có trường hợp vi phạm chính sách, pháp luật về DS,GĐ&TE, cá biệt có vụ việc đặc biệt nghiêm trọng...

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực, thời tiết, khí hậu, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Toàn quân tiếp tục triển khai công tác DS,GĐ&TE trong điều kiện yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng cao, nhất là điều chỉnh tổ chức biên chế ở các cấp; quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 105/CT-BQP ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng BQP về tăng cường công tác DS,GĐ&TE trong Quân đội và các kế hoạch của Nhà nước, BQP giai đoạn 2021 - 2025, công tác DS, GĐ&TE năm 2023 tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy các cấp; cụ thể hóa phù hợp các mục tiêu, nhiệm vụ công tác DS,GĐ&TE trong nghị quyết lãnh đạo của tổ chức Đảng, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy tốt vai trò làm tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện của ủy ban (ban) DS,GĐ&TE các cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thành viên, giữa các mặt công tác, giữa các lực lượng trên cùng địa bàn trong thực hiện công tác DS,GĐ&TE.

Hai là, đổi mới hình thức, phương pháp truyền thông, giáo dục về DS,GĐ&TE, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sâu rộng đến mọi đối tượng ở tất cả các cấp, đơn vị. Tăng cường truyền thông về DS,GĐ&TE trên các trang mạng xã hội theo quy định. Kịp thời phổ cập những chủ trương mới, kiến thức, kỹ năng cơ bản về DS,GĐ&TE cho quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động trong toàn quân bằng các sản phẩm truyền thông đa dạng, phong phú.

Ba là, tiếp tục triển khai đồng bộ, duy trì nền nếp các mặt công tác, phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong các kế hoạch công tác DS,GĐ&TE giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể:

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; duy trì mức sinh ở mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về dưới 109 bé trai/100 bé gái trong toàn quân. Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số trong Quân đội như tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; khám, tư vấn sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh…

Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm hơn nữa, chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn... giúp họ yên tâm công tác, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng nếp sống văn hoá, chủ động phòng chống các tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng. Chỉ đạo, thực hiện hỗ trợ người hiếm muộn theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động hiếm muộn thực hiện điều trị tại các cơ sở y tế và huy động các nguồn lực khác hỗ trợ kinh phí điều trị cho các đối tượng, trong đó có đối tượng không thuộc phạm vi hỗ trợ của Nghị định số 76/2016/NĐ-CP.

Tùy từng đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ… để phối hợp, chỉ đạo, thực hiện tốt Luật Trẻ em và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tổ chức thiết thực các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng và sử dụng hiệu quả hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em BQP; vận động các nguồn lực hợp pháp để xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp trong BQP.

Bốn là, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác DS,GĐ&TE bằng nhiều hình thức phù hợp; duy trì có nền nếp, chất lượng chế độ thống kê, báo cáo, tăng cường áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong công tác DS,GĐ&TE. Coi trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả, thiết thực trong hoạt động về DS,GĐ&TE.

Năm là, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động DS,GĐ&TE. Đặc biệt, cơ quan hậu cần quân sự địa phương, bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất với người chỉ huy, Đảng ủy Quân sự, Biên phòng tỉnh, thành phố báo cáo với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đưa chương trình, nội dung công tác DS,GĐ&TE của các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn vào chương trình, nội dung công tác DS,GĐ&TE của địa phương; rà soát, bổ sung nội dung công tác DS,GĐ&TE trong ký kết phối hợp về hậu cần giữa hậu cần bộ chỉ huy quân sự và bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố để thống nhất kế hoạch, thực hiện công tác DS,GĐ&TE trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể; tin rằng, công tác DS,GĐ&TE trong toàn quân sẽ ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN HÙNG THẮNG - PHÓ CHỦ NHIỆM, THAM MƯU TRƯỞNG TỔNG CỤC HẬU CẦN