Công ty Cổ phần 32 (Tổng cục Hậu cần) có nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng giày, dép, sản phẩm ngành May và các mặt hàng tạp trang cho Quân đội, đồng thời tham gia SXKD hàng kinh tế phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Hiện, Công ty có gần 1.200 cán bộ, người lao động (lao động nữ chiếm 62,5%); có trên 1.300 máy, trang thiết bị, trong đó có nhiều loại máy, thiết bị mới, hiện đại và hệ thống nhà xưởng, khu thu gom nước thải, xử lý tiếng ồn, rác công nghiệp đạt tiêu chuẩn quy định. Năng lực sản xuất hằng năm đạt tới 1 triệu đôi giày da nam, 1 triệu đôi giày vải nội địa, 1 triệu đôi giày vải xuất khẩu, 500.000 đôi dép nhựa và ủng, 1 triệu dây lưng nam, nữ…

Với quan điểm “Người lao động là nguồn lực vô cùng quan trọng, điều kiện lao động là một yếu tố quan trọng trong quá trình lao động sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD”, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai việc cải thiện điều kiện lao động luôn đạt trạng thái tốt nhất, tối ưu nhất. Đây là tiền đề cho quá trình lao động được thực hiện có hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cho người lao động, tạo động lực thúc đẩy Công ty phát triển. Nhờ đó, Công ty triển khai sản xuất, giao hàng quốc phòng và hàng kinh tế luôn đáp ứng yêu cầu thời gian, chất lượng sản phẩm, phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

leftcenterrightdel

Các dây chuyền sản xuất của Công ty luôn đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động. Ảnh: CTV 

Điểm nổi bật là, Công ty thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần về công tác an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng, chống bệnh nghề nghiệp, hưởng ứng và triển khai nghiêm túc Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm với các thông điệp, khẩu hiệu phù hợp với các đơn vị sản xuất. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Công ty đã đề ra chương trình hành động nhằm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, phòng, chống bệnh nghề nghiệp với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu các rủi ro về ATVSLĐ, tai nạn lao động nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Hằng năm, Công ty tổ chức rà soát các công việc thuộc các ngành nghề, công việc đang thực hiện cho toàn bộ người lao động; đối với các trường hợp thay đổi công việc được cập nhật thường xuyên, hạn chế sai sót khi phân loại nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Để tạo môi trường, động lực cho cán bộ, người lao động phát huy sức sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, Công ty đã đẩy mạnh các phong trào thi đua ở tất cả các phòng, ban, xí nghiệp, phân xưởng, nổi bật là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Xanh, sạch, đẹp - Bảo đảm ATVSLĐ”... gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”…

Thông qua đó đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo của tập thể cán bộ, người lao động trong lao động, SXKD, phù hợp với tính chất công việc của từng bộ phận. Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, đã có nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả vào sản xuất, nhằm tăng năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD, từ đó có điều kiện để tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường làm việc cho người lao động được tốt hơn.

Cùng với đó, Công ty luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quy định hiện hành của pháp luật về công tác bảo hộ lao động để người lao động hiểu và thực hiện tốt hơn. Phối hợp với các đơn vị có chức năng, đủ năng lực tổ chức công tác huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng, sát với yêu cầu thực tế công việc, góp phần trang bị cho người lao động có kiến thức kịp thời phát hiện, phòng tránh nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn. Trong quá trình sản xuất, Công ty chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, thuê đơn vị tư vấn làm tốt công tác quan trắc môi trường định kỳ, kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý sự cố, những vấn đề phát sinh.

Đồng thời quan tâm công tác quy hoạch mặt bằng, bố trí sản xuất hợp lý, linh hoạt; căn cứ vào đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm, cô lập những công đoạn có phát sinh bụi, mùi độc hại để xử lý, kết hợp cải tạo nâng cấp nhà xưởng bảo đảm thông thoáng. Thường xuyên rà soát, xây dựng bổ sung các nội quy, quy định về ATVSLĐ tại các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo quy định tại Điều 15 Luật ATVSLĐ. Năm 2022, Công ty đã phối hợp triển khai toàn diện các nội dung đáp ứng yêu cầu và được Công ty GIG Việt Nam cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Mặt khác, Công ty thực hiện tốt công tác quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 100% thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được khai báo, kiểm định theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể, Công ty quản lý và sử dụng 31 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, trong đó chủ yếu là bình chứa khí nén, nồi hơi điện. Công ty đã ban hành quy trình vận hành an toàn đối với 100% máy móc, thiết bị có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, như: máy cán luyện cao su, nồi hơi, máy ép nhựa, máy ép đế... Cùng với đó, thường xuyên rà soát nối đất, nối không cho các thiết bị sử dụng điện 3 pha; thực hiện đo điện trở hệ thống tiếp địa chống sét đánh thẳng tại 36 điểm, đo kiểm tra tiếp địa bảo vệ thiết bị máy móc, đảm bảo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn đề ra. Đồng thời, rà soát ban hành danh mục sử dụng hóa chất, các quy định đảm bảo sử dụng an toàn hóa chất trong toàn Công ty nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Để có điều kiện làm việc tốt, Công ty quan tâm đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, ưu tiên ứng dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm cải thiện điều kiện lao động. Thay thế 100% giàn sấy nóng dùng điện trở trong phân xưởng sản xuất giày dép bằng đèn  chiếu tia hồng ngoại, hạn chế lượng nhiệt bức xạ, góp phần cải thiện tốt môi trường làm việc tại các phân xưởng sản xuất giày, dép. Nghiên cứu đầu tư thay thế lò hơi đốt củi công suất 2,5 tấn hơi/giờ bằng lò dầu truyền nhiệt, đây là công nghệ mới được ứng dụng những năm gần đây, không làm phát sinh khí thải, vận hành an toàn và thuận tiện, góp phần cải thiện môi  trường  sản  xuất  khu vực phân xưởng lưu hóa.

Đầu tư, mua sắm mới 70% máy may cắt chỉ tự động, máy may lập trình, nhằm giảm bớt áp lực công việc, điều kiện lao động từng bước được nâng lên. Bên cạnh đó, Công ty đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống hút và xử lý mùi bằng than hoạt tính tại khu vực phân xưởng sản xuất dép nhựa. 100% khu vực sơn bán thành phẩm giày dép, sơn hoàn thiện được bố trí hệ thống thu gom bụi sơn bằng màng nước kết hợp với quạt hút cưỡng bức, do đó, phần lớn bụi sơn được tách, lọc gần hết, kết quả đo giám sát khí thải tại các khu vực đều đạt mức quy chuẩn môi trường cho phép. Thực hiện phương châm “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”, định kỳ hằng tháng, Công ty thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá nguy cơ rủi ro về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại các xí nghiệp thành viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nội dung, đơn vị có nguy cơ mất an toàn.

Một trong những biện pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc chính là Công ty thường xuyên điều tiết linh hoạt thời gian sản xuất và bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế sản xuất, nhất là với các đối tượng nặng nhọc, độc hại thuộc nhóm công nhân cán luyện, lưu hóa cao su, bồi vải, in… (chiếm 13,62% số lao động trực tiếp).

Thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người làm công việc nặng nhọc, độc hại, thực hiện cấp phát bảo hộ lao động đúng đối tượng, đúng yêu cầu công việc, tổ chức bảo đảm bữa ăn ca cho 100% người lao động làm việc tại Công ty, bảo đảm đủ định lượng dinh dưỡng. Ngoài ra, duy trì thực hiện chế độ trực y tế 24/24 giờ, đáp ứng kịp thời yêu cầu chăm sóc, thăm khám sức khỏe ban đầu cho cán bộ, người lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 100% cán bộ, người lao động hằng năm theo quy định… Qua đó, đơn vị luôn bảo đảm và có lực lượng lao động có chất lượng tốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, những năm qua, Công ty cổ phần 32 không có vụ việc tai nạn lao động nghiêm trọng, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, người lao động ngày càng được cải thiện, nâng cao. Riêng năm 2022, Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Hiện nay, Công ty đã và đang thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp theo lộ trình để thực hiện Mục tiêu “Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đó là: “Trở thành một trong những Công ty mạnh trong ngành Giày da; trong đó sản phẩm Giày da với thương hiệu “ASECO 32” trở thành một trong các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2030”.

TRANG LONG