Năm 2017, tình hình kinh tế thế giới và trong nước chậm phục hồi, sức mua trong và ngoài nước giảm, gây nhiều khó khăn cho việc tiêu thụ hàng hóa và tìm kiếm khách hàng của Công ty. Việc áp dụng thang bảng lương mới và các khoản bảo hiểm đóng theo lương tối thiểu vùng làm tăng chi phí đầu vào và ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Giá cả một số vật tư, đặc biệt là hóa chất tăng cao làm tăng giá thành sản phẩm, giảm tính cạnh tranh, khó khăn trong đàm phán với khách hàng. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng gay gắt…

leftcenterrightdel
Sản xuất giày da sĩ quan nam cho Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: CTV

Để hoàn thành chỉ tiêu SXKD được Tổng cục giao, Đảng ủy, Ban Điều hành Công ty huy động mọi nguồn lực để triển khai sản xuất, giao hàng đáp ứng yêu cầu về thời gian và chất lượng tốt nhất, kể cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tất cả các sản phẩm quốc phòng đều được triển khai sản xuất tại Công ty (không thuê gia công bên ngoài); được nghiên cứu cải tiến theo hướng bền, đẹp, tiện dụng, phù hợp với vùng, miền và yêu cầu sử dụng thực tế của bộ đội. Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất Tổng cục giao, Công ty xây dựng các kế hoạch sản xuất theo từng tháng, quý phù hợp với tình hình thực tế của toàn Công ty và từng xí nghiệp thành viên. Theo dõi chặt chẽ tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch để có những xử lý, điều chỉnh kịp thời những phát sinh. Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị tiên tiến, thiết bị chuyên dụng, nâng cao năng suất lao động, năng lực sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Phát huy năng lực của trung tâm mẫu, tạo ra nhiều sản phẩm mẫu mã mới phù hợp nhiều đối tượng sử dụng để phát triển mạnh hàng kinh tế và xuất khẩu như giày nữ thời trang, giầy thể thao, túi  cặp, dây lưng… Tăng cường công tác tiếp thị, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm. Mở thêm các đại lý cấp 2 trong cả nước. Tích cực nghiên cứu, cải tiến mẫu mã để chào hàng trên thị trường, nhất là với các đơn vị trang bị đồng phục với số lượng lớn như Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Hàng không… Tham gia đấu thầu các đơn hàng, tích cực tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

leftcenterrightdel
Sản xuất hàng kinh tế phục vụ thị trường nội địa. Ảnh: CTV

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty giao Phòng Kỹ thuật công nghệ thường xuyên bố trí lực lượng giám sát việc thực hiện các quy trình công nghệ, kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, các khâu sản xuất, thành phẩm, đảm bảo 100% các sản phẩm xuất xưởng đạt chất lượng theo yêu cầu. Đồng thời, làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, hạn chế thiệt hại do ngừng sản xuất. Tích cực áp dụng kỹ thuật công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm các tiêu chí bền, đẹp và tiện dụng.

Thực hiện phương châm “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”, Công ty thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại các xí nghiệp thành viên, tổ chức tuyên truyền, phát tài liệu và huấn luyện, huấn luyện lại công tác an toàn-vệ sinh lao động cho 100% người lao động. Rà soát và lập danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý các thiết bị như việc duy trì, kiểm tra, kiểm định đối với từng loại thiết bị đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tổ chức khảo sát, đánh giá tác động môi trường trong toàn Công ty, triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục những chỉ tiêu không đạt yêu cầu. Cải tạo môi trường làm việc; nâng cấp nhà xưởng; lắp máy hút bụi, hút mùi, chống nóng, hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ mới. Bổ sung mới, sửa chữa kịp thời các dụng cụ, trang thiết bị phòng chống cháy nổ bị mất mát hoặc hư hỏng. Vì vậy, trong năm, Công ty không để xảy ra vụ việc mất an toàn về người, trang thiết bị, máy móc vì lí do chủ quan hoặc khách quan.   

Đối với người lao động, Công ty có chính sách lương thưởng hợp lý; giải quyết hài hòa lợi ích giữa cổ đông và người lao động, Các chế độ, chính sách đối với người lao động được giải quyết đúng theo pháp luật về lao động. Duy trì, áp dụng hệ thống tuân thủ trách nhiệm xã hội SA 800 tại Xí nghiệp 32-5 và Xí nghiệp 32-7. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 trong toàn Công ty. Thực hiện chế độ trực y tế 24 giờ/ngày, đáp ứng kịp thời yêu cầu khám, chữa bệnh của cán bộ, người lao động. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 98,75% cán bộ, người lao động. Đảm bảo tốt bữa ăn giữa ca, với mức 18.000đ/người/ca ngày, 20.000đ/người/ca đêm; duy trì chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ cho người lao động. Nhờ đó, Công ty không có biến động về lực lượng lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, nhất là thời điểm sau tết Nguyên đán hằng năm.

Có thể khẳng định, năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song, Công ty cổ phần 32 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân của người lao động đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, vững chắc. Đây là tiền đề để Công ty thực hiện chiến lược phát triển bền vững các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Kết quả SXKD năm 2017: Doanh thu 625,369/625,036 tỷ ồng (100,05 % kế hoạch). Lợi nhuận  41,85/41,52 tỷ (100,8 %). Thu nhập bình quân: 8.250.000/7.850.000đ/ng/tháng (105,1%). Cổ tức đạt 15%.

Đại tá VŨ XUÂN TẠO (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty)