CTTĐT TCHC có tên miền truy cập: http://tchc.bqp, chính thức hoạt động từ năm 2017 trên mạng truyền số liệu quân sự. Trong 06 năm khai thác, sử dụng, CTTĐT TCHC cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin, giáo dục, tuyên truyền của Tổng cục. Tuy nhiên, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới hiện nay, CTTĐT Tổng cục còn có một số hạn chế như: Giao diện chưa thật đẹp, hấp dẫn; nội dung giới thiệu về TCHC và các đơn vị trực thuộc chưa đầy đủ; CTTĐT các cục chuyên ngành chưa thống nhất, dữ liệu chưa tự động tích hợp với CTTĐT Tổng cục; các ấn phẩm như: Tạp chí Hậu cần Quân đội, Tạp chí Y học quân sự, Thông tin hậu cần quân đội nước ngoài, thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy… chưa được đăng tải trên trang của CTTĐT; thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm của các doanh nghiệp hậu cần, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng (BQP) chưa được giới thiệu... Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-BQP ngày 09/01/2023 của BQP về việc phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong BQP năm 2023, để đồng bộ với quá trình chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội, nâng cao khả năng tương tác, tìm kiếm, tra cứu thông tin nhanh và toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần và khai thác thông tin, Chủ nhiệm TCHC ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch nâng cấp CTTĐT TCHC và giao Bộ Tham mưu phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo, chỉ huy TCHC và các đại biểu nhấn nút khai trương ra mắt CTTĐT TCHC. Ảnh: Hoàng Hiền 

Sau khi được nâng cấp, CTTĐT TCHC có khả năng tổng hợp, tích hợp thông tin từ CTTĐT các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục; tính mở cao, cho phép khả năng mở rộng, phát triển theo những yêu cầu mới nảy sinh trong quá trình vận hành; có cấu trúc, giao diện hiện đại, thân thiện, có bản sắc riêng, phong phú và phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ; có sự chuyển đổi cơ bản về nội dung và hình thức, cụ thể như sau: Chuyên mục “Giới thiệu” gồm 02 mục. Thứ nhất, mục “Tổng cục Hậu cần”: Giới thiệu về lịch sử truyền thống, cơ cấu tổ chức và lãnh đạo, chỉ huy TCHC. Thứ hai, mục “Các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng cục”: Giới thiệu về lịch sử truyền thống, cơ cấu tổ chức và lãnh đạo, chỉ huy của các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng cục. Chuyên mục “Tin hoạt động” được cập nhật nhanh chóng, kịp thời các hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy TCHC, các cục chuyên ngành; hoạt động hậu cần của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; hoạt động quân sự, quốc phòng trong nước và hoạt động quân sự quốc tế. Chuyên mục “Văn bản quy phạm” được chia thành các nhóm “Văn bản quy phạm pháp luật” và “Hướng dẫn chỉ đạo”. Chuyên mục “Ấn phẩm”, bao gồm: Tạp chí Hậu cần Quân đội, Tạp chí Y học quân sự, Thông tin hậu cần quân đội nước ngoài, thông tin phục vụ lãnh đạo, tạp chí khác. Chuyên mục “Doanh nghiệp hậu cần” cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục và doanh nghiệp hậu cần các đơn vị toàn quân. Chuyên mục “Tài liệu số” cung cấp tài liệu thuộc các lĩnh vực: Khoa học hậu cần quân sự, khoa học xã hội nhân văn quân sự, khoa học tự nhiên, đề tài - nhiệm vụ - sáng kiến… Chuyên trang “Thủ tục hành chính - hậu cần”: Giới thiệu danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của BQP. Tích hợp các phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung, bao gồm: Hệ thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành TCHC; Hệ thống quản lý văn bản; Thư điện tử quân sự; Hệ thống văn bản pháp luật; Hệ thống khai báo y tế; Phần mềm họp thông minh; Hệ thống quản lý nhà ăn thông minh. Chuyên trang “Công tác giáo dục, tuyên truyền” giới thiệu các bài viết phổ biến, tuyên truyền các văn bản, quy định pháp luật về quốc phòng, an ninh, kinh tế, hành chính; các văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của TCHC. Chuyên trang “Nụ cười chiến sĩ” gồm những mẩu chuyện vui, những bài viết hài hước được sưu tầm từ Báo Quân đội nhân dân Điện tử, Tạp chí Hậu cần Quân đội. Đặc biệt, CTTĐT cập nhật thêm nhiều tư liệu hình ảnh, video về hoạt động của TCHC, phim huấn luyện về công tác quân sự, kỹ thuật; các tư liệu âm thanh, video về các bài hát theo quy định và các bài hát về truyền thống ngành Hậu cần Quân đội; hình ảnh các di tích lịch sử của TCHC... Tính từ tháng 7/2023 đến nay, sau khi nâng cấp, CTTĐT TCHC thu hút hơn 60.000 lượt truy cập.

Thời gian tới, CTTĐT TCHC tiếp tục là công cụ trợ giúp công tác chỉ huy, quản lý, điều hành hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục và ngành Hậu cần toàn quân nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả, góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính; phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Tổng cục. CTTĐT là nơi tích hợp các phần mềm dùng chung của BQP; là kho dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật điện tử của Nhà nước và BQP hiện hành hướng dẫn chỉ đạo đơn vị về công tác hậu cần. Để nâng cao chất lượng hoạt động CTTĐT TCHC cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong TCHC về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và Chuyển đổi số nói chung và CTTĐT TCHC nói riêng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát chỉ đạo của Tổng cục và các cơ quan chuyên môn, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Giao diện Cổng Thông tin Điện tử Tổng cục Hậu cần sau khi nâng cấp. Ảnh: CTV 

Hai là, tập trung phát triển và xây dựng nội dung CTTĐT đa dạng, phong phú, lựa chọn đăng tải các bài viết, thông tin có giá trị, chính xác, chủ đề rõ ràng, tiếp cận vấn đề một cách khoa học, dễ hiểu, hợp lý. Các bài viết, tin tức phải được thể hiện bằng văn phong ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi, ngôn ngữ phù hợp với từng chủ đề cung cấp thông tin. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân thường xuyên truy cập website, cập nhật nội dung kiến thức, rà soát các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện gửi đến Ban Biên tập để được xử lý; tích cực gửi tin tức, bài viết, hình ảnh, video phù hợp để cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin trong  ngành Hậu cần toàn quân.

Ba là, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung các tính năng hoạt động của CTTĐT nhằm lôi cuốn người đọc, như nâng cấp hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, tạo thêm mục “Bình chọn chất lượng bài viết”, và “Bình luận bài viết” để người đọc có cơ hội chia sẻ ý kiến cá nhân về bài viết, từ đó góp phần nâng cao chất lượng của từng tin, bài, video, ảnh.

Bốn là, phân công quản trị tốt về kỹ thuật và duy trì thường xuyên công tác cập nhật thông tin trên website. Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, phải được quan tâm đúng mức, không để làm mất, lộ, lọt bí mật thông tin. Dữ liệu được đảm bảo an toàn, không bị mất mát gây ảnh hưởng đến hoạt động của CTTĐT. Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản trị website; xây dựng chính sách quản lý và phát triển, phân phối, chia sẻ thông tin trên trang CTTĐT, giúp kiểm soát tình trạng sao chép nội dung, hình ảnh… liên quan đến bản quyền của tác giả.

Năm là, cần tạo điều kiện cho Ban Biên tập (biên tập viên, quản trị viên) được tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực hoạt động cho CTTĐT. Rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời khen thưởng, khuyến khích, động viên, nhân rộng cách làm hay, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ này.

CTTĐT TCHC đã, đang và sẽ là địa chỉ truy cập tin cậy của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong Tổng cục nói riêng và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nói chung. Rất mong được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa của Thủ trưởng TCHC, sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của cơ quan, đơn vị liên quan để không ngừng nâng cao chất lượng CTTĐT TCHC ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch Chuyển đổi số công tác hậu cần Quân đội.

Đại tá Đinh Đức Tuấn, Trưởng phòng Khoa học Quân sự/TCHC