Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2018

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top