Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top