Thứ sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2024

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top