Thứ hai, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top