Thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top