Thứ tư, ngày 16 tháng 1 năm 2019

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top