Chủ nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top