Sau 14 năm (kể từ năm 2008), Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức thi trưởng ban (phụ trách), kế toán trưởng, trợ lý tài chính cấp Tổng cục. So với lần trước, cuộc thi lần này có thêm nội dung: Thi nhận thức về quân sự, chính trị, hậu cần bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính. Thi thực hành Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng. Đối tượng tham gia thi gồm 79 đồng chí là trưởng ban (phụ trách), kế toán trưởng, trợ lý tài chính các đơn vị trực thuộc cấp cục và Tổng cục.

Ngay sau khi có chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm TCHC; Bộ Tham mưu xác định, thi trưởng ban (phụ trách), kế toán trưởng, trợ lý tài chính năm 2022 là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác huấn luyện nội bộ Tổng cục năm 2022, đã khẩn trương xác định thành phần, đối tượng tham gia thi; nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành thi. Tham mưu ban hành chỉ thị, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan làm công tác chuẩn bị. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, quy chế thi, phân công nhiệm vụ trong Ban Tổ chức; chỉ đạo Lữ đoàn 971/Cục Vận tải, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác đăng cai. Các cơ quan, đơn vị có cán bộ tham gia thi đã chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch, bố trí sắp xếp công việc, thời gian, triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung và quy chế thi. Tổ chức bồi dưỡng về nội dung, phương pháp cho các đồng chí cán bộ tham gia dự thi, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ ôn luyện. Một số cơ quan như: Bộ Tham mưu, Cục Vận tải, Cục Quân nhu, Cục Quân y, Cục Xăng dầu, khối doanh nghiệp... đã xây dựng kế hoạch ôn thi tập trung, tổ chức thi thử trước khi tham gia thi cấp Tổng cục.

leftcenterrightdel
Đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức kiểm tra đề thi chuyên môn nghiệp vụ tài chính. Ảnh: Hồng Quang 

Sau khi hướng dẫn, quy chế thi được ban hành, Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức đã tích cực, khẩn trương xây dựng đề thi, đáp án, phiếu chấm điểm đúng quy định; thành lập Ban Giám khảo để chấm thi các nội dung, trong đó có mời giảng viên Khoa Tài chính/Học viện Hậu cần chấm thi chuyên môn nghiệp vụ tài chính. Các đề thi, đáp án được thông qua chặt chẽ, niêm phong giao Văn thư Tổng cục lưu giữ, bảo mật đúng quy định.

Về nội dung thi chuyên môn nghiệp vụ tài chính: Với đối tượng thi đa dạng, công tác tại nhiều loại hình đơn vị khác nhau, để xây dựng nội dung thi phù hợp đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Bằng sự tập trung và thống nhất, quyết tâm chính trị cao, hướng đến thành công chung của cuộc thi, cấp ủy, chỉ huy Phòng Tài chính đã tham mưu tích cực trong xây dựng hệ thống đề thi, phù hợp, trong đó thể hiện tính mới, tính thực tiễn, tính toàn diện và tính phân loại cao. Chính vì vậy, nội dung thi là điểm nhấn căn bản trong hiệu quả của cuộc thi lần này. Cụ thể, nội dung thi tập trung vào chức trách, nhiệm vụ; đề án đổi mới cơ chế tài chính, điều lệ công tác tài chính (CTTC), nghiệp vụ kế toán, các văn bản hướng dẫn của Ngành. Ban Tổ chức đã xây dựng 5 bộ đề thi khác nhau cho mỗi đối tượng; thí sinh bốc ngẫu nhiên chọn 01 bộ để làm bài thi, thời gian thi 150 phút. Kết quả: Các thí sinh tham gia thi đã chấp hành nghiêm quy chế, nắm tương đối tốt nội dung, giải quyết các vấn đề cơ bản đầy đủ, nhất là chức trách, nhiệm vụ đối với từng đối tượng; nhiều bài thi chất lượng tốt, đề xuất các giải pháp hay, có giá trị thực tiễn cao, có thể vận dụng trong quản lý tài chính và công tác xây dựng Ngành.

Về nội dung nhận thức chính trị, quân sự, hậu cần (bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính): Tập trung vào các nội dung Điều lệnh Quản lý bộ đội, Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng, các chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” theo Nghị quyết lãnh đạo năm 2022 của Đảng ủy TCHC; những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; công tác xây dựng Đảng; chế độ, tiêu chuẩn hậu cần (Nghị định số 76/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Tổng số 100 câu hỏi, được xây dựng thành 79 đề thi (mỗi thí sinh có 01 đề thi khác nhau), mỗi đề thi gồm 50 câu hỏi (quân sự 20 câu, chính trị 20 câu, hậu cần 10 câu); mỗi câu hỏi có sẵn các phương án trả lời, trong đó có một phương án trả lời đúng. Thời gian thi 60 phút. Kết quả: Cơ bản cán bộ dự thi nắm vững, hiểu đúng bản chất các nội dung về quân sự, chính trị, hậu cần, nhất là Điều lệnh Quản lý bộ đội, Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng, các chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện“Mẫu mực, tiêu biểu” theo Nghị quyết lãnh đạo năm 2022 của Đảng ủy TCHC; những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; các quy định, kết luận của Đảng; chế độ, tiêu chuẩn hậu cần...

leftcenterrightdel
 Các thí sinh thực hiện phần thi nhận thức quân sự, chính trị, hậu cần. Ảnh: Hồng Quang

Về phần thi thực hành Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng từ bài 1 đến bài 8 trong tập bài giảng huấn luyện Điều lệnh đội ngũ. Từng cá nhân thực hiện động tác trong phiếu câu hỏi đã bốc thăm. Với tinh thần trách nhiệm cao và nỗ lực luyện tập, cơ bản các đồng chí thực hiện đúng lễ tiết tác phong quân nhân; hô khẩu lệnh to, rõ, đúng quy định; phân tích khẩu lệnh khá đầy đủ; thực hiện động tác tương đối tốt; đã kết hợp giữa hô khẩu lệnh và làm tổng hợp động tác; nhiều đồng chí thể hiện tốt phương pháp của từng bước.

Cùng với các nội dung thi trên, Ban Tổ chức còn đưa nội dung thi đua đối với các tiểu đội về việc quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Ban Tổ chức. Đảm bảo đủ quân số tham gia thi; chấp hành nghiêm quy chế thi. Duy trì nghiêm nền nếp, chính quy, thực hiện tốt quy định lễ tiết tác phong quân nhân. Tổ chức sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh… Các tập thể có kết quả thi đua ở nội dung này tốt hơn là: Tiểu đội 1 (Cục Quân nhu); Tiểu đội 4 (Cục Vận tải); Tiểu đội 2 (Cục Quân y).

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, qua cuộc thi đã bộc lộ một số hạn chế đó là: Có đồng chí chưa tích cực, chủ động trong ôn luyện. Có bài thi chất lượng còn hạn chế, tẩy xóa nhiều, nhầm lẫn một số chế độ cơ bản như: Chế độ tiền ăn thêm lễ tết, tài khoản kế toán… Một số đồng chí nắm nội dung chưa đầy đủ, nhất là Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; chỉ tiêu, yêu cầu về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; định mức chế độ, tiêu chuẩn hậu cần. Một số đồng chí chào báo cáo chưa đúng quy định; hô khẩu lệnh chưa to, rõ, thiếu; thực hiện các động tác điều lệnh chưa mạnh, chưa dứt khoát, chưa chuẩn…

Phát biểu chỉ đạo bế mạc, đồng chí Trung tướng Trần Duy Giang - Chủ nhiệm TCHC, Trưởng ban Chỉ đạo đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và kết quả đạt được của các cán bộ tham gia thi. Đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, nhiệm vụ công tác hậu cần Quân đội nói chung, TCHC nói riêng đòi hỏi rất cao; trong khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác hậu cần, CTTC chưa đồng bộ và đang trong quá trình hoàn thiện. Cùng với đó, tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19; mặt trái cơ chế thị trường có tác động tiêu cực đến cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Tổng cục, trong đó có cán bộ, nhân viên tài chính… Vì vậy, để giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp trong TCHC lãnh đạo, chỉ đạo ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ CTTC, đồng chí Chủ nhiệm TCHC yêu cầu:

Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế lãnh đạo CTTC, điều lệ CTTC và các văn bản liên quan đến CTTC. Duy trì và tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đảm bảo an toàn CTTC và cơ quan tài chính. Quan tâm hơn nữa việc rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính trong cơ quan, đơn vị mình một cách toàn diện hơn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đánh giá, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng cán bộ tài chính đảm bảo đúng người, đúng việc; chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm liên quan đến phẩm chất chính trị và CTTC.

Đối với cán bộ tài chính các cấp trong toàn Tổng cục cần phát huy những kết quả đạt được qua cuộc thi lần này, không chủ quan, thỏa mãn, dừng lại. Tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm các chế độ quy định của Quân đội, Tổng cục, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên rèn luyện, nâng cao năng lực toàn diện; đặc biệt là tự rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Không ngừng nghiên cứu, học tập, nhất là tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phòng Tài chính cùng với các cơ quan tài chính trong Tổng cục tích cực, chủ động nắm chắc và dự báo đúng những yếu tố tác động, những khó khăn liên quan đến CTTC để phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đề ra chủ trương, biện pháp hiệu quả về CTTC. Duy trì và thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ công tác theo quy định; quy chế lãnh đạo, điều lệ CTTC. Tuyệt đối không để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực hoạt động tài chính. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan cán bộ, quân lực để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chỉ huy các cấp và Tổng cục bổ nhiệm, đề bạt cán bộ tài chính đúng quy trình, có chất lượng. Phối hợp chặt chẽ với Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm...

Có thể khẳng định, thi trưởng ban (phụ trách), kế toán trưởng, trợ lý tài chính năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Thông qua cuộc thi này, lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục, cấp ủy, chỉ huy các cấp và ngành Tài chính có dịp đánh giá thực chất, toàn diện về chất lượng cán bộ tài chính trong Tổng cục. Từ đó làm cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp đề ra các giải pháp hiệu quả, nhất là trong tổ chức tập huấn bồi dưỡng, đảm bảo phù hợp ở từng cấp, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; tạo sự đồng đều, vững chắc trong các cơ quan, đơn vị của Tổng cục. Đồng thời, là tiền đề quan trọng khơi dậy tinh thần tự học tập, tự rèn luyện của mỗi cán bộ tài chính, tiếp tục tích cực chủ động trong công việc, thường xuyên bồi dưỡng hoàn thiện bản thân, từng bước khắc phục những hạn chế; phát huy hiệu quả công tác tham mưu, nhất là trong hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính gắn với phương thức bảo đảm vật chất hậu cần; xây dựng ngành Tài chính TCHC vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những đồng chí đạt thành tích tiêu biểu: Thượng tá Trần Anh Đức, Trưởng ban Tài chính, Cục Xăng dầu; Thiếu tá Nguyễn Đức Duân, Trưởng ban Tài chính Bệnh viện Quân y 105; Thiếu tá Phùng Đức Tuấn, Trưởng ban Tài chính Cục Chính trị; Thiếu tá Nguyễn Thị Hoài Giang, Kế toán trưởng Công ty cổ phần 22; Thiếu tá Lữ Công Thinh, Kế toán trưởng Tổng công ty 28; Trung úy Đậu Thu Trang, Trợ lý Ban Tài chính Cục Xăng dầu; Trung úy Phùng Đức Quang, Trợ lý Ban Tài chính, Cục Quân y... Các đơn vị tiêu biểu là: Cục Xăng dầu, Vận tải, Quân nhu; Bệnh viện Quân y 105, Trường Cao đẳng Hậu cần 2, Bệnh viện Quân y 87...

 

Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 3 tiểu đội thực hiện tốt nội dung thi đua và 06 tập thể đạt thành tích Xuất sắc; 08 đồng chí đạt giải Nhất, Nhì; 09 đồng chí đạt giải Ba; trao Giấy chứng nhận đạt kết quả giỏi cho 18 đồng chí.

 

Đại tá HÀ DUYÊN NĂM, Trưởng Phòng Tài chính TCHC