Hội thi chỉ huy trưởng, chính ủy (chính trị viên) cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương năm 2022 là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác huấn luyện nội bộ Tổng cục năm 2022. Do đó, Bộ Tham mưu xác định thành phần, đối tượng tham gia thi; nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành thi đảm bảo chặt chẽ và khoa học nhất. Tham mưu với Tổng cục ban hành chỉ thị, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo. Xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn, Quy chế thi, phân công nhiệm vụ trong Ban Tổ chức; giao Lữ đoàn 971/Cục Vận tải đăng cai Hội thi...

Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp công việc, thời gian, tạo điều kiện cho cán bộ dự thi ôn luyện và tham gia Hội thi theo kế hoạch. Đồng thời, tập trung bồi dưỡng các nội dung, phương pháp huấn luyện cho cán bộ dự thi. Cùng với đó, cán bộ dự thi tích cực chủ động, tận dụng thời gian ôn luyện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Một số cơ quan như: Cục Quân nhu, Quân y, Xăng dầu, Vận tải … còn tổ chức cho cán bộ ôn luyện tập trung, đảm bảo chất lượng và thi đạt kết quả cao nhất.

leftcenterrightdel
Hội nghị Đảng ủy Trung đoàn 664 (Cục Xăng dầu) thực hiện nội dung chuyển trạng thái SSCĐ. 

Quá trình Hội thi, Ban Tổ chức điều hành Ban Giám khảo bốc thăm bàn chấm thi, thí sinh bốc thăm bàn thi, lượt thi, đánh số báo danh, đợt bắn, bệ bắn… đảm bảo khách quan, trung thực. Ban Giám khảo điều hành các nội dung thi đúng thời gian, tổ chức chấm thi nghiêm túc, có trách nhiệm. Bài thi tự luận được rọc phách, thi bắn súng được tháo mặt bia tính điểm, có ký nhận kết quả bắn lên từng mặt bia của cán bộ dự thi. Mỗi nội dung thi có ít nhất 02 Giám khảo chấm thi đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá thực chất trình độ, năng lực công tác của từng cán bộ. Kết quả như sau:

Đối với thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, thời gian 60 phút, cán bộ thi trả lời 60 câu hỏi trong bộ đề 120 câu hỏi. Nội dung tập trung vào các mặt công tác quân sự (20 câu), chính trị (20 câu), hậu cần (5 câu), tài chính (5 câu) và kỹ thuật (10 câu). Phần thi này, cơ bản cán bộ dự thi đều nắm chắc, nghiên cứu kỹ nội dung, quy định, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác quân sự, chính trị, kỹ thuật, cải cách hành chính, nhất là Điều lệnh quản lý bộ đội; các chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; những vấn đề cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; quy định, kết luận của Đảng; các chế độ, tiêu chuẩn hậu cần...

Nói về nội dung thi này, đồng chí Đại tá Nguyễn Vũ Thăng, Chính trị viên Kho 205 (Cục Quân nhu) cho rằng: “Nội dung thi nhận thức tương đối toàn diện trên các mặt công tác theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Tuy nhiên, để trả lời đầy đủ, chính xác câu hỏi trong đề thi, đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều tài liệu trên các mặt công tác, hiểu rõ bản chất nội dung. Quá trình ôn luyện phải tự tư duy, đặt ra câu hỏi và tự trả lời, sau đó so với đáp án. Trong khi thi phải bình tĩnh, nghiên cứu kỹ các câu hỏi, hiểu rõ bản chất vấn đề, chọn đáp án đúng. Thông qua nội dung thi nhận thức giúp cho chúng tôi củng cố thêm kiến thức, nắm chắc những quy định trong công tác quản lý, chỉ huy, chỉ đạo để vận dụng hiệu quả trên cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Về phần thi tự luận, thời gian 150 phút, mỗi cán bộ dự thi viết 01 bài tự luận bằng hình thức viết tay. Nội dung tập trung vào thực trạng, giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” (đối với cán bộ chỉ huy); thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” (đối với cán bộ chính ủy, chính trị viên).

Ở nội dung này, đòi hỏi cán bộ thi phải nêu được những điểm chính về thực trạng đơn vị, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, cách thức tổ chức thực hiện; nêu ra dẫn chứng, chứng minh thuyết phục và các nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thực hiện. Kết quả cho thấy: Về cơ bản cán bộ dự thi nắm chắc nội dung về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Nhiều bài thi có chất lượng tốt, đánh giá đúng thực trạng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, chỉ ra được những hạn chế, bất cập; đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp, sát thực tế.

leftcenterrightdel
Các đồng chí Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức theo dõi cán bộ làm bài thi tự luận. 

Thi thực hành động tác Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng, mỗi cán bộ thi thực hiện 02 nội dung, gồm: 01 nội dung thực hành động tác điều lệnh đội ngũ từng người theo 2 bước (làm nhanh, làm tổng hợp từng cử động của động tác) và 01 nội dung về động tác trao nhận thưởng (cờ, bằng khen, hộp quà, quyết định, giấy chứng nhận). Phần thi này đòi hỏi cán bộ thi hô khẩu lệnh phải to, rõ; thực hiện động tác mạnh, dứt khoát, đúng động tác theo quy định. Nói chung, cơ bản cán bộ thi thực hiện đúng nội dung, yêu cầu đặt ra; khẩu lệnh to, rõ, đúng quy định; phân tích khẩu lệnh khá đầy đủ; thực hiện động tác tương đối tốt; kết hợp giữa hô khẩu lệnh và làm tổng hợp động tác...

Đối với thi thực hành nội dung của người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) trong chuyển trạng thái SSCĐ, mỗi cặp chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) phải chuẩn bị đầy đủ bộ văn kiện chuyển trạng thái SSCĐ đã được viết vẽ theo đúng quy định, nộp trước cho Ban Giám khảo. Khi thực hiện phần thi thực hành đòi hỏi động tác, tác phong dứt khoát, khẩu lệnh to, rõ, mệnh lệnh chuẩn xác, đầy đủ, thoát ly tài liệu, động tác chỉ bản đồ đúng quy định. Đánh giá tình hình, nhiệm vụ đơn vị sát thực tế; nắm chắc các mốc thời gian trong thực hành chuyển trạng thái. Xử trí tốt các tình huống trong hội nghị Đảng ủy mà Ban Giám khảo đưa ra... Ở nội dung thi này, cơ bản cán bộ dự thi chuẩn bị văn kiện, đầu bài phục vụ thi đầy đủ, chất lượng tốt. Quá trình thực hành chuyển trạng thái SSCĐ, cán bộ dự thi cơ bản nắm chắc thứ tự các bước; phương pháp, tác phong tốt. Hành động của chỉ huy trưởng, chính ủy (chính trị viên) đúng thứ tự, nội dung các bước trong chuyển trạng thái SSCĐ, đúng thời gian quy định.

Phương pháp điều hành khoa học; đánh giá tình hình, xác định nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, dự thảo nghị quyết lãnh đạo, gợi ý thảo luận và điều hành tương đối tốt... Trên cương vị là chỉ huy trưởng tham gia thi, Thượng tá Phạm Văn Nghiêm, Chủ nhiệm Kho 661 (Cục Xăng dầu) cho rằng: “Trong TCHC có nhiều loại hình đơn vị, đóng quân trên địa bàn cả nước, mỗi đơn vị có chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Do vậy khi xây dựng văn kiện SSCĐ và thực hành chuyển trạng thái SSCĐ, người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) trước hết phải nắm chắc lý luận và đánh giá đúng thực trạng, tình hình, nhiệm vụ đơn vị mình để viết, vẽ, bảo vệ kế hoạch thuyết phục. Để bảo vệ kế hoạch tốt, ngoài việc chuẩn bị văn kiện phải ôn luyện kỹ tác phong, thứ tự các bước của người chỉ huy, thực hành chuyển trạng thái SSCĐ. Khi xử trí tình huống phải bình tĩnh, bám sát thực tế đơn vị, nguyên tắc lý luận để đưa ra quyết định chuẩn xác, hiệu quả”.

Đối với nội dung thi bắn súng ngắn K54 bài 1b, với 9 viên đạn, mỗi cán bộ thi thực hành bắn 3 bia gồm: đứng bắn hai tay, đứng bắn tay thuận và đứng bắn nhanh hai tay. Đây là bài bắn khó, được thực hiện thống nhất trong toàn quân từ năm 2021. Yêu cầu người bắn phải luyện tập thường xuyên, tâm lý tốt, nắm vững yếu lĩnh, động tác dứt khoát, thời cơ kết thúc phát bắn chuẩn xác thì mới đạt kết quả cao. Để thực hành tốt nội dung thi, các đồng chí cán bộ dự thi chủ động luyện tập, bắn thử. Quá trình thi cơ bản đã nắm được yếu lĩnh động tác, thứ tự và phương pháp, đảm bảo thời gian bắn cho từng phần; thực hiện thuần thục động tác theo điều kiện của bài bắn; kết quả bắn tương đối tốt...

Hội thi chỉ huy trưởng, chính ủy (chính trị viên) cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương năm 2022 của TCHC đã khép lại. Kết quả có đơn vị, cá nhân đạt thành tích cao hoặc khiêm tốn còn phải phấn đấu. Song, quan trọng hơn là tất cả cán bộ dự thi đều vượt lên chính mình, được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị. Đây còn là cơ sở để lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Tổng cục rút kinh nghiệm, tiếp tục nghiên cứu, học tập, rèn luyện, bồi dưỡng không ngừng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện, nhất là trình độ, năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành các hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội thi, Ban Tổ chức tặng thưởng cho 3 tập thể và tặng Bằng khen cho 8 cặp chỉ huy trưởng, chính ủy (chính trị viên) và 16 cá nhân; tặng biểu trưng kỷ niệm Hội thi cho các cán bộ tham gia thi.

Bài, ảnh: LƯƠNG THẢO