Đồng thời làm nhiệm vụ thường trực SSCĐ, tham gia phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai và nhiệm vụ đột xuất khác. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Lữ đoàn thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng vận chuyển phù hợp với điều kiện thực tế.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ

Những năm qua, Lữ đoàn 971 được giao nhiệm vụ vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa, vật chất đa dạng về chủng loại, tính chất phức tạp, nguy cơ cháy nổ, mất an toàn cao, như: vũ khí, đạn, xăng dầu, pháo hoa, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19… Đội ngũ cán bộ, lái xe của Lữ đoàn thường xuyên cơ động trên đường làm nhiệm vụ với cường độ cao, phạm vi hoạt động rộng, tình hình giao thông phức tạp và chịu tác động từ mặt trái của xã hội. Trong khi đó, các đơn vị của Lữ đoàn đóng quân phân tán trải dài từ miền Trung ra miền Bắc; quân số chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp, nhiều đồng chí hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn...

leftcenterrightdel

Đoàn xe của Lữ đoàn vận chuyển xăng dầu cho các đơn vị. Ảnh: CTV 

Từ đặc điểm trên, Đảng ủy Lữ đoàn xác định việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ là nội dung xuyên suốt, quan trọng hàng đầu, yếu tố quyết định đến khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, Lữ đoàn thường xuyên kiện toàn Lữ đoàn về tổ chức, thực hiện hiệu quả các biện pháp nâng cao năng lực sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là ở đơn vị cơ sở; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ chủ trì. Đặc biệt, Lữ đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ  và  bảo vệ chính trị nội bộ; làm tốt công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi công tác và cư trú tại địa phương. Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp nhận thức rõ trách nhiệm, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

Quá trình thực hiện, các đơn vị đã vận dụng đa dạng hình thức, phương pháp giáo dục, quán triệt; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống của đơn vị, truyền thống Bộ đội Vận tải Anh hùng. Thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ công tác Đảng, công tác chính trị và nâng cao chất lượng tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân. Bổ sung, điều chỉnh và vận hành hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng, chương trình làm việc của cấp ủy các cấp đảm bảo chặt chẽ. Coi trọng xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì nền nếp chế độ chỉ huy đơn vị đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ trong Ngày chính trị và văn hóa, tinh thần ở cơ sở. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ, xếp loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng và khen thưởng về Đảng hằng năm được thực hiện đúng quy trình, công khai, tạo động lực phấn đấu cho mỗi tập  thể,  cá  nhân  sẵn  sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đổi mới công tác huấn luyện

Xác định công tác huấn luyện có vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao trình độ chỉ huy cho đội ngũ  cán  bộ  chỉ  huy  và tay nghề cho đội ngũ lái xe. Do đó, Lữ đoàn thực hiện đột phá công tác huấn luyện, trọng tâm là đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện theo hướng tập trung khắc phục những nội dung còn yếu, mặt yếu, nhất là cấp phân đội. Ngoài nội dung huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy cho đội ngũ cán bộ, trình độ tay nghề cho lái xe, Lữ đoàn tập trung vào huấn luyện, bồi dưỡng phương pháp tổ chức xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ vận chuyển; rèn luyện tác phong, ý thức tổ chức cho đội ngũ lái xe, nhân viên chuyên môn; huấn luyện kỹ thuật tháo dỡ, bốc xếp hàng hóa trước, trong và sau vận chuyển, kỹ thuật bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện, Luật Giao thông đường bộ; huấn luyện quân sự, hậu cần...

Ngoài việc huấn luyện các nội dung, chương trình theo kế hoạch hằng năm, Lữ đoàn còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh; tổ chức luyện tập và tham gia Đội tuyển của Tổng cục tham dự Hội thao thể dục thể thao thi lái xe, thợ sửa chữa giỏi toàn quân đạt giải cao; tổ chức huấn luyện, luyện  tập và tham gia Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi... Cùng với các nội dung huấn luyện nêu trên, Lữ đoàn còn làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ chỉ huy, lái xe về Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ; các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng,  Tổng  cục  Hậu  cần,  Cục Vận tải về công tác quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn. Về phương pháp  huấn  luyện  có  nhiều  đổi mới, các đơn vị trong Lữ đoàn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trình chiếu trong huấn luyện, coi trọng huấn luyện trực quan, thực  hành. 

Giáo  án  huấn  luyện cơ bản được xây dựng theo kiểu giáo  án  điện  tử,  sử  dụng  hình ảnh,  video  minh  họa,  giúp  cho đối tượng huấn luyện tiếp thu nội dung nhanh nhất. Kết quả huấn luyện, giáo  dục  hằng  năm  cho thấy, trình độ chuyên môn, khả năng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên, lái xe ngày càng được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Năm 2021, Lữ đoàn được  Bộ  Quốc  phòng công nhận Đơn vị huấn luyện giỏi.

leftcenterrightdel

Chỉ huy Lữ đoàn giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia vận chuyển Vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19 từ Sân bay Nội Bài về kho Bộ Y tế. Ảnh: CTV 

Gắn nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật với Cuộc vận động 50

Lữ đoàn được giao quản lý số lượng lớn phương tiện, trang bị kỹ thuật, trong đó, có nhiều loại phương tiện, xe máy qua nhiều năm sử dụng, xuống cấp. Để đảm bảo chất lượng phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Đảng ủy Lữ đoàn triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật gắn với thực hiện các mục tiêu Cuộc Vận động 50. Thường xuyên tập trung bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật, phương tiện, giữ vững số đầu xe tốt bảo đảm cho trực SSCĐ, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất (hệ số kỹ thuật xe SSCĐ= 1, xe hoạt động thường xuyên= 0,95). Duy trì nền nếp, chặt chẽ chế độ công tác kỹ thuật, kiểm định xe máy, kiểm tra xe trước, trong và sau vận chuyển; duy trì nền nếp, chế độ bảo dưỡng, sửa chữa. Các đơn vị tổ chức tốt việc kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện theo định kỳ, trong đó đặc biệt chú trọng bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiện SSCĐ và tham gia vận chuyển vũ khí đạn, xăng  dầu,  vật  chất dễ mất an toàn... Bên cạnh đó, các đơn vị trong Lữ đoàn tích cực động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, nhân viên lái xe, thợ kỹ thuật nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật  có giá trị thực tiễn, chi phí thấp ứng dụng trong công tác kỹ thuật. Điển hình là, mô hình hệ thống phanh khí nén trên xe Hyundai HD170 đạt giải Ba toàn quân; mô hình huấn luyện hộp số xe Hyundai HD170 và nhiều sáng kiến khác, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng kinh phí huấn luyện. Ngoài ra, bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, Lữ đoàn tích cực, chủ động xây dựng, củng cố khu kỹ thuật, kho xăng dầu tại  các đơn vị phục vụ tốt công tác bảo đảm kỹ thuật.

Đổi mới khâu tổ chức vận chuyển

Cùng với các biện pháp nêu trên, Lữ đoàn không ngừng đổi mới khâu tổ chức vận chuyển đảm bảo khoa học, hiệu quả đối với từng nhiệm vụ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, ngoài việc  quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ lệnh  vận  chuyển,  xây  dựng kế hoạch vận chuyển, chuẩn bị chu đáo về con người, phương tiện, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trước khi tiến hành vận chuyển. Quá trình vận chuyển, cán bộ được giao nhiệm vụ chỉ huy ngoài việc chấp hành tốt nguyên tắc chỉ huy trong vận chuyển, còn kịp thời động viên lái xe, nhân viên kỹ thuật đi cùng nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định trong vận chuyển, tránh chủ quan khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong mỗi nhiệm vụ cụ thể, cán bộ chỉ huy, lái xe chủ động thực hiện tốt công tác giao nhận hàng hóa, vật chất, con người đảm bảo nhanh gọn, đúng thủ tục, nguyên tắc. Điển  hình là, trong công tác vận chuyển quân phục vụ Hội nghị APEC, A70, A40; vận chuyển pháo hoa, xăng, dầu,  mỡ,  vũ  khí  đạn  cho đơn vị; vận chuyển hàng quân sự cho nước bạn Lào, Campuchia và hàng cứu trợ cho đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ các tỉnh miền Trung và Tây Bắc... Đặc biệt, Lữ đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển vắc-xin, y, bác sĩ, vật tư trang thiết bị y tế tăng cường cho các bệnh viện dã chiến và các tỉnh thành phía Nam, tham gia thành lập bệnh viện dã chiến số 1, 2 trong phòng, chống dịch COVID-19... với tinh thần đó, nhiều tập thể, cá nhân được thủ trưởng các cấp khen thưởng. Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng và Chính phủ tặng Bằng khen.

Có thể khẳng định, với quyết tâm cao cùng với tinh thần tích cực, chủ động đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, chất lượng công tác vận chuyển của Lữ đoàn 971 ngày càng nâng cao, góp phần cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống.

Đại tá HOÀNG MINH NHUỆ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 971