Làm tốt công tác chuẩn bị

Xác định đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với Đảng bộ Quân đội, công tác chuẩn bị Đại hội được Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn triển khai tích cực theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 842-CT/ĐU ngày 20/8/2019 của Thường vụ Đảng ủy TCHC.

Ngay trong quý IV năm 2019, Đảng ủy Lữ đoàn đã tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng về Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy TCHC và Cục Vận tải về công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp; giúp toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội. Đảng ủy Lữ đoàn ra Nghị quyết chuyên đề số 828-NQ/ĐU, Kế hoạch số 844-KH/ĐU, Hướng dẫn số 1459/ HD-CT. Đồng thời, thành lập Ban Tổ chức và 5 bộ phận giúp việc phục vụ Đại hội, gồm: tổ văn kiện; tổ nhân sự; tổ tuyên truyền, cổ động; tổ bảo đảm; tổ bảo vệ. Chi bộ Đại đội 33 và Đảng bộ Tiểu đoàn 679 được Đảng ủy Lữ đoàn chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai đại hội các chi bộ, đảng bộ còn lại.

Nhằm bảo đảm chất lượng các văn kiện trình Đại hội, Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo Tổ văn kiện đánh giá toàn diện, đúng thực chất tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Trong đó, Báo cáo Chính trị phải làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trên các mặt công tác, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đề ra kế hoạch, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu cấp ủy các cấp và Tổ nhân sự quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747 ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chỉ thị số 842-CT/ĐU của Đảng ủy TCHC; Hướng dẫn số 1312 của Cục Chính trị TCHC; Nghị quyết số 713-NQ/ĐU ngày 03/10/2019, Kế hoạch số 706-KH/ĐU ngày 20/9/2019 của Đảng ủy Cục Vận tải... Trên cơ sở đó, xây dựng phương án nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ đúng theo Hướng dẫn của Thường vụ Đảng ủy TCHC. Đồng thời, thực hiện tốt công tác nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Cục Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ tiêu được phân bổ...

Tính đến ngày 19/02/2020, tất cả chi bộ và đảng bộ bộ phận trong Đảng bộ Lữ đoàn đã tổ chức xong Đại hội, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc và thành công tốt đẹp. Các đồng chí trúng cử vào cấp ủy đều đạt số phiếu tính nhiệm trên 90%; các đồng chí được bầu giữ chức bí thư, phó bí thư đều có phiếu tín nhiệm đạt 100%. Việc chuẩn bị và lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ mới cũng đã cơ bản hoàn tất theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng... Ngay sau khi hoàn thành đại hội các chi bộ, Đảng ủy Lữ đoàn đã kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ ra những mặt mạnh, điểm hạn chế để xây dựng đề cương, kịch bản tổ chức Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ VII đảm bảo đúng tiến độ, quy trình...

Đi đôi làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động phong trào giao lưu văn hóa, thể thao, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống phục vụ bộ đội và Nhân dân trên địa bàn; góp phần tạo khí thế thi đua trong đơn vị. Đồng thời, tăng cường nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ; kịp thời phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự Đại hội...

Bám sát nguyên tắc, đề cao dân chủ

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ VII diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, bắt đầu bằng phiên họp trù bị. Trong phiên họp này, Đại hội thông qua Quy chế, Chương trình làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, nghe tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Cục Vận tải trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII. Bước vào phiên chính thức, sau phần nghi lễ, các đại biểu sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Có 15 ý kiến đăng ký thảo luận vào Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có 9 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội, khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định về nhiệm vụ SSCĐ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đạt 105% kế hoạch với tổng khối lượng 148.005 tấn, sản lượng 49.559.684 Tkm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, hàng hóa. Công tác xây dựng đơn vị có một số mặt tiến bộ, chất lượng tổng hợp của đơn vị được giữ vững. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao... Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nhiều ý kiến đã mạnh dạn chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ, đó là: Công tác dự báo, giải quyết tư tưởng, các vấn đề nảy sinh ở một số cơ quan, đơn vị có thời điểm còn để bị động, bất ngờ. Chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhất là xây dựng chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Tỷ lệ quân nhân vi phạm phải xử lý kỷ luật có năm không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tính đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy có thời điểm chưa cao...

leftcenterrightdel
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Đảng bộ Lữ đoàn xác định nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ SSCĐ; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ vận tải trong mọi tình huống. Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% đơn vị đạt an toàn và an toàn tuyệt đối, trong đó 83,3% đạt an toàn tuyệt đối. 100% cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 95% cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. 91% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật dưới 0,3%... Thảo luận vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Cục Vận tải trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, cũng có tới 9 ý kiến đăng ký, trong đó có 6 ý kiến phát biểu tại Đại hội. Các ý kiến đều thống nhất cao với dự thảo. Trong suốt quá trình Đại hội, Đoàn Chủ tịch chủ động bám sát nội dung, cân đối thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đặc biệt là chuẩn bị sẵn các phương án, tình huống khác nhau có thể nảy sinh, nhất là phần bầu cử để xử lý kịp thời. Đáng chú ý là, ngay tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội. Đây chính là nét mới của Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần này.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí; Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Cục Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 34 đồng chí. Danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành, Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bảo đảm có số dư theo quy định của Điều lệ Đảng. Quá trình bầu cử đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng ngay từ lần bầu đầu tiên. Các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cục Vận tải lần thứ XIII đều đạt số phiếu tín nhiệm rất cao...

Có thể nói, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ toàn quân, Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 971 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đây chính là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu các tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Thượng tá NGUYỄN QUANG TRIỆU