Nhờ đó, công tác TĐ, KT và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong TCHC có nhiều đổi mới sáng tạo, động viên, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động tham gia. Từ kết quả phong trào TĐQT đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là:

Phong trào TĐQT trong TCHC ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, được cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Coi đây là mắt xích, khâu đột phá, làm cho phong trào TĐQT luôn mới mẻ, sôi động, có sức sống, lôi cuốn tập thể, cá nhân tham gia. Hướng mục tiêu thi đua vào giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, việc khó bằng những giải pháp, biện pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

leftcenterrightdel
Tổ chức cấp phát, lương thực, thực phẩm tại khu tập kết. Ảnh: CTV 

Các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục luôn bám sát chủ đề Phong trào TĐQT giai đoạn 2019 - 2024 “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; tiếp tục thực hiện hiệu quả “3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, TCHC lần thứ XII về thực hiện đột phá về điều chỉnh tổ chức, biên chế, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; đột phá đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; đột phá về tạo sự chuyển biến vững chắc trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Trên cơ sở nghị quyết cấp trên, cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đã “lượng hóa” thành chỉ tiêu cụ thể, gắn chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua (PTTĐ) với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Lấy kết quả thi đua để đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì và cán bộ, đảng viên.

Các PTTĐ đều hướng vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Thực hiện tốt các khâu đột phá, xây dựng đơn vị chính quy, cán bộ, chiến sĩ gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Các PTTĐ được các cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên, quy trình tổ chức chặt chẽ, kịp thời rút kinh nghiệm trên từng mặt công tác, từng nhiệm vụ, giai đoạn, đảm bảo dân chủ, công khai, hiệu quả. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua được cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị xác định phù hợp, đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với đặc thù nhiệm vụ, đối tượng, loại hình, lĩnh vực công tác; phát huy tối đa nội lực, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Trên cơ sở PTTĐ yêu nước, Phong trào TĐQT trong toàn quân, Đảng ủy, Chỉ huy TCHC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lồng ghép phong trào TĐQT trong TCHC với các PTTĐ của các cấp, ngành, như: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Cuộc vận động 50; ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy; Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Doanh nghiệp Quân đội hội nhập và phát triển; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động TCHC thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Dân vận khéo... Từ các PTTĐ trên tạo động lực giúp tập thể, cá nhân khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xung kích vào việc khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước, thực hiện PTTĐ đặc biệt “Cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TCHC phát động thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; chủ động tham mưu với QUTW, BQP tổ chức diễn tập và kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch trong toàn quân, ứng phó kịp thời với mọi tình huống, kể cả cấp độ cao nhất. Trên mặt trận chiến đấu với “giặc vô hình”, đội ngũ chiến sĩ áo trắng và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần không quản ngại khó khăn gian khổ, nguy hiểm, sẵn sàng xung kích, tiên phong đi đầu trên mặt trận phòng, chống dịch, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe bộ đội và Nhân dân. Với tinh thần “ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội”, TCHC tham mưu với các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động số lượng lớn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế tốt nhất, hiện đại nhất, cùng các địa phương phòng, chống dịch. Tham mưu với Bộ triển khai 13 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm và 1 trung tâm y tế, với hơn 2.300 cán bộ, nhân viên y tế tham gia cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Huy động gần 11.000 trang thiết bị y tế, triển khai 12 máy xét nghiệm RT-PCR và 2 xe xét nghiệm cơ động phục vụ công tác phòng, chống Sars-CoV-2. Lực lượng vận tải quân sự tổ chức 267 chuyến xe vận chuyển 610 tấn hàng hóa, vật chất hậu cần phòng, chống dịch; 43 chuyến xe vận chuyển hơn 08 triệu liều vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19.

Quá trình triển khai thực hiện, công tác TĐ, KT và Phong trào TĐQT trong TCHC luôn được cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, biện pháp tổ chức hiện. Nội dung thi đua tập trung vào đổi mới tác phong công tác theo phương châm “3 bám, 4 kịp thời” (bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; bám nguyên tắc và chức năng nhiệm vụ và bám cơ sở. Phát hiện vấn đề kịp thời; đề xuất kịp thời; giải quyết kịp thời; sơ tổng kết kịp thời). Việc phân khối thi đua dựa trên cơ sở các cơ quan, đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo quy chế thống nhất, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Chỉ huy TCHC và sự giám sát của cơ quan tư vấn, giúp việc. Thường xuyên xây dựng, củng cố tinh thần đoàn kết, lan tỏa mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thi đua giữa các đơn vị cùng khối và khối thi đua với nhau. Nhiều đợt thi đua cao điểm, đột kích được triển khai hiệu quả, với những nội dung, chỉ tiêu sát thực tiễn, đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với những khâu đột phá, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Giai đoạn từ 2019 - 2024, TCHC tham mưu với QUTW triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29-10-2012 về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022 của QUTW về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tham mưu với QUTW, BQP lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần; bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, thường xuyên và đột xuất. Ưu tiên bảo đảm hậu cần cho các lực lượng ở khu vực trọng điểm, biên giới, hải đảo, đơn vị đủ quân, mới thành lập, lực lượng làm nhiệm vụ đột xuất; các cuộc diễn tập, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn… Lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô, lãng phí; đưa PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển cả bề rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực…

Để công tác TĐ, KT và Phong trào TĐQT các cấp trong Tổng cục giai đoạn 2024 - 2029 tiếp tục phát triển, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục cần thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của QUTW, BQP, TCHC và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, TCHC về công tác TĐ, KT. Nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW, Chỉ thị số 507-CT/QUTW về đổi mới công tác TĐ, KT; Luật TĐ, KT năm 2022; các nghị định của Chính phủ và thông tư của BQP về thực hiện Luật TĐ, KT. Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, tự giác, tích cực tham gia các PTTĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Để chuẩn bị tốt đại hội TĐQT, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị tập trung làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội TĐQT các cấp trong TCHC giai đoạn 2024 - 2029. Trước hết quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục, hướng dẫn của Cục Chính trị về tổ chức Đại hội TĐQT các cấp giai đoạn 2024 - 2029 trong Tổng cục, tiến tới Đại hội TĐQT toàn quân và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Trên cơ sở rút kinh nghiệm làm trước của một số doanh nghiệp, bệnh viện và đơn vị cơ sở của Cục Xăng dầu, Vận tải, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đảm bảo toàn diện, chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác chuẩn bị đại hội phải thông qua Thường vụ, Đảng ủy, chỉ huy cùng cấp và cơ quan chính trị cấp trên trực tiếp trước khi tiến hành. Văn kiện Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ; báo cáo trung tâm phải ngắn gọn, súc tích, khuyến khích làm phóng sự, video clip, nêu bật những kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm tốt. Chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu thi đua và các giải pháp tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chủ động bồi dưỡng, tổ chức luyện tập nội dung điều hành đại hội của đoàn chủ tịch, thư ký và công tác tổ chức đại hội. Các tham luận phải chuẩn bị kỹ, đa dạng nội dung, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, hoạt động, đi thẳng vào vấn đề, tập trung vào các mục tiêu, biện pháp thi đua. Báo cáo điển hình phải nêu bật kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm, phương pháp, cách làm để phát huy, nhân rộng; khuyến khích xây dựng các phóng sự ngắn (khoảng 5-7 phút) để trình chiếu thay cho phát biểu.

Việc tổ chức đại hội phải trên tinh thần đổi mới sáng tạo, trang trọng, phát triển, đoàn kết, tập trung trí tuệ, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Đảm bảo sau đại hội TĐQT các cấp, công tác TĐ, KT và Phong trào TĐQT trong TCHC tiếp tục phát triển mạnh, với những mô hình, cách làm mới, hiệu quả, sát với hoạt động thực tiễn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu với đơn vị kết nghĩa trước, trong và sau đại hội. Tổ chức trưng bày bảng ảnh, tư liệu về kết quả, thành tích công tác TĐKT, Phong trào TĐQT và sản phẩm, mô hình, sáng kiến tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2024. Cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng phải tổ chức các hoạt động của đơn vị hướng về đại hội. Trước, trong và sau đại hội đẩy mạnh tuyên truyền về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo khí thế sôi nổi. Sau đại hội, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những thành tích, kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt phải được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh nội bộ, đảm bảo tinh thần của đại hội TĐQT lan tỏa sâu rộng.

Đại hội TĐQT các cấp tiến tới Đại hội TĐQT TCHC giai đoạn 2019 - 2024 là hoạt động trọng điểm của công tác TĐ, KT năm 2024, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Do đó, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, thực hiện thành công đại hội TĐQT cấp mình đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐÌNH CHIÊU, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần