(Kèm theo Quyết định số 6660/QĐ-BQP ngày 20/12/2023 của Bộ trưởng BQP)

–––––––––––––––––––

I. TẬP THỂ

1. Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị.

2. Cục Hậu cần, Tổng cục Hậu cần.

3. Cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật.

4. Cục Hậu cần, Quân khu 3.

5. Cục Hậu cần, Quân khu 4.

6. Cục Hậu cần, Quân khu 5.

7. Cục Hậu cần, Quân khu 7.

8. Cục Hậu cần, Quân đoàn 12.

9. Cục Hậu cần, Quân đoàn 3.

10. Cục Hậu cần, Quân Chủng Hải quân.

11. Cục Hậu cần, Cảnh sát biển Việt Nam.

12. Cục Hậu cần, Binh chủng Tăng thiết giáp.

13. Cục Hậu cần, Binh chủng Công binh.

14. Cục Hậu cần, Binh chủng Hóa học.

15. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Chính trị.

16. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Hậu cần.

17. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 1.

18. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 2.

19. Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu.

20. Lữ đoàn Tác chiến điện tử 98, Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu.

21. Phòng Hậu cần, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Tổng Tham mưu.

22. Đoàn 871, Tổng cục Chính trị.

23. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

24. Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần.

25. Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.

26. Kho 205, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần.

27. Kho 661, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần.

28. Lữ đoàn 972, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần.

29. Đoàn An điều dưỡng 296, Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần.

30. Kho K850, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật.

31. Kho J250, Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật.

32. Kho KT580, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật.

33. Nhà máy Z129, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

34. Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

35. Kho K602, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

36. Cục 16, Tổng cục II.

37. Cục 11, Tổng cục II.

38. Lữ đoàn K3, Tổng cục II.

39. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, Quân khu 1.

40. Sư đoàn bộ binh 346, Quân khu 1.

41. Lữ đoàn Pháo binh 382, Quân khu 1.

42. Phòng Doanh trại, Cục Hậu cần, Quân khu 1.

43. Bộ Tham mưu, Quân khu 2.

44. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, Quân khu 2.

45. Trung đoàn bộ binh 148, Sư đoàn bộ binh 316, Quân khu 2.

46. Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Quân khu 2.

47. Sư đoàn bộ binh 395, Quân khu 3 .

48. Lữ đoàn Pháo binh 454, Quân khu 3.

49. Phòng Hậu cần, Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4.

50. Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4.

51. Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, Quân khu 4.

52. Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4.

53. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5.

54. Sư đoàn bộ binh 315, Quân khu 5

55. Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Quân khu 5.

56. Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5

57. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, Quân khu 7.

58. Sư đoàn 302, Quân khu 7.

59. Lữ đoàn 26, Quân khu 7.

60. Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần, Quân khu 9.

61. Trung đoàn bộ binh 1, Sư đoàn bộ binh 330, Quân khu 9.

62. Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9.

63. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, Quân khu 9.

64. Sư đoàn bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

65. Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

66. Sư đoàn bộ binh 312, Quân đoàn 12.

67. Phòng Hậu cần, Sư đoàn bộ binh 325, Quân đoàn 12.

68. Lữ đoàn Phòng không 673, Quân đoàn 12.

69. Sư đoàn bộ binh 320, Quân đoàn 3.

70. Lữ đoàn Phòng không 234, Quân đoàn 3.

71. Sư đoàn bộ binh 309, Quân đoàn 4.

72. Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22, Quân đoàn 4.

73. Lữ đoàn 161, Vùng 3, Quân chủng Hải quân.

74. Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân.

75. Phòng Hậu cần, Quân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân.

76. Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân.

77. Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.

78. Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không - Không quân.

79. Phòng Tham mưu Kế hoạch, Cục Hậu cần, Bộ đội Biên phòng.

80. Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ đội Biên phòng.

81. Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng.

82. Đồn Biên phòng Pù Nhi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng.

83. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam.

84. Lữ đoàn xe tăng 215, Binh chủng Tăng thiết giáp.

85. Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh, Binh chủng Công binh.

86. Trường Sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công.

87. Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin liên lạc.

88. Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh.

89. Lữ đoàn 87, Binh chủng Hóa học.

90. Phòng Doanh trại, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng.

91. Ban Tham mưu - Kế hoạch, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Lục quân .

92. Văn phòng Học viện Chính trị.

93. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y.

94. Ban Doanh trại, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

95. Ban Tham mưu - Kế hoạch, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Chính trị.

96. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

97. Bệnh viện Quân y 175.

98. Công ty Trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18.

99. Phòng Hành chính - Hậu cần, Binh đoàn 15.

100. Văn phòng Binh đoàn 11

101. Phòng Hành chính - Tổ chức lao động, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô.

102. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29, Tổng công ty 319.

103. Văn phòng Tổng công ty Thái Sơn.

104. Công ty 91 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc.

105. Phòng Hậu cần, Ban Hành chính, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

106. Ban Hành Chính, Cục Tài Chính.

107. Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

108. Đoàn 595, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

109. Lữ đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86.

110. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

111. Phòng Thời sự Truyền hình, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

112. Phòng Thời sự Phát thanh, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

113. Phòng Chuyên đề Truyền hình, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

114. Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân.

115. Tạp chí Hậu cần Quân đội, Tổng cục Hậu cần.

II. CÁ NHÂN

1. Thiếu tướng An Phương Nam, Cục trưởng Cục Quân nhu, Tổng cục hậu cần.

2. Thiếu tướng Nguyễn Quang Bỉnh, Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần.

3. Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần.

4. Thiếu tướng Nguyễn Đức Tùng, Cục trưởng Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần.

5. Thiếu tướng Đặng Đức Đông, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh 86.

6. Đại tá Nguyễn Hoàng Nam, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần.

7. Đại tá Nguyễn Tuấn Khang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần.

8. Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.

9. Đại tá Ngô Văn Duẩn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần.

10. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần.

11. Đại tá Giang Đình Khuê, Trợ lý Phòng Thi đua - Khen thưởng, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị.

12. Trung tá Nguyễn Văn Quyết, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu.

13. Thượng tá Vương Huy Tình, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 98, Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu.

14. Thượng tá Trương Danh Trường, Trưởng ban Tham  mưu - Kế hoạch, Phòng Hậu cần, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Tổng Tham mưu.

15. Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Quân nhu, Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị.

16. Đại tá Vũ Quốc Huy, Phó Đoàn trưởng Đoàn 871, Tổng cục Chính trị.

17. Trung tá Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Hành chính, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

18. Đại tá Đỗ Xuân Hoan, Chủ nhiệm Kho 205, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần.

19. Thượng tá Lê Đức Thọ, Phó Chủ nhiệm Kho 661, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần.

20. Đại tá Đinh Hoàng Huyên, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 972, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần.

21. Trung tá Phạm Văn Hiên, Chủ nhiệm Hậu cần Đoàn An điều dưỡng 296, Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần.

22. Đại tá Vũ Anh Tấn, Cục trưởng Cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật.

23. Đại tá Nguyễn Việt phương, Chủ nhiệm Kho K850, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật.

24. Thượng tá Đoàn Quang Tuệ, Phó Chủ nhiệm Kho J250, Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật.

25. Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Kho KT580, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật.

26. Trung tá Nguyễn Huy Hưởng, Trưởng phòng Hành chính - Hậu cần, Nhà máy Z129, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

27. Thượng tá Nguyễn Đức Thi, Giám đốc Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

28. Trung tá Lê Thanh Tuấn, Trưởng ban Hành chính - Hậu cần, Kho K602, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

29. Đại tá Phùng Xuân Thiện, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Tổng cục II.

30. Thượng tá Phạm Văn Phương, Phó Chính ủy Lữ đoàn K3, Tổng cục II.

31. Thượng tá Đoàn Hữu Tuân, Trưởng phòng Hậu cần, Cục 16, Tổng cục II.

32. Đại tá Văn Khắc Thành, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn bộ binh 346, Quân khu 1.

33. Thượng tá Nguyễn Bắc Dũng, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, Quân khu 1.

34. Thượng tá Trần Văn Hoàn, Trưởng phòng Doanh trại, Cục Hậu cần, Quân khu 1.

35. Trung tá Đỗ Văn Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 382, Quân khu 1.

36. Đại tá Đặng Văn Hòa, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 2.

37. Đại tá Tạ Văn Việt, Trưởng phòng Tham mưu - Kế hoạch, Cục Hậu cần, Quân khu 2.

38. Thượng tá Nguyễn Văn Hoạt, Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2.

39. Thượng tá Hà Thành Quân, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, Quân khu 2.

40. Đại tá An Thanh Quang, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 3.

41. Đại tá Nguyễn Thành Lụy, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 395, Quân khu 3.

42. Đại tá Trần Xuân Chiến, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 454, Quân khu 3.

43. Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4.

44. Thượng tá Nguyễn Văn Thao, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4.

45. Trung tá Hồ Văn Sơn, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4.

46. Thượng tá Trần Ánh Dương, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4.

47. Đại tá Phan Văn Hòa, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn bộ binh 315, Quân khu 5.

48. Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5.

49. Thượng tá Phạm Hạt, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Quân khu 5.

50. Thượng tá Trần Phan Nguyên, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5.

51. Đại tá Định Trọng Cơ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương, Quân khu 7.

52. Đại tá Phan Quốc Việt, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302, Quân khu 7.

53. Thượng tá Đặng Hồng Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 26, Quân khu 7.

54. Đại tá Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần, Quân khu 9.

55. Trung tá Lý Khải Điền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 1, Sư đoàn bộ binh 330, Quân khu 9.

56. Thiếu tá Phạm Văn Sỹ, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9.

57. Đại tá Trần Hoàng Quân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, Quân khu 9.

58. Đại tá Nguyễn Đình Thạo, Sư đoàn trưởng Sư đoàn bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

59. Thượng tá Nguyễn Bá Hạnh, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

60. Thượng tá Vũ Duy Thao, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn bộ binh 312, Quân đoàn 12.

61. Đại tá Lê Văn Định, Trưởng phòng Doanh trại, Cục Hậu cần, Quân đoàn 12.

62. Đại tá Phan Tuấn Cường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 673, Quân đoàn 12.

63. Thượng tá Phạm Văn Vương, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn bộ binh 325, Quân đoàn 12.

64. Đại tá Nguyễn Công Lâm, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn bộ binh 320, Quân đoàn 3.

65. Đại tá Trần Duy Hải, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 234, Quân đoàn 3.

66. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22, Quân đoàn 4.

67. Thượng tá Nguyễn Trường Chuyên, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn bộ binh 309, Quân đoàn 4.

68. Thượng tá Phạm Văn Vượng, Chủ nhiệm Hậu cần Quân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân.

69. Thượng tá Trần Văn Quang, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân.

70. Trung tá Nguyễn Ngọc Hà, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân.

71. Đại úy Nguyễn Văn Dũng, Trợ lý Quân nhu, Phòng Hậu cần, Bộ Tư lệnh Vùng 3, Quân chủng Hải quân.

72. Thượng tá Nguyễn Quốc Lập, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.

73. Thượng tá Đào Văn Cường, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không - Không quân.

74. Đại tá Nguyễn Quang Định, Trưởng phòng Tham mưu Kế hoạch, Cục Hậu cần, Bộ đội Biên phòng.

75. Thiếu tá Hoàng Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ đội Biên phòng.

76. Thượng tá Nguyễn Quốc Trung, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng.

77. Trung tá Lê Huy Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pù Nhì, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng.

78. Đại tá Trần Văn Lượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam.

79. Trung tá Nguyễn Tài An, Trợ lý Bảo đảm xăng dầu, Phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Cảnh sát biển Việt Nam.

80. Thiếu tá Nguyễn Văn Tý, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn Xe tăng 215, Binh chủng Tăng thiết giáp.

81. Đại tá Nguyễn Xuân Bình, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Đặc công, Binh chủng Đặc công.

82. Trung tá Nguyễn Xuân Long, Chủ nhiệm Hậu cần Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh, Binh chủng Công binh.

83. Thiếu tá Phạm Văn Tuân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh.

84. Thượng tá Đỗ Ngọc Dũng, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin liên lạc.

85. Đại tá Phùng Quang Thương, Chủ nhiệm Hậu cần Binh chủng Hóa học.

86. Đại tá Vũ Trọng Phong, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 87, Binh chủng Hóa học.

87. Thượng úy QNCN Vũ Quang Duy, Nhân viên, Phòng Doanh trại, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng.

88. Thiếu tá Phan Viết Hưng, Trưởng ban Tham mưu - Kế hoạch, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Lục quân.

89. Thượng tá Nguyễn Tiến Đức, Chánh Văn phòng Học viện Chính trị.

90. Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng ban Doanh trại, Phòng Hậu cần  - Kỹ thuật, Học viện Hậu cần.

91. Thiếu tá QNCN Trần Thị Hoa, Nhân viên Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quân y.

92. Đại tá Đinh Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự.

93. Thượng tá Hoàng Quang Huy, Trưởng ban Quân nhu, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 1.

94. Trung tá Nguyễn Đức Viện, Trưởng ban Tham mưu Kế hoạch, Phòng Hậu cần, Trường Sĩ quan Lục quân 2.

95. Thượng tá Bùi Đức Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175.

96. Trung tá Mai Công Diện, Trưởng ban Quân nhu, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

97. Đại tá Lại Quang Bình, Phó Chánh Văn phòng Binh đoàn 11.

98. Thượng tá Lê Minh Hoàn, Phó Trưởng phòng Hành chính - Hậu cần, Binh đoàn 15.

99. Thượng tá Phùng Văn Bình, Phó Trưởng phòng Hậu cần, Binh đoàn 16.

100. Thượng tá Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Hậu cần, Công ty Trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18.

101. Đại tá Trần Văn Giản, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức lao động, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô.

102. Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29, Tổng công ty 319.

103. Thượng tá Trịnh Xuân Dũng, Chánh Văn phòng Tổng công ty Thái Sơn.

104. Thiếu tá Ngô Văn Thành, Giám đốc Công ty 91 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc.

105. Trung tá QNCN Nguyễn Ngọc Tân, Chánh Văn phòng Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

106. Đại úy Phạm Văn Tấn, Trưởng ban Hậu cần, Đoàn 595, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

107. Thượng tá Nguyễn Đức Thọ, Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

108. Thiếu tá QNCN Trần Công Khiêm, Phụ trách Trưởng ban Hành chính, Cục Tài Chính.

109. Thiếu tá QNCN Lê Xuân Chắc, Nhân viên Điện nước, Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

110. Đại tá Nguyễn Hồng Quang, Tổng Biên tập Tạp chí Hậu cần Quân đội, Tổng cục Hậu cần.

111. Trung tá Nguyễn Thị Kim Anh, Phóng viên, Phòng CTĐ, CTCT, Báo Quân đội nhân dân.

112. Trung tá Nguyễn Văn Chiển, Phóng viên, Phòng Biên tập Quốc phòng - An ninh, Báo Quân đội nhân dân.

113. Đại úy Phạm Thị Ngọc Hà, Biên tập viên chính, Phòng Chuyên đề Truyền hình, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

114. Thượng úy Nguyễn Thị Tâm, Biên tập viên, Phòng Thời sự Truyền hình, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

115. Trung tá Đinh Khánh Ngọc, Biên tập viên, Phòng Thời sự Phát thanh, trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

116. Nhà báo Trần Quyết, Phó Vụ trưởng - Phó trưởng ban Chính trị xã hội, Báo Nhân Dân.