Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 thì người lao động tham gia BHXH bắt buộc khi ra nước ngoài để định cư mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần. Do đó, nếu đồng chí đáp ứng các quy định để được định cư ở nước ngoài thì được quyền yêu cầu hưởng BHXH một lần.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

* Luật BHXH có quy định lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không?

Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH năm 2014 quy định, lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, thời gian nghỉ như sau:

-  5 ngày làm việc;

-  7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

-  Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

-  Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên được thực hiện trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

* Quân nhân có phải đóng bảo hiểm y tế (BHYT) không? Mức đóng BHYT được quy định như thế nào?

Điều 13 Luật BHYT và Điều 4 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1-9-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, quy định ngân sách Nhà nước đóng BHYT đối với quân nhân (quân nhân không phải đóng BHYT), với mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng, đối với người hưởng lương; tối đa bằng 06% mức lương cơ sở, đối với người hưởng sinh hoạt phí, cụ thể như sau:

1. Mức đóng BHYT hằng tháng

-  Bằng 4,5% tiền lương tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp;

-  Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng BHYT phù hợp.

* Phạm vi quyền lợi hưởng BHYT của quân nhân được quy định như thế nào?

Theo Điều 6 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT- BQP-BYT-BTC ngày 20-6-2016 hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu, phạm vi hưởng BHYT đối với quân nhân như sau:

1. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.

2. Chi phí vận chuyển trong trường hợp cấp cứu hoặc vượt khả năng chuyên môn phải chuyển tuyến điều trị.

3. Không áp dụng quy định về giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với các quy định tại khoản 1 Điều 6 này.

4. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng BHYT gồm: thuốc, hóa chất, vật tư y tế được phép lưu hành tại Việt Nam và dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

BAN BIÊN TẬP