Nhân rộng các PTTĐ

Hiện nay, toàn TCHC có hơn 10.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động (CB, ĐVCĐ, NLĐ), sinh hoạt tại 22 tổ chức công đoàn cơ sở thuộc các doanh nghiệp, bệnh viện, trường, đoàn an điều dưỡng... Trong 5 năm qua (2017 - 2022), PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các tổ chức công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” cho CB, ĐVCĐ, NLĐ. Thông qua đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, khơi dậy lòng yêu nước, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của ĐVCĐ trong thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, các đơn vị kết hợp chặt chẽ PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với các phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “5 nhất, 3 không”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “An toàn, chất lượng, hiệu quả”, “Sản phẩm đẹp, chất lượng cao, an toàn tiết kiệm”…

Nhờ đó, các PTTĐ đã tạo nên động lực mạnh mẽ, khơi dậy ý chí, trách nhiệm của CB, ĐVCĐ, NLĐ hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ PTTĐ đã xuất hiện nhiều mô hình hay như: “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”, “Mỗi CB, ĐVCĐ là một nhà tuyển dụng”, “Chuyền sản xuất tinh gọn”, “Sáng kiến hay, tay nghề giỏi”…

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần trao Bằng khen cho các điển hình tiên tiến trong PTTĐ "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", giai đoạn 2017 - 2022. 

Bên cạnh đó, CB, ĐVCĐ, NLĐ trong Tổng cục còn tích cực tham gia nhiều cuộc thi đề tài, sáng kiến cho đối tượng công nhân viên chức, lao động quốc phòng. Riêng trong năm 2019, tại Hội thi cấp Tổng cục, có 40 đề tài, sáng kiến của CB, ĐVCĐ, NLĐ tham gia, trong đó có 25 đề tài, sáng kiến đoạt giải (trong đó 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 13 giải Khuyến khích); năm 2021, Tổng cục có 11 đề tài, sáng kiến tham gia thi cấp toàn quân, có 07 đề tài, sáng kiến đoạt giải (01 giải Nhất, 02 giải Ba, 04 giải Khuyến khích), đoàn của Tổng cục đoạt giải Nhì.

Tham gia Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, phát triển, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức, Tổng cục có 296 sáng kiến (giai đoạn 1) đăng ký trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đạt 135,45% chỉ tiêu được giao. Hưởng ứng phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, các doanh nghiệp trong Tổng cục tích cực tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, hội thi tay nghề, thi nâng bậc cho ĐVCĐ. Các đội tuyển của Tổng cục tham gia hội thi, hội thao trong và ngoài Quân đội đều đạt giải cao.

Tiêu biểu là tham gia Hội thi thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân lần thứ IV có 03/06 đồng chí đoạt giải (01 giải Nhì, 02 giải Khuyến khích), đội tuyển của Tổng cục đoạt giải Nhì. Đăng cai và tham gia Hội thi thợ giỏi ngành May toàn quân lần thứ V đạt kết quả cao, có 35/44 đồng chí đoạt giải, 25 đồng chí đạt danh hiệu “Bàn tay Vàng”, 08 tổ chức công đoàn cơ sở trong Tổng cục đoạt giải (01 Nhất, 03 Nhì, 04 giải Ba).

Với sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã trở thành động lực thúc đẩy CB, ĐVCĐ, NLĐ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác. Ở các doanh nghiệp, CB, ĐVCĐ, NLĐ đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, giúp doanh nghiệp phát triển, ổn định. Đối với các bệnh viện, trường, đoàn an điều dưỡng, PTTĐ đã động viên CB, ĐVCĐ, NLĐ say mê nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chẩn đoán, chăm sóc, điều trị bệnh nhân; xây dựng, quản lý và điều hành chương trình giáo dục, đào tạo, học tập hiệu quả; phục vụ nghỉ dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Những “hạt nhân” tiêu biểu

Đóng góp lớn vào kết quả thực hiện PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của TCHC phải kể đến tổ chức Công đoàn cơ sở Tổng Công ty 28 - là một trong những “lá cờ đầu” với nhiều cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. Công đoàn cơ sở Tổng Công ty đã làm tốt công tác tuyên truyền PTTĐ đến từng CB, ĐVCĐ, NLĐ thông qua hệ thống truyền thông nội bộ, bảng tin, mạng xã hội... Tích cực tổ chức giao lưu với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội giúp NLĐ có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Trong 5 năm qua, Tổng Công ty 28 có hơn 200 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở được ứng dụng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, thực hành tiết kiệm, làm lợi cho Tổng Công ty hơn 10 tỷ đồng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Tổng Công ty 28 đều tổ chức Chương trình “Cảm ơn Người lao động” để ghi nhận, tôn vinh những công nhân, lao động vượt khó khăn, có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị. Đồng thời là dịp để chỉ huy đơn vị gặp gỡ, trao đổi chia sẻ cùng tháo gỡ khó khăn, tìm ra giải pháp thực hiện trách nhiệm giao ước lao động tập thể đã ký kết, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, dân chủ, tiến bộ trong đơn vị.

Đối với tổ chức Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần 32 là đơn vị điển hình triển khai toàn diện, sâu rộng PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tạo bước chuyển biến quan trọng và phát triển vững chắc. Công ty đã thực hiện chiến lược “đi trước, đón đầu”, tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất mới và sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hiện nay, Công ty có 1.300 máy, trang thiết bị, trong đó có nhiều loại máy, thiết bị mới, hiện đại và hệ thống nhà xưởng, khu thu gom nước thải, xử lý tiếng ồn, rác công nghiệp đạt tiêu chuẩn quy định. Năng lực sản xuất hằng năm của Công ty đạt tới 01 triệu đôi giày da nam, 01 triệu đôi giày vải nội địa, 01 triệu đôi giày vải xuất khẩu, 500.000 đôi dép nhựa và ủng, 01 triệu dây lưng nam, nữ…

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần 32 cho biết: “Để tạo môi trường, động lực cho CB, ĐVCĐ, NLĐ phát huy sức sáng tạo, hăng hái lao động sản xuất, PTTD “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” luôn được Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Công đoàn cơ sở Công ty quan tâm đẩy mạnh. Công đoàn các cấp đã triển khai phát động thi đua sản xuất kinh doanh sôi nổi ở khắp các phòng, xí nghiệp, phân xưởng trong Công ty. Thông qua đó đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo của tập thể CB, ĐVCĐ, NLĐ trong lao động, sản xuất kinh doanh, phù hợp với tính chất công việc của từng bộ phận. Nhờ đó, Công ty luôn triển khai sản xuất, giao hàng đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng sản phẩm, phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.”

Là một trong những cá nhân được tuyên dương trong PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đồng chí Thiếu tá QNCN Lê Bá Vĩnh - nhân viên điều dưỡng, Bệnh viện Quân y 87 luôn nỗ lực trong công tác, có nhiều sáng kiến, đề tài ứng dụng vào thực tiễn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, huấn luyện chuyên môn đối với lực lượng điều dưỡng, tiết kiệm thời gian và nhân lực. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại tỉnh Khánh Hòa, số lượng người mắc tăng nhanh, đồng chí cùng các CB, ĐVCĐ của Bệnh viện chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên các địa bàn điểm nóng về dịch. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cùng các lực lượng phòng, chống dịch tại địa phương, đồng chí đã trực tiếp xây dựng được Quy trình 6 bước “Sàng lọc, bóc tách F0 trong cộng đồng”, áp dụng cho các địa phương của thành phố Nha Trang, được tỉnh Khánh Hòa nhân rộng áp dụng cho toàn Tỉnh. Quy trình đã rút ngắn thời gian bóc F0, giảm nhân lực trực tiếp, hạn chế lây nhiễm chéo, triệt để trong sàng lọc, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Những kết quả của tập thể, cá nhân trong các tổ chức công đoàn cơ sở đạt được thời gian qua khẳng định, PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã và đang nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo CB, ĐVCĐ, NLĐ. Đây là yếu tố quan trọng giúp CB, ĐVCĐ, NLĐ luôn quyết tâm vượt lên khó khăn, tích cực lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thời gian tới.

Trong 5 năm (2017 - 2022), toàn Tổng cục có gần 800 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả tại các doanh nghiệp, trường, bệnh viện, Đoàn An - Điều dưỡng góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thu nhập cho NLĐ; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh và phục vụ nghỉ dưỡng… làm lợi cho các đơn vị gần 30 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, có trên 98% CB, ĐVCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có hơn 1.300 lượt CB, ĐVCĐ được khen thưởng; trong đó, có gần 100 lượt ĐVCĐ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ 03 năm trở lên; 03 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Hơn 300 lượt tập thể và gần 2.000 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 5 tập thể được tặng Cờ thi đua, 21 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

 

 Bài, ảnh: TRẦN QUỲNH HƯƠNG