Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Hậu cần đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đại tá Lê Văn Phan - Phó tư lệnh Quân đoàn 12 xung quanh vấn đề công tác hậu cần, kỹ thuật (HC, KT) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

PV: Ta đồng chí Phó tư lệnh, là quân đoàn đầu tiên tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại, thuận lợi, khó khăn đối với Quân đoàn nói chung, ngành Hậu cần - Kỹ thuật (HC - KT) nói riêng là gì?

Đồng chí Đại tá Lê Văn Phan: Trước hết, phải khẳng định, xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc để năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại là chủ trương lớn, được tính toán hết sức cẩn trọng, có tính khả thi cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Việc giải thể Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2, thành lập Quân đoàn 12 là một chủ trương mang tính chiến lược, là một bước cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/BCT, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, Kế hoạch số 1228/KH-BQP.

Thành lập Quân đoàn 12, đối với Quân đoàn nói chung, ngành HC - KT nói riêng có những thuận lợi cơ bản sau: Ngay từ những ngày đầu, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong hai Quân đoàn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; đồng thời đã tổ chức giáo dục, quán triệt chủ trương một cách sâu sắc; mọi cán bộ, chiến sĩ đều có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt dân chủ, trí tuệ tập thể trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Công tác chuẩn bị phục vụ cho giải thể Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2, thành lập Quân đoàn 12 đều chủ động và được triển khai trước một bước. Chính vì thế, mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng chỉ trong thời gian ngắn từ khi nhận Quyết định, Quân đoàn đã tổ chức bàn giao, tiếp nhận chặt chẽ, đúng quy định.

Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở từ các đơn vị tiền thân có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây là một yếu tố thuận lợi cơ bản, tôi tin tưởng rằng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 sẽ tiếp tục phát huy, viết tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Biểu hiện mới nhất, sau khi thành lập Quân đoàn 12, sáng ngày 23-12-2023, dưới điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại của miền Bắc, Quân đoàn đã tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật với nhiều lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, có những loại vũ khí mới được đưa vào biên chế trong diễn tập. Kết quả diễn tập đã khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức điều hành và làm chủ vũ khí, trang bị, phương tiện hiện đại của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nói chung, cán bộ, chiến sĩ ngành HC - KT nói riêng. Đặc biệt, đối với ngành HC - KT trong diễn tập lần này phải bảo đảm khối lượng vật chất, phương tiện, vũ khí, trang bị HC, KT rất lớn so với các cuộc diễn tập trước đây.

Một thuận lợi cơ bản khác đó là, Quân đoàn 12 là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. Do đó, cũng sẽ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng. Quy mô, tổ chức, lực lượng của Quân đoàn 12 sẽ lớn hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện mới, hiện đại hơn với thế bố trí mới. Đây là tiền đề cơ bản để Quân đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, chiến đấu trong mọi tình huống.

Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với Quân đoàn nói chung và ngành HC - KT nói riêng, đó là: Việc thành lập  Quân  đoàn 12 ít nhiều cũng có ảnh hưởng tới tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các cấp; trước  hết  là đối với những cán bộ chủ trì từ cấp phòng đến cấp cục của 2 cơ quan (HC, KT), do yêu  cầu,  nhiệm  vụ, có đồng chí đang làm cấp trưởng nay đảm nhiệm cấp phó; có nhiều đồng chí phải xa gia đình, điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Việc bố trí, lựa chọn, sắp xếp cán bộ có trình độ, năng lực vào các vị trí trọng yếu phù hợp với yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, sở trường, năng lực của từng người; vừa phải đáp ứng yêu cầu “tinh, gọn” nhưng phải “mạnh”, đủ sức hoàn  thành nhiệm  vụ  trong mọi tình  huống  là  yếu  tố  quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Quân đoàn. Do đó, đây là một vấn đề lớn, có nhiều khó khăn, vướng mắc nếu thực hiện công tác cán bộ không thực sự công tâm, có cái nhìn khách quan, toàn diện. Với sự phát triển mới của Quân đoàn 12, cả về tổ chức, biên chế, trang bị, nhiệm vụ, thế bố trí đặt ra đối với Quân đoàn nói chung và ngành HC- KT nói riêng nhiều vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài cần phải nghiên cứu đề xuất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Quân đoàn.

Đối với ngành HC - KT, ngoài những khó khăn chung còn có những khó khăn đặc thù như: Đây là 2 ngành có tính chất đặc thù và sự độc lập tương đối trong thực hiện nhiệm vụ. Chỉ huy cơ quan HC, KT cơ bản được đào tạo chuyên sâu theo từng chuyên ngành, chưa được đào tạo bổ sung nên quá trình chỉ huy, điều hành không tránh khỏi những vướng mắc nhất định.

Từ những đặc điểm chung, đặt ra cho ngành HC - KT phải nghiên cứu, nhanh chóng thay đổi phương thức bảo đảm, phân cấp bảo đảm HC, KT phù hợp với tình hình mới.

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Văn Phan. 

PV: Tính đến thời điểm hiện tại, tổ chức, biên chế ngành HC - KT Quân đoàn như thế nào? Vấn đề chính trị tư tưởng; năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác HC - KT ra sao? Thưa đồng chí?

Đồng chí Đại tá Lê Văn Phan: Thực hiện các Quyết định của Bộ Quốc phòng, đến nay cơ quan HC - KT các cấp được sáp nhập, tổ chức lại theo đúng biểu tổ chức, biên chế của Bộ ban hành. Do thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng ngay từ đầu nên đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành HC - KT các cấp luôn xác định tốt nhiệm vụ; nhanh chóng ổn định nơi ở, nơi làm việc theo biểu biên chế mới; chỉ đạo, tổ chức bảo đảm tốt mọi mặt HC, KT cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của Quân đoàn, đặc biệt là bảo đảm cho nhiệm vụ diễn tập “ĐT-23” vừa qua. Qua đó, khẳng định năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác HC, KT, nhất là năng lực làm chủ trang bị, phương tiện HC, KT mới, khả năng bảo đảm HC, KT cho các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó khăn.

PV: Từ những thuận lợi, khó khăn nêu trên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Quân đoàn xác định những giải pháp cơ bản trước mắt và lâu dài về công tác HC, KT như thế nào? Thưa đồng chí?

Đồng chí Đại tá Lê Văn Phan: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, nhân viên ngành HC - KT có nhận thức đầy đủ, đúng đắn và niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Quân đoàn 12, được thực hiện chủ trương  lớn của  Đảng,  Quân đội, có tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt là tinh thần “7 dám”, xác định rõ quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Xây dựng cơ quan, đơn vị HC, KT vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác cán bộ, công tác chính sách; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, đề xuất giải quyết tốt chính sách, nhất là hậu phương quân đội đối với cán bộ, nhân viên ngành HC- KT.

Tập trung chỉ đạo xây dựng quy chế, quy định, chỉ thị các chuyên ngành HC, KT phù hợp với tổ chức, biên chế, trang bị kỹ thuật mới. Nhanh chóng xây dựng, kiện toàn hệ thống văn kiện HC, KT thường xuyên, chiến đấu (tác chiến) ở tất cả các cấp theo quy định.

Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, nhân viên HC - KT đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm, nhất là yêu cầu phát triển của quy mô, khối lượng bảo đảm HC, KT lớn, yêu cầu làm chủ các trang thiết bị HC, KT mới, hiện đại được trang bị. Tích cực triển khai thực hiện tốt cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác HC, KT bảo đảm cho các nhiệm vụ của Quân đoàn.

Quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện những vướng mắc nảy sinh, đồng thời đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết rõ hơn về giải pháp đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác HC, KT; tiếp tục hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất HC, KT gắn với cơ chế quản lý tài chính mới trong Quân đội?

Đồng chí Đại tá Lê Văn Phan: Như đã trao đổi ở trên, Quân đoàn 12 là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. Do đó, việc đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác HC, KT là một tất yếu khách quan.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn. Quân đoàn tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, nhiệm vụ công tác HC, KT đòi hỏi ngày càng cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác HC, KT, Quân đoàn xác định tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; thường xuyên quán triệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác HC, KT.

Hai là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên HC, KT“vừa hồng, vừa chuyên”; tiếp tục đề xuất, điều chỉnh lực lượng HC, KT theo hướng “tinh, gọn, mạnh” với số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao.

Ba là, từng bước hiện đại hóa trang bị, phương tiện và cơ sở vật chất HC, KT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong công tác HC, KT.

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, phương thức bảo đảm vật chất HC, KT gắn với cơ chế quản lý tài chính mới; tăng cường tiềm lực HC, KT về mọi mặt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, bảo đảm tốt nhất HC, KT cho các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

m là, nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận công tác HC, KT phù hợp với tổ chức, biên chế, vật chất, trang bị HC, KT mới phục vụ cho nhiệm vụ SSCĐ, ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mới phát sinh. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức khoa học để nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực HC, KT quân sự. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác HC, KT; tập trung nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao về công tác HC, KT.

Đối với việc hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất HC, KT gắn với cơ chế quản lý tài chính mới trong Quân đội, Quân đoàn xác định: Tiếp  tục tăng cường phân cấp cho đơn vị tự tạo nguồn những mặt hàng thông dụng, sẵn có tại địa phương; tích cực khai thác nguồn lực của địa phương; nhằm bảo đảm vật chất HC, KT kịp thời, đầy đủ, đồng bộ cho các nhiệm vụ; phân cấp phù hợp với khả năng, năng lực của từng cấp; nâng cao chất lượng mua sắm, tạo nguồn theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.

PV: Đồng chí có kiến nghị, đề xuất gì với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng?

Đồng chí Đại tá Lê Văn Phan: Đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Quân đoàn nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, trang bị và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn, thay mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Hậu cần xin trân trọng gửi tới Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Quân đoàn, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn Quân đoàn lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Quân đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cám ơn đồng chí Phó tư lệnh. 

HỒNG QUANG (Thc hiện)