Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) và TCHC, công tác ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT gắn với đảm bảo ATTT, ANM hướng tới Chính phủ số, ngành Doanh trại đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Đến nay, hơn 95% cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ đã triển khai mạng máy tính nội bộ kết nối mạng truyền số liệu quân sự (TSLqs) BQP theo mô hình an toàn, một số đơn vị cấp 2 có đường TSLqs phục vụ tốt việc khai thác các phần mềm dùng chung của ngành Doanh trại, gồm: Cổng Thông tin điện tử; Quản lý cán bộ ngành Doanh trại; Quản lý nhà, đất và tài sản doanh trại. Đối với cơ quan Cục Doanh trại: Trên 98% văn bản không mật được ký số điện tử chuyển, nhận qua phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; 100% lịch công tác tuần, lịch trực ban, lịch huấn luyện của cơ quan Cục được đăng tải trên Hệ thông tin chỉ đạo, điều hành; chuyển nhận, trao đổi tài liệu quân sự không mật giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện trên không gian mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, điều hành.

Với những kết quả trên, Cục Doanh trại được Thủ trưởng TCHC đánh giá cao và chọn làm điểm trong thực hiện CĐS công tác hậu cần Quân đội. Đây là nhiệm vụ mới, khó, gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm cao, lãnh đạo, chỉ huy Cục Doanh trại xác định “Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển CPĐT thực chất, theo hướng tinh, gọn, hiệu quả và an toàn” là một trong 3 khâu đột phá trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Cục. Với trang bị kỹ thuật, khả năng nguồn lực, nền tảng công nghệ được đầu tư và yêu cầu, nhiệm vụ công tác doanh trại, Cục Doanh trại xác định các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2022 với những nội dung cốt lõi, then chốt có trọng điểm, phù hợp với năng lực, có thể ứng dụng được ngay vào hoạt động của ngành Doanh trại, đó là:

Xây dựng Phòng điều hành CĐS đa năng: Điều hành CĐS công tác doanh trại, phòng họp, giao ban, hội nghị truyền hình trực tuyến... Tại đây, số liệu của đơn vị được tự động phân tích, tổng hợp thành các chữ số, biểu đồ giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá tổng quan về các lĩnh vực công tác doanh trại. Từ đó, hỗ trợ đưa ra các quyết định “kịp thời - chính xác - chất lượng - hiệu quả”. Phòng điều hành CĐS được thiết kế với khả năng đáp ứng yêu cầu cao, sẵn sàng mở rộng, điều chỉnh các tính năng một cách linh hoạt.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan phòng điều hành Chuyển đổi số của Cục Doanh trại. Ảnh: Hoàng Hiền

 

Xây dựng, nâng cấp hoàn thiện các chức năng phần mềm dùng chung của Ngành: Quản lý cán bộ ngành Doanh trại; Quản lý nhà, đất và tài sản doanh trại; Quản lý báo cáo kết quả công tác doanh trại 6 tháng, 9 tháng, năm; sử dụng thí điểm tại 05 đơn vị: Quân khu 4, Quân đoàn 1, Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Tư lệnh 86, Học viện Kỹ thuật quân sự để đánh giá, hoàn chỉnh trước khi triển khai trong toàn quân. Các phần mềm được xây dựng trên nền Web base và triển khai trên mạng TSLqs; người dùng khai thác sử dụng qua các trình duyệt web: Google Chrome, IE, Fire fox... mọi lúc, mọi nơi (chỉ cần máy tính có kết nối mạng TSLqs không phải cài đặt phần mềm), việc triển khai, bảo trì, cập nhật các chức năng, phát triển hệ thống dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

Trên cơ sở dữ liệu được cơ quan, đơn vị cập nhật về kho dữ liệu của Ngành (máy chủ đặt tại Lữ đoàn 1/Bộ Tư lệnh 86) thông qua các phần mềm được tự động tổng hợp, phân tích, xử lý bằng công nghệ nền tảng số và hiển thị trên màn hình giám sát số liệu, biểu đồ về các lĩnh vực của công tác doanh trại tại Phòng Điều hành CĐS Cục Doanh trại và TCHC.

Những kết quả làm điểm về CĐS năm 2022 không chỉ khẳng định chất lượng, hiệu quả sự phối hợp của Cục Doanh trại với các cơ quan, đơn vị, mà còn khẳng định trí tuệ tập thể, sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Doanh trại Quân đội trong việc nghiên cứu, tiếp thu và ứng dụng các sản phẩm CĐS. Đây là cơ sở để ngành Doanh trại đẩy nhanh hơn quá trình CĐS thời gian tới. Tuy nhiên bước đầu triển khai vẫn còn một số khó khăn như: Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về CĐS của một số đơn vị có nội dung chưa cụ thể, chưa gắn với yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị; hệ thống hạ tầng CNTT chưa đồng bộ, chưa kết nối mạng TSLqs sâu rộng tới các đơn vị cấp chiến thuật. Việc khai thác, sử dụng các phần mềm chuyên ngành Doanh trại chưa thường xuyên, liên tục, chưa thành thói quen làm việc trên môi trường mạng…

Xuất phát từ thực tế và trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện CĐS công tác doanh trại vừa qua, năm 2023 và những năm tiếp theo, đặc biệt là giai đoạn 2023 - 2025, việc CĐS công tác doanh trại tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch số 557/KH-TCHC ngày 31/3/2022 về CĐS công tác hậu cần Quân đội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 của TCHC đã được Thủ trưởng BQP phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền những kết quả đạt được của CĐS công tác doanh trại trong thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khai thác phần mềm dùng chung của ngành Doanh trại phục vụ công tác chuyên môn. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng phần mềm dùng chung của Ngành sâu rộng tới các đơn vị, trong tất cả các lĩnh vực. Xây dựng các nền tảng số, ứng dụng số đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu và đẩy mạnh xây dựng hạ tầng mạng CNTT theo mô hình mạng an toàn được bảo mật cơ yếu đồng bộ, hiện đại.

Để thực hiện các nội dung trên, Cục Doanh trại xác định thực hiện đồng bộ các giải pháp chính sau: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, BQP về phát triển CPĐT tử hướng tới Chính phủ số, CĐS. Trong đó, tập trung vào Quyết định số 942/QĐ - TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 4396/KH-BQP ngày 04/11/2021 của BQP về phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số trong BQP giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 557/KH - TCHC ngày 31/3/2022 của TCHC về CĐS công tác hậu cần Quân đội giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Thường xuyên, quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên doanh trại các cấp về phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số và CĐS tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện. Gắn ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số và CĐS với các phong trào thi đua, coi đó là một trong những nội dung, mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Từng bước chuẩn hóa thông tin, chế độ báo cáo, quy trình nghiệp vụ, xử lý công việc trong lĩnh vực doanh trại theo phạm vi, chức năng ở từng cấp, theo hướng tối ưu, ứng dụng CNTT để rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí. Triển khai toàn diện, đồng bộ đảm bảo chặt chẽ, nền nếp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ứng dụng CNTT, phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số, CĐS ở từng cơ quan, đơn vị.

Đối với các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch, vận dụng nhiều nguồn kinh phí đầu tư củng cố, nâng cấp, mở rộng mạng TSLqs đến cấp trung (lữ) đoàn và tương đương kết hợp triển khai mạng máy tính an toàn, đảm bảo thiết thực và đạt hiệu quả. Đẩy mạnh việc khai thác sử dụng Cổng Thông tin điện tử Cục Doanh trại, phần mềm dùng chung của Ngành nhằm phát triển kho dữ liệu số công tác doanh trại phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, điều hành dựa trên dữ liệu số, nền tảng số.

Tiếp tục xây dựng các nền tảng số, củng cố và mở rộng phạm vị ứng dụng phần mềm dùng chung của Ngành đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu, tiến tới hình thành hệ sinh thái số phục vụ chỉ huy, điều hành xử lý công việc trên môi trường mạng. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên doanh trại các cấp có phương pháp, tác phong công tác khoa học, khai thác sử dụng thành thạo các sản phẩm CĐS công tác doanh trại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

CĐS công tác doanh trại Quân đội là một nội dung quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ CĐS công tác hậu cần Quân đội. Tin tưởng rằng, những kết quả bước đầu đạt được về CĐS trong năm 2022 là cơ sở để ngành Doanh trại Quân đội tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đại tá HOÀNG VĂN VƯƠNG, Trưởng phòng Tham mưu kế hoạch/CDT/TCHC