Từ đó, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối chính trị của Đảng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, công tác tuyên truyền miệng trong TCHC đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ toàn diện cả về chế độ, nền nếp hoạt động và chất lượng hiệu quả thông tin. Trong đó, việc tổ chức Hội thi báo cáo viên được xác định là một hình thức quan trọng để đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Tổng cục. Năm 2021, TCHC đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt Hội thi cấp Tổng cục và đăng cai điểm thi cấp toàn quân đạt hiệu quả thiết thực.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng TCHC khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc TCHC đạt thành tích Xuất sắc trong Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021. 

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song cấp ủy, chính ủy (chính trị viên) chỉ huy các cấp trong Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức Hội thi cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, nghiêm túc, chất lượng, an toàn tuyệt đối và lựa chọn 32 báo cáo viên tiêu biểu ở các cơ quan, đơn vị tham gia Hội thi cấp Tổng cục. Nhiều đơn vị nằm trong vùng tâm dịch, nhiệm vụ thường xuyên lớn, yêu cầu phòng, chống dịch cao, song vẫn nỗ lực, quyết tâm tổ chức Hội thi theo đúng kế hoạch.

Điểm nhấn ấn tượng của Hội thi năm nay là lần đầu tiên ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Trong đó, hệ thống truyền số liệu quân sự và máy tính được triển khai đồng bộ đến từng điểm cầu để phục vụ việc ứng dụng phần mềm trong công tác tổ chức và các phần thi. Việc áp dụng phương thức tổ chức mới vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để dịch bệnh lây nhiễm vào đơn vị, vừa thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và sự bùng nổ của xu hướng chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Hội thi cấp Tổng cục được triển khai 3 hình thức: Vòng sơ khảo, Ban Giám khảo chấm thi thuyết trình thông qua video clip do các thí sinh gửi về và thi trực tiếp tại hội trường Tổng cục; vòng chung khảo tổ chức thi trực tiếp và trực tuyến tại 8 điểm cầu.

Nội dung, chủ đề tham gia dự thi của các cơ quan, đơn vị đã bám sát định hướng của trên. Hầu hết đề cương dự thi đã lựa chọn đúng, trúng những vấn đề trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, như: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quan điểm về bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”; phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân; an ninh con người; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển khoa học, công nghệ; chuyển đổi số; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gìn giữ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”…

Chất lượng nội dung các chuyên đề đảm bảo tính lý luận và thực tiễn, tính thời sự, tính chiến đấu, tính dự báo và định hướng tư tưởng cao, có sức cổ vũ hành động mạnh mẽ. Mặc dù, một số đề cương trùng chủ đề, song với cách tiếp cận dưới góc độ khác nhau, phong cách thể hiện riêng độc đáo, gắn với liên hệ, vận dụng sát đặc thù nhiệm vụ và thực tiễn của cơ quan, đơn vị, chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm quý và đề xuất giải pháp hiện thực hóa các nội dung theo từng chủ đề cụ thể. Do đó tránh được sự trùng lặp, nhàm chán, tăng tính phong phú, sinh động, hấp dẫn người nghe. Từng chủ đề, nội dung được trình bày rõ ràng, lô-gic, gần gũi, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, gây xúc động, giúp người nghe hiểu sâu sắc hơn về các chủ trương, quan điểm của Đảng, thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong triển khai thực hiện. Nhiều đồng chí đã sử dụng khá thuần thục, linh hoạt lời nói và biểu cảm phi ngôn ngữ, tương tác giữa người nói và người nghe, tạo được ấn tượng tốt về phong cách thuyết trình. Đồng thời, đã kết hợp thuyết trình với nội dung trình chiếu được đầu tư, thiết kế công phu, tạo nên sự sinh động, lôi cuốn, thuyết phục người nghe. Kết quả Hội thi cấp Tổng cục: 100% báo cáo viên đạt khá, giỏi; trong đó, 26 đồng chí đạt giỏi (chiếm 81,25%), 06 đồng chí đạt khá (chiếm 18,75%).

Trên cơ sở kết quả Hội thi cấp Tổng cục và số lượng phân bổ thí sinh tham dự Hội thi cấp toàn quân, được sự cho phép của Thủ trưởng Tổng cục, Cục Chính trị đã lựa chọn 03 đồng chí báo cáo viên tiêu biểu, xuất sắc để dự thi cấp toàn quân. Trong đó, đồng chí Trung tá Ngô Minh Sáng, Phó Chủ nhiệm Kho 661/Cục Xăng dầu tham gia dự thi cấp toàn quân với chủ đề “An ninh con người trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” với nhiều giải pháp bảo đảm an ninh con người, nhất là trong tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp được Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân đánh giá xuất sắc và trao giải Nhất chung cuộc. Đồng thời, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho Cục Chính trị/TCHC, Ban Công nghệ Thông tin/Bộ Tham mưu, TCHC và 01 đồng chí cán bộ Ban Công nghệ Thông tin vì đã có thành tích Xuất sắc đóng góp vào thành công của Hội thi.

Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng trong TCHC. Qua đó, góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; lựa chọn, phát hiện những hạt nhân để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có chất lượng, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục ở các cơ quan, đơn vị.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm Hội thi Báo cáo viên giỏi của Tổng cục cũng như của toàn quân, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong TCHC thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương; Quy chế công tác tuyền truyền miệng trong Quân đội. Bám sát thực tiễn, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCHC lần thứ XII... ; tạo xung lực mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Hai là, đội ngũ báo cáo viên trong Tổng cục cần nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; chủ động, nhạy bén trước các tình huống phức tạp; tham mưu giúp cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), chỉ huy, cơ quan chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, tạo sự nhất trí cao về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Tổng cục.

Ba là, tích cực tuyên tuyền, vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bốn là, chú trọng tuyên truyền những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào cách mạng trong huấn luyện, SSCĐ, lao động, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; lan tỏa những giá trị truyền thống, nhân văn, “tương thân, tương ái”; kịp thời cổ vũ, động viên bộ đội kiên cường, trụ vững trên truyến đầu, cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh.

Năm là, từ kết quả Hội thi, cần tổ chức rút kinh nghiệm, tìm tòi, đề xuất biện pháp đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, kết hợp truyền thống và hiện đại. Đồng thời, cần nghiên cứu, lĩnh hội từ kết quả Hội thi để đưa vào xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”.

Hơn lúc nào hết, công tác tuyên huấn nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Chính vì vậy, đòi hỏi cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị nội bộ Tổng cục tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ và có chiến lược lâu dài, đáp ứng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

Đại tá NGUYỄN TUẤN KHANG, Phó chủ nhiệm Chính trị TCHC