Để bạn đọc nắm rõ hơn về những kết quả, giải pháp và kinh nghiệm tổ chức PTTĐ ở cấp chiến lược, phóng viên  Tạp chí Hậu cần đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đại tá Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy BTM, Phó Tham mưu trưởng TCHC cần xung quanh chủ đề này.

PV: Đề nghị đồng chí Phó Tham mưu trưởng cho biết chức năng, nhiệm vụ của BTM và những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện PTTĐ ở cấp chiến lược?

Đại tá Nguyễn Hoàng Nam: BTM là cơ quan tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy TCHC để đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) về chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và tổ chức công tác Hậu cần Quân đội; chỉ đạo ngành Tham mưu Hậu cần toàn quân; giúp lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục chỉ huy điều hành, quản lý cơ quan, đơn vị thuộc quyền; là cơ quan trung tâm hiệp đồng với các cục chuyên ngành trong công tác bảo đảm hậu cần. Khó khăn lớn nhất trong quá trình tổ chức thực hiện đó là: Khối lượng công việc nhiều; tính chất, nhiệm vụ đa dạng, phức tạp, đột xuất; yêu cầu phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời trong mọi nhiệm vụ, mọi tình huống.

PV: Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy BTM đã triển khai thực hiện những giải pháp chính nào. Thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Hoàng Nam: Bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương; chỉ thị, chỉ đạo của thủ trưởng BQP; của Ban Chỉ đạo PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”/BQP; nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy TCHC, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Đảng ủy BTM đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện PTTĐ trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, phát động PTTĐ, xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp, sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị mình. Kiên quyết thực hiện các nội dung làm điểm, đơn vị làm điểm, lựa chọn xác định chính xác các khâu đột phá hằng năm trong PTTĐ với xây dựng cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như “Xây dựng cơ quan chính quy, mẫu mực” (năm 2015); “Xây dựng BTM vững mạnh toàn diện, tạo bước chuyển biến vững chắc và thực hiện tốt bốn khâu đột phá" (năm 2016); Xây dựng BTM vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt “Một tập trung - Bốn khâu đột phá” (năm 2017); năm 2018, cơ quan, đơn vị BTM làm điểm: “Xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, giữ nghiêm kỷ luật”; năm 2019, làm điểm “Vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu”. Đặc biệt, đối với cơ quan, cán bộ hậu cần cấp chiến lược, BTM yêu cầu phải phấn đấu thực hiện được 3 giỏi, đó là: Giỏi đánh giá, dự báo tình hình; giỏi tham mưu, đề xuất; giỏi chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Gắn việc đánh giá, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, nhận xét cơ quan, đơn vị, đề bạt quân hàm, bổ nhiệm cán bộ với chất lượng hiệu quả thực hiện PTTĐ. Ngoài ra, BTM còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp có hiệu quả với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội để tuyên truyền phản ánh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy BTM, Phó Tham mưu trưởng TCHC .

PV: Với những giải pháp trên, kết quả nổi bật trong PTTĐ của BTM là gì? Thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Hoàng Nam: Với chức năng là cơ quan đầu ngành Tham mưu Hậu cần Quân đội, BTM đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ; phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Tổ chức xây dựng, điều chỉnh kế hoạch A, A3; chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần SSCĐ theo kế hoạch chung của từng đơn vị. Rà soát, điều chỉnh, quản lý, bảo quản tốt vật chất, trang bị hậu cần SSCĐ và dự trữ quốc gia cho quốc phòng.

Tham mưu bảo đảm tốt hậu cần cho các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội, các cuộc diễn tập do Bộ chỉ đạo, diễn tập của các đơn vị và diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (thành phố)... Hướng dẫn, chỉ đạo bảo đảm hậu cần và tham gia diễn tập tác chiến chiến lược, theo dõi, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần cho các cuộc diễn tập theo kế hoạch của Bộ và các đơn vị. Chỉ đạo, bảo đảm tốt hậu cần cho các bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tham mưu với Tổng cục, để tham mưu với Quân ủy Trung ương, BQP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hậu cần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về KVPT, đạt kết quả tốt, được các bộ, ngành, các địa phương đánh giá cao.

Tích cực tham gia xây dựng nội dung Hậu cần trong Luật Quốc phòng, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự… và các văn bản pháp quy của Nhà nước liên quan đến hậu cần. Chỉ đạo bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho các lực lượng quân đội tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược, nhất là các khu kinh tế - quốc phòng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; giao thông, điện, nước, tăng gia sản xuất, trồng rừng... ở các căn cứ hậu cần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ trì nghiên cứu tham mưu xây dựng, báo cáo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2016 về tiêu chuẩn vật chất hậu cần cho quân nhân tại ngũ. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan trung tâm hiệp đồng trong triển khai thực hiện kế hoạch công tác, thẩm định kế hoạch phân cấp, tạo nguồn mua sắm vật chất hậu cần, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, giám sát, kiểm soát chất lượng hàng hóa, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho các đối tượng. Phối hợp với các cục chuyên ngành triển khai thực hiện các mặt công tác bảo đảm hậu cần giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội.

Theo dõi, chỉ đạo, tổ chức tập huấn cán bộ hậu cần Quân đội Nhân dân Lào đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Biên soạn, ban hành mẫu văn kiện hậu cần tác chiến KVPT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hoàn chỉnh dự thảo mẫu văn kiện hậu cần tác chiến cấp chiến dịch, triển khai áp dụng thí điểm trong diễn tập năm 2018. Phối hợp với Học viện Hậu cần soạn thảo tài liệu huấn luyện lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tài liệu huấn luyện hậu cần cho cán bộ quân chính cấp chiến thuật (tập 1).

Chỉ đạo Cục Quân y, Cục Quân nhu thành lập đội tuyển “Tiếp sức Quân y”, “Bếp dã chiến” tham gia Hội thao quân sự tại Liên bang Nga đạt kết quả tốt. Đặc biệt, vừa qua, BTM đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan tham mưu đề xuất với TCHC và BQP trong chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm tốt hậu cần, chung tay cùng toàn quân và cả nước phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và Nhân dân.

Về công tác nội bộ: Đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung các văn kiện tác chiến, kế hoạch phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn để chủ động xử trí các tình huống. Triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo chỉ đạo của Bộ, Tổng cục. Thường xuyên duy trì hệ thống thông tin liên lạc và mạng cơ yếu; chuyển nhận thông tin quân bưu; chuyển nhận điện, truyền dịch mã chính xác, kịp thời, bí mật, an toàn, đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo trong toàn Ngành và nội bộ Tổng cục. Hoàn thành lắp đặt thiết bị cho 05 điểm cầu mới, đưa vào khai thác và duy trì ổn định hoạt động của mạng giao ban trực tuyến, hệ thống internet, mạng truyền số liệu quân sự trong Tổng cục; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh thông tin mạng, kịp thời thông báo, hướng dẫn phòng chống mã độc. Mở rộng hệ thống Telemedicin tại Bệnh viện 103 Quân đội Nhân dân Lào kết nối với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ứng dụng phần mềm bản đồ kỹ thuật số phục vụ cho công tác chỉ huy, tham mưu  hậu cần...

Quán triệt, triển khai thực hiện tốt pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; duy trì thường xuyên công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm; điều tra, giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Tổ chức nghiên cứu và được Bộ nghiệm thu 05 đề tài (trong đó có 03 đề tài đạt xuất sắc), trực tiếp tổ chức nghiên cứu 72 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Tổng cục, góp phần phục vụ cho huấn luyện, diễn tập SSCĐ, xây dựng Ngành, nâng cao đời sống bộ đội. Tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, đề án khoa học và công nghệ, ứng dụng hiệu quả trong hoạt động hậu cần. Thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ; kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Rà soát, thẩm xét ban hành hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức vật tư kỹ thuật các sản phẩm hậu cần, góp phần tăng cường công tác quản lý chất lượng các mặt hàng. Các đơn vị cơ sở có sự tiến bộ vững chắc và toàn diện, doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp; tăng gia sản xuất đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội ngày càng cải thiện.

Quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản công và các nguồn thu đúng mục đích. Chế độ thanh, quyết toán tài chính, kế toán thống kê được thực hiện chặt chẽ. Phong trào thực hành tiết kiệm luôn được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng ở tất cả các cấp, các lĩnh vực hoạt động; tiết kiệm trong khâu lập kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu ngân sách, vật tư, nhiên liệu; duyệt thẩm định các dự toán; đấu thầu, mua sắm hàng hóa, đến tiết kiệm trong sinh hoạt, hội họp.

PV: Kinh nghiệm rút ra trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện PTTĐ của BTM là gì, thưa đồng chí Phó Tham mưu trưởng?

Đại tá Nguyễn Hoàng Nam: Để PTTĐ “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” liên tục phát triển, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt được hiệu quả thiết thực, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của trên, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của PTTĐ trong từng giai đoạn. Coi trọng công tác giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác và sự sáng tạo của bộ đội; phát huy vai trò đoàn kết của mọi tổ chức, mọi lực lượng trong tổ chức thực hiện. Tích cực đổi mới phương pháp tác phong công tác khoa học, sâu sát tỉ mỉ, không ngừng nâng cao tính kế hoạch và năng lực, trình độ tổng hợp, tham mưu đề xuất, thành thạo công tác chuyên môn của cán bộ, nhân viên các phòng, ban, cơ quan. PTTĐ phải được tổ chức một cách khoa học, liên tục đổi mới và sáng tạo. Tổ chức phát động và thực hiện tốt các chỉ tiêu của các đợt thi đua cao điểm, đột kích ngắn ngày, phong trào hằng năm tạo nên động lực, khí thế của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kết hợp chặt chẽ PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với các PTTĐ của các chuyên ngành Hậu cần, PTTĐ Quyết thắng và các cuộc vận động; nhất là tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, xây dựng điểm, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm; chăm lo bồi dưỡng, nhân rộng điển hình, nhân tố mới.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Với những thành tích đạt được, từ 2015-2020 Bộ Tham mưu được tặng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2015). Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ (2018). Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng (2018, 2019). Cờ Thi đua của Tổng cục Hậu cần (2019). 21 Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

HỒNG QUANG (thực hiện)