leftcenterrightdel
 

2. Thực hiện tốt nội dung hậu cần trong các cuộc diễn tập, nhất là diễn tập do Bộ tổ chức (HN-19, PC-19, PT-19, diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên biên giới đất liền giữa BQP Việt Nam và BQP Campuchia, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Kho 661/Cục Xăng dầu.

leftcenterrightdel
 

3. Tích cực xây dựng các đề án: Quy hoạch hệ thống kho hậu cần; Quy hoạch hệ thống bệnh viện, bệnh xá và đề xuất chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế ngành Hậu cần toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng ngành Hậu cần tinh, gọn, mạnh, hiệu quả, thống nhất, đồng bộ từ cơ quan chiến lược đến cơ sở.

leftcenterrightdel
 

4. Hội thi, hội thao hậu cần trong toàn quân thực chất, hiệu quả; tham gia Hội thao quân sự quốc tế ARMY GAMES 2019 nội dung bếp dã chiến và tiếp sức quân y đạt thành tích cao.

leftcenterrightdel
 

5. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến cải tiến trang bị hậu cần. Bảo vệ xuất sắc Đề án "Xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ còn thiếu thông tin".

leftcenterrightdel
 

6. Các hoạt động đối ngoại hậu cần được mở rộng, đóng góp quan trọng vào kết quả công tác đối ngoại quốc phòng.

leftcenterrightdel
 

7.  Tháng 11-2019, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Xu-đăng, thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về nước an toàn.

leftcenterrightdel
 

8. Hưởng ứng tích cực phong trào phòng, chống rác thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ phát động trong các hoạt động hậu cần.

leftcenterrightdel
 

9. Hoàn thành 27 tập phim "Ký sự Hậu cần" góp phần tỏa sáng hình ảnh hậu cần, bộ đội hậu cần trên các mặt công tác.

10. Toàn Ngành nỗ lực thi đua, khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh... giữ vững ổn định đời sống bộ đội.

leftcenterrightdel