Ngoài bảo đảm cho cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Học viện, ngành HC-KT của Học viện Quốc phòng còn bảo đảm cho học viên đào tạo chỉ huy - tham mưu cao cấp chiến dịch - chiến lược, đào tạo sau đại học, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP, AN) cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; đào tạo, bồi dưỡng học viên quốc tế. Đây là trách nhiệm, niềm vinh dự lớn với ngành HC-KT của Học viện, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn do điều kiện lực lượng, cơ sở vật chất HC-KT của Học viện chưa đồng bộ, đối tượng đa dạng, quân số không ổn định, yêu cầu bảo đảm cao...

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan nghiệp vụ trong Quân đội, cơ quan chức năng Nhà nước và các cơ quan, khoa, hệ, ngành HC-KT Học viện đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. 

leftcenterrightdel
Học viện Quốc phòng luôn bảo đảm đủ phương tiện chất lượng tốt phục vụ cán bộ, học viên tham quan, nghiên cứu thực tế tại các đơn vị, địa phương trong cả nước. Ảnh: CTV 

Nổi bật là: Học viện đã chủ động đầu tư, đổi mới trang bị, dụng cụ nhà ăn, nhà bếp; tổ chức khai thác lương thực, thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, giá cả phù hợp; quản lý chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng ăn cho các đối tượng, nhất là học viên quốc tế và học viên bồi dưỡng kiến thức QP, AN. Học viện tổ chức ăn tập trung, ăn tự chọn theo khẩu vị ăn từng vùng, miền, lãnh thổ, truyền thống, phong tục từng nước. Khi học viên học tập, nghiên cứu thực tiễn ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, tại các địa phương trên cả nước, Học viện phát huy khả năng bảo đảm hậu cần cơ động, hậu cần tại chỗ của các đơn vị, cơ quan, địa phương, bảo đảm đầy đủ, kịp thời các nhu cầu về hậu cần. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm thực trong ăn uống, không để xảy ra ngộ độc, bệnh dịch do ăn uống và không ảnh hưởng đến chương trình, nội dung, thời gian học tập, nghiên cứu của học viên. Để bảo đảm đầy đủ, kịp thời quân trang trong điều kiện có nhiều đối tượng khác nhau, Học viện tổ chức đo may, tiếp nhận quân trang theo cỡ số, quân trang dùng chung, quân trang niên hạn, tạp trang; bảo đảm đúng chủng loại, màu sắc, cỡ số, không nợ đọng, trùng lĩnh, trùng cấp, đảm bảo mang mặc thống nhất, chính quy trong toàn Học viện.

Học viện đã hoàn thành cải tạo, nâng cấp doanh trại; đang tích cực thực hiện xây dựng các hạng mục trong quy hoạch bước 2 đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Hằng năm, tiến hành bảo quản, sửa chữa, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị doanh trại, đáp ứng tốt nhu cầu ở của từng đối tượng. Đến nay, phòng ở của học viên và phòng làm việc của cán bộ, giảng viên đảm bảo khép kín, có đủ điều hòa, bình tắm nước nóng... Học viện đã chủ động phối hợp với cơ quan, chính quyền địa phương bàn giao khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý theo kế hoạch. Tham mưu chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng công trình doanh trại, đảm bảo điện, nước sinh hoạt theo đúng danh mục trong kế hoạch Bộ giao; quản lý chất lượng xây dựng công trình cơ bản theo đúng quy định; phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo trong đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm, như: Đầu tư xây dựng Nhà N12; triển khai dự án Trung tâm phức hợp; xây dựng nhà để xe học viên; cải tạo nâng cấp nhà ở học viên N12, Trung tâm Mô phỏng; cải tạo sửa chữa nâng cấp Nhà ăn S7... Bên cạnh đó, tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình trong toàn Học viện, đáp ứng đầy đủ, kịp thời cơ sở vật chất doanh trại cho các đối tượng. Đề xuất, báo cáo kế hoạch, đăng ký, tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản ngành theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

Thực hiện phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo ngành Quân y thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong khu vực và đơn vị. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn cả nước, Học viện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi đối tượng, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường, ngăn chặn không để dịch xảy ra trong Học viện. Quản lý chặt chẽ sức khỏe cán bộ, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, điều trị tại đơn vị chu đáo, an toàn, không để xảy ra sai sót, tai biến. Đối với học viên quốc tế và học viên bồi dưỡng kiến thức QP, AN, khi nhập học, ngành Quân y chủ động cập nhật danh sách học viên tới từ các vùng lãnh thổ, nghiên cứu yếu tố thể lực, bệnh tật đặc thù của từng vùng, miền để có biện pháp chủ động chăm sóc sức khỏe phù hợp; tổ chức khám sức khỏe toàn diện, lập phiếu sức khỏe riêng cho từng học viên. Phân công tổ quân y trực chuyên trách bảo đảm sức khỏe cho học viên tại doanh trại. Những cố gắng đó đã giúp Học viện luôn bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe hằng năm luôn đạt và vượt quy định.

Cùng với các mặt bảo đảm trên, Học viện từng bước nâng cấp phương tiện vận tải hiện có; tiếp nhận, mua sắm bổ sung phương tiện mới, đồng thời thực hiện điều chuyển, thanh xử lý phương tiện cũ đúng thủ tục, nguyên tắc. Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng phương tiện vận tải, vũ khí, trang bị theo quy định, duy trì hệ số kỹ thuật = 0,9; hệ số bảo đảm = 1. Hằng năm, Học viện chủ động lập nhu cầu sử dụng, tiếp nhận, quản lý và cấp phát xăng, dầu, mỡ đúng nguyên tắc, chế độ. Thực hiện cân đối kế hoạch vận chuyển, ưu tiên hợp lý, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác.

Đặc biệt, ngành HC-KT đã kịp thời điều chỉnh về tổ chức, biên chế bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao. Hằng năm, duy trì thực hiện nghiêm chế độ huấn luyện nghiệp vụ, hội thi, hội thao, kiểm tra nâng, giữ bậc, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp. Thường xuyên quan tâm giáo dục nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp. Hệ thống mẫu biểu, sổ sách nghiệp vụ thường xuyên được củng cố thống nhất; duy trì thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê, thanh quyết toán, các chế độ chuyên ngành theo quy định...

Có thể nói, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn ngành HC-KT Học viện Quốc phòng luôn phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện ngày càng phát triển, thời gian tới, ngành HC-KT Học viện sẽ tập trung quán triệt, giáo dục, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác HC-KT theo tinh thần Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về “Công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Quốc phòng lần thứ XI. Chủ động nắm chắc tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện, kịp thời xác định nhiệm vụ công tác HC-KT và có dự báo cho thời gian tiếp theo. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ đối với công tác HC-KT.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng chế độ, nguyên tắc chuyên môn, cập nhật thông tin, các văn bản pháp quy, hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất cơ quan chuyên ngành chuẩn hóa các tiêu chuẩn, chế độ, định lượng, định mức về HC-KT cho các đối tượng đào tạo, chủ động bảo đảm tốt cho từng năm và khóa học. Tích cực, chủ động giải quyết tốt mối quan hệ công tác với các cơ quan trong và ngoài Học viện, nhất là cơ quan nghiệp vụ cấp trên, lãnh đạo, chính quyền địa phương.

Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng HC-KT có tổ chức, biên chế phù hợp, đủ số lượng, trình độ chuyên môn ngày càng cao, phẩm chất đạo đức tốt, để vừa hoàn thành chức năng làm tham mưu, vừa tổ chức thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ. Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục sinh hoạt của các quốc gia, dân tộc có học viên học tập tại Học viện cho cán bộ, nhân viên ngành HC-KT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng” kết hợp với các phong trào thi đua của các chuyên ngành HC-KT, động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức trong quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, giữ tốt dùng bền, tiết kiệm cơ sở vật chất HC-KT.

Phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”, “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới” của Học viện Quốc phòng trong 45 năm qua, toàn thể cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ ngành HC-KT Học viện nỗ lực phấn đấu, thực hiện “Tham mưu giỏi, quản lý chặt, phục vụ tốt”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá VŨ HUY KHÔI, Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng