leftcenterrightdel
 Lãnh đạo thành phố Cam Ranh và Ban Tổ chức tham quan, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại Công ty XDQĐ Khu vực 3.

leftcenterrightdel
Ban Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị trang thiết bị phục vụ huấn luyện. 

leftcenterrightdel
Tổ chức khám sức khỏe quân nhân DBĐV. 

leftcenterrightdel
Cấp phát quân trang cho quân nhân DBĐV. 

leftcenterrightdel
Tổ chức huấn luyện ngoài trời. 

leftcenterrightdel
Thực hành nội dung chữa cháy. 

HẠNH TÚ