Để đánh giá thực chất công tác HLHC, hằng năm, Quân đoàn tổ chức nhiều hoạt động hội thi, hội thao hậu cần (HTHTHC) nội bộ và tích cực tham gia các cuộc HTHTHC toàn quân. Thông qua đó đã khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, hạn chế trong công tác HLHC ở các đơn vị, đồng thời từng bước nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp, góp phần xây dựng ngành Hậu cần Quân đoàn ngày càng vững mạnh.

Từ năm 2015-2019, cùng với việc tổ chức HTHT toàn diện hoặc từng chuyên ngành hậu cần từ cấp cơ sở đến cấp Quân đoàn, ngành Hậu cần Quân đoàn đã tham gia nhiều cuộc HTHTHC cấp toàn quân, đạt kết quả cao, nổi bật là: Năm 2015, Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308) tham gia thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đoạt Xuất sắc. Năm 2016, Lữ đoàn 299 tham gia thi nhà ăn, nhà bếp “Chính quy, an toàn, chất lượng” đoạt giải Nhất; Tiểu đoàn 752 phục vụ Bộ Quốc phòng phúc tra đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” đoạt loại Giỏi. Năm 2017, tham gia thi “Chủ nhiệm và cơ quan hậu cần eBB (BBCG) đủ quân”, Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308) đoạt giải Nhất, Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312) đoạt giải Nhì. Năm 2018, tham gia thi trưởng ban và cơ quan quân nhu sư đoàn bộ binh đủ quân, sư đoàn bộ binh rút gọn, Sư đoàn 312 đoạt giải Nhất, Sư đoàn 308 đoạt giải Nhì; tham gia thi tiểu đoàn trưởng vận tải cấp chiến dịch, chiến thuật đoạt giải Nhất; Cục Quân y kiểm tra Sư đoàn 312 triển khai trạm quân y sư đoàn bộ binh đủ quân đoạt Giỏi. Năm 2019, tham gia Hội thi đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu các trung đoàn bộ binh (bộ binh cơ giới) đủ quân (đoạt giải Nhất toàn đoàn; Trung đoàn 102/Sư đoàn 308 đoạt giải Xuất sắc; Trung đoàn 165, 141/Sư đoàn 312 đoạt giải Nhì; Trung đoàn 209/Sư đoàn 312 đoạt giải Ba)...

leftcenterrightdel
Kíp tuyển thủ Trung đoàn 102 thực hành vận chuyển thương binh tại Hội thi đội phẫu thuật cứu chữa bước đầu các trung đoàn bộ binh (bộ binh cơ giới) đủ quân toàn quân năm 2019. Ảnh: Đình Thảo.

Từ thực tiễn công tác tổ chức và tham gia HTHTHC những năm qua của Quân đoàn, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác HLHC, nhất là HTHTHC. Công tác HLHC và HTHTHC phải được coi trọng như các nội dung HTHT quân sự, chính trị, kỹ thuật, từ đó quan tâm sắp xếp công việc, bố trí thời gian, quân số, thành phần tham gia, tổ chức huấn luyện đúng, đủ, nội dung, chương trình, không xem nhẹ nội dung nào. Tổ chức quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội và lực lượng tham gia HTHTHC, chống tư tưởng chủ quan, đại khái, đối phó, hình thức, bệnh thành tích. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để bộ đội hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của HTHTHC, từ đó có ý thức, thái độ nghiêm túc, hăng say luyện tập, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Hai là, tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị HTHTHC. Qua nhiều năm tổ chức HTHTHC cho thấy, một trong yếu tố quyết định thành công của các cuộc HTHTHC là, Cục Hậu cần chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn cho phép tổ chức HTHTHC từ cấp cơ sở đến cấp Quân đoàn. Thông qua đó để tổ chức huấn luyện một cách đồng bộ, toàn diện, thống nhất ở các cấp, các ngành, không coi nhẹ nội dung, đơn vị nào. Đồng thời, trong chỉ lệnh công tác hậu cần hằng năm đều xác định tổ chức HTHTHC là một trọng tâm công tác của ngành Hậu cần. Đây là căn cứ pháp lý, cơ sở để cấp ủy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo; cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động luyện tập tốt các nội dung HTHT. Cùng với đó, Cục Hậu cần chủ động nghiên cứu, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, trình Tư lệnh phê duyệt chỉ thị, kế hoạch tổ chức HTHTHC. Sớm ban hành các quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo và hướng dẫn, quy chế, văn bản liên quan đến HTHTHC... gửi đến đơn vị; mọi công tác chuẩn bị thường xong trước khi diễn ra HTHTHC ít nhất từ 1 - 2 tháng.

Ba là, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan phục vụ chu đáo cho HTHTHC. Sau khi kế hoạch HTHTHC được phê duyệt hoặc khi có kế hoạch HTHTHC của Tổng cục Hậu cần, Cục Hậu cần nhanh chóng phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm. Cụ thể: Bộ Tham mưu Quân đoàn cung cấp đầy đủ đầu bài quân sự, đáp án nội dung quân sự, bảo đảm các loại bản đồ phục vụ tác nghiệp kế hoạch hậu cần và các loại vật chất liên quan. Đơn vị tổ chức đăng cai HTHTHC bảo đảm nơi nghỉ, ăn uống, sinh hoạt, làm việc cho ban tổ chức, ban giám khảo, lực lượng tham gia, bố trí thao trường, bãi tập và các nội dung khác do ban tổ chức hiệp đồng. Cục Chính trị liên hệ hiệp đồng với chính quyền địa phương mượn đất làm thao trường huấn luyện, thi, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn và cung cấp đầu bài, đáp án nội dung công tác chính trị liên quan HTHTHC. Cục Kỹ thuật chỉ đạo, hướng dẫn và bảo đảm các nội dung liên quan như trang bị, khí tài kỹ thuật và bảo đảm an toàn khi cơ động lực lượng (nếu có). Do làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng nên quá trình luyện tập, tổ chức HTHTHC ở Quân đoàn và tham gia thi với toàn quân, các đối tượng dự thi đều được huấn luyện kỹ, đảm bảo an toàn.

Bốn là, đổi mới phương pháp HTHTHC, lựa chọn nội dung sát yêu cầu, nhiệm vụ của từng chuyên ngành, từng cuộc HTHT. Ngoài việc tổ chức HTHTHC tập trung, cơ quan hậu cần các cấp tổ chức HTHTHC tại đơn vị phù hợp với từng nội dung chuyên ngành nhằm hạn chế tốn kém và ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của đơn vị. Căn cứ vào kết quả kiểm tra HLHC hằng năm, cơ quan hậu cần các cấp rà soát những khâu yếu, mặt yếu, nội dung chưa phù hợp, đề xuất với trên điều chỉnh nội dung, chương trình huấn luyện sát yêu cầu, nhiệm vụ, đáp ứng công tác bảo đảm hậu cần trong điều kiện tác chiến hiện đại. Nội dung huấn luyện tập trung vào những vấn đề mới, sát thực tế nhiệm vụ, phương án, tình huống, địa bàn hoạt động của từng đơn vị và đáp ứng yêu cầu cơ động nhanh. Về hình thức, phương pháp tổ chức HTHTHC coi trọng phần thực hành, trình chiếu hình ảnh, tham quan thực tế... Đề xuất cấp có thẩm quyền tăng thời gian huấn luyện thực hành một số nội dung, nhất là phần thực hành bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe bộ đội trong điều kiện dã chiến. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phúc tra, đánh giá thực chất công tác bảo đảm, HLHC hằng năm.

Năm là, kịp thời rút kinh nghiệm, phát huy điểm mạnh, tìm biện pháp khắc phục điểm yếu, hạn chế. Ngay sau khi kết thúc các cuộc HTHTHC, từng cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và bảo đảm phục vụ. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, Cục Hậu cần đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh điều chỉnh các nội dung tổ chức huấn luyện, bảo đảm HTHTHC phù hợp, hiệu quả hơn cho những lần sau. Đồng thời, từng bước nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa, xây dựng mới các tài liệu, giáo án huấn luyện phù hợp với thực tế. Trong đó, quy định nội dung, thời gian HLHC phù hợp với từng đối tượng, loại hình đơn vị (đơn vị đủ quân, đơn vị rút gọn, đơn vị khung thường trực).

Những kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra trong công tác HTHTHC thời gian qua là cơ sở quan trọng để ngành Hậu cần Quân đoàn 1 tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng HLHC, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Đại tá TRẦN ĐẮC TOÁN, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân đoàn 1