Vừa qua, Hội đồng Khoa học Hậu cần Quân sự (KHHCQS) Bộ Quốc phòng đã tổ chức phiên  họp năm 2013 nhằm đánh giá kết quả công tác nghiên cứu khoa học năm 2013 và bàn phương hướng công tác năm 2014. Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú, Chủ nhiệm TCHC, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Năm 2013, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng KHHCQS Bộ Quốc phòng, hoạt động KHHCQS đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều đề tài nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn phát huy tác dụng tốt như: Đề tài nghiên cứu vải chống cháy, khẩu phần ăn chế biến sẵn, xe bếp cải tiến, hệ thống bếp lò hơi cơ khí, xã hội hóa nhà ăn quân đội…, góp phần xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng KHCQS Bộ Quốc phòng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Hội đồng KHHCQS các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động đề xuất, lựa chọn đề tài cấp thiết đưa vào triển khai nghiên cứu, ứng dụng, tập trung vào các lĩnh vực quản lý kho tàng, bảo đảm hậu cần cho bộ đội hoạt động dã ngoại, hoàn thiện hệ thống văn kiện tài liệu phục vụ huấn luyện… nhằm nâng cao khả năng SSCĐ của ngành Hậu cần, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.                                                                                  

CÔNG TÂM