leftcenterrightdel

Đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Đại hội.
leftcenterrightdel

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TCHC nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TCHC lần thứ XII.

leftcenterrightdel

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ra mắt Đại hội.

leftcenterrightdel

Đảng ủy TCHC nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên thứ nhất.

Ảnh: THANH TÚ