Thời gian qua, công tác GDĐT, NCKH của Học viện có sự phát triển mới cả nội dung lẫn hình thức, đối tượng đào tạo, do đó yêu cầu chất lượng cơ sở hạ tầng (giảng đường, nhà làm việc, hội trường, nhà ở…) cao hơn, có thể lắp đặt đồng bộ hệ thống thiết bị phục vụ quản lý, giám sát, giảng dạy… theo hướng thông minh, hiện đại hơn. Xuất phát từ vấn đề trên, yêu cầu chất lượng thi công xây dựng, sửa chữa công trình doanh trại ngày càng cao hơn. Mặt khác, thời gian qua, giá vật liệu, thiết bị kỹ thuật xây dựng, chi phí nhân công tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến kinh phí đầu tư, tiến độ, công tác quản lý thi công sửa chữa, xây dựng công trình doanh trại ở Học viện. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và sự chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, các dự án sửa chữa, xây dựng công trình doanh trại của Học viện đều đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ theo thiết kế, kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel
 Ban Quản lý Dự án và nhà thầu kiểm tra chất lượng thi công công trình nhà kho tổng hợp. Ảnh: CTV

Trong giai đoạn từ năm 2014-2024, Học viện Chính trị đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) phê duyệt đầu tư sửa chữa, xây dựng tổng số 23 công trình, dự án với tổng diện tích sửa chữa 9.520m2 và xây mới 32.050m2 sàn; tổng mức đầu tư trên 1.565 tỉ đồng. Đến nay, Học viện đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 22 công trình, dự án đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, không bị thất thoát, lãng phí, phục vụ kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ GDĐT, NCKH. Các dự án sửa chữa, xây dựng đều được cơ quan chuyên môn của BQP, Kiểm toán Nhà nước kiểm tra, đánh giá cao; được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định, đáp ứng nội dung, quy trình quản lý thi công xây dựng công trình; đảm bảo an toàn, tiến độ, kỹ thuật, đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt, phát huy hiệu quả đầu tư. Trong đó, có 6 công trình (gồm: xây dựng, cải tạo hệ thống lưới điện và cấp nước sinh hoạt; nhà ở của học viên thiết kế 15 tầng S8; nhà làm việc của giáo viên 9 tầng; nhà ở học viên Hệ Quốc phòng - An ninh, cao cấp lý luận bổ túc A và nhà ăn S6; nhà ở của học viên và nhà ăn Hệ Quốc tế; giảng đường) đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước thời gian quy định từ 1-2 tháng theo hợp đồng ký kết.

Để có được những kết quả trên, trước hết, Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cấp ủy, tổ chức đảng các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, nhất là cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án, thành viên tổ giám sát, chỉ huy đầu mối đơn vị về công tác quản lý thi công sửa chữa, xây dựng công trình doanh trại. Trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn của Nhà nước và BQP về quản lý chất lượng thi công sửa chữa, xây dựng công trình; những yêu cầu về đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, hiệu quả đầu tư công trình xây dựng; trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan trong phối hợp, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thi công xây dựng công trình...

leftcenterrightdel

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện và Ban Quản lý dự án kiểm tra chất lượng thi công công trình giảng đường nhà H. Ảnh: CTV

Chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn  cho  cán  bộ,  nhân viên trực tiếp tham gia công tác quản lý thi công xây dựng công trình doanh trại ở Học viện. Lựa chọn những cán bộ, nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm tham gia Ban Quản lý dự án. Xác định đây là lực lượng trực tiếp giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc quản lý công tác xây dựng cơ bản và chất lượng thi công sửa chữa, xây dựng công trình doanh trại. Học viện thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án, tổ giám sát đảm bảo đủ về số lượng phù hợp với từng giai đoạn, nhiệm vụ. Hằng năm, Học viện chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của BQP tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên chuyên trách quản lý xây dựng, cán bộ chỉ huy đơn vị về những quy định mới và kinh nghiệm quản lý thi công xây dựng công trình. Phát huy chức năng tham mưu, đề xuất của đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia Ban Quản lý dự án để thực hiện các biện pháp quản lý thi công công trình đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Làm tốt công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định pháp luật Nhà nước và BQP. Do đó, nhà thầu đáp ứng các quy định chung trong công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo đủ năng lực, uy tín, kinh nghiệm, trách nhiệm trong thi  công  công  trình. Trong quá trình thực hiện dự án, Học viện và nhà thầu luôn chấp hành thực hiện tốt các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng, đảm an toàn lao động, tiến độ, chất lượng công trình. Nếu có nội dung cần thiết điều chỉnh, bổ sung đều được bàn kỹ, thống nhất giữa các bên rồi mới thực hiện.

Ban Quản lý dự án thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ các khâu trong xây dựng cơ bản, kịp thời tham mưu với Ban Giám đốc thực hiện tốt quy chế phối hợp và làm việc phù hợp, hiệu quả giữa chủ đầu tư, nhà thầu, thiết kế, giám sát trong công tác quản lý thi công xây dựng. Duy trì nền nếp, hiệu quả chế độ giao ban hằng tuần, tháng giữa nhà thầu xây dựng với Ban Quản lý dự án để trao đổi thông tin, cùng thực hiện các biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Giám đốc giải quyết những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, nhất là nội dung chưa khớp giữa hồ sơ thiết  kế với thực tế thi công và nhu cầu sử dụng. Thực hiện chặt chẽ quy chế phối hợp giữa chủ đầu tư với nhà thầu trong suốt thời gian thi công xây dựng và quá trình bảo hành, sử dụng công trình. Quá trình thi công các dự án, Ban Quản lý dự án thường xuyên rà soát hồ sơ thiết kế được duyệt, kịp thời báo cáo Ban Giám đốc, cấp có thẩm quyền điều chỉnh nội dung chưa hợp lý nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Do đó luôn đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ thời gian, chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo độ tin cậy, uy tín của nhà thầu.

Học viện luôn phát huy tốt vai trò của cơ quan liên quan trong thanh tra, kiểm tra, giám sát thi công xây dựng công trình theo hợp đồng xây dựng, quy định của Nhà nước và BQP. Coi trọng việc xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp từ giai đoạn lập hồ sơ bản vẽ thiết kế, đến giai đoạn giám sát thi công nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình xây dựng. Trong đó, tập trung vào các khâu yếu, mặt yếu, điểm còn hạn chế của công trình, năng lực của nhà thầu… Thông qua đó, kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình thực hiện, quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách, đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời, kể cả công trình đang thi công và dự kiến đầu tư nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư theo quy định của Nhà nước và BQP.

Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện các dự án thi công sửa chữa, xây dựng, đánh giá khách quan, toàn diện chất lượng công trình sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng để kịp thời khắc phục trong thời gian tiếp theo. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên liên quan, nhất là cán bộ, nhân viên chuyên môn về xây dựng và cán bộ chỉ huy đơn vị trong nhận xét, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được từ đó, tập trung bàn phương án, biện pháp thực hiện tốt nhất. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập  thể, cá nhân có thành tích tốt, trách nhiệm cao trong quá trình thi công sửa chữa, xây dựng công trình doanh trại. Chấn chỉnh, uốn nắn, thậm chí xử lý đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoặc hoàn thành mức độ thấp.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc, những năm qua, Học viện Chính trị luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, phục vụ cho công tác GDĐT, NCKH xã hội và nhân văn ngày càng tốt hơn.

Trung tá, ThS Đặng Minh Tuân, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án/Học viện Chính trị