leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm tra TCHC kiểm tra doanh cụ Phòng Giao ban Lữ đoàn 382/Quân khu 1 và Phòng Hồ Chí Minh Lữ đoàn Công binh 414/Quân khu 4.
leftcenterrightdel
Lữ đoàn Công binh 229/Binh chủng Công binh bảo đảm đầy đủ, thống nhất doanh cụ. 
leftcenterrightdel
Lữ đoàn 202/Quân đoàn 1 trang bị doanh cụ thống nhất trong phòng ngủ của bộ đội. 
leftcenterrightdel
Đại đội 1 (Ban CHQS huyện Đức Cơ - Bộ CHQS tỉnh Gia Lai/Quân khu 5 được bảo đảm đồng bộ giường, phản phục vụ bộ đội. 
leftcenterrightdel
Trung đoàn 3 (Sư đoàn 330/Quân khu 9) được trang bị đồng bộ doanh cụ sinh hoạt. 

Ảnh: HỒNG QUANG - LƯƠNG THẢO