* Ngày 03/10/1955, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 170/QĐ-A tổ chức Bộ Tham mưu Hậu cần (BTMHC). Đồng chí Đinh Đức Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục kiêm Tham mưu trưởng. Đồng chí Trần Thọ, Trưởng phòng Kế hoạch và đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng phòng Kiểm tra được bổ nhiệm làm Phó Tham mưu trưởng. Cơ quan BTMHC gồm: Phòng Bí thư, Phòng Tổ chức Kế hoạch, Phòng Huấn luyện, Phòng Kiểm tra, Phòng Quản lý Hành chính - Kinh tế, Ban Công lộ, Ban Quản lý ca nô và thuyền.

* Các đồng chí từng giữ cương vị Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần qua các thời kỳ: Đồng chí Đinh Đức Thiện (10/1955 - 1956); đồng chí Trần Sâm (1957 - 1960); đồng chí Trần Thọ (1961 - 1968); đồng chí Nguyễn Đường (1969); đồng chí Hoàng Điền (1971 - 4/1976); đồng chí Đinh Thiện (4/1976 - 8/1980); đồng chí Vũ Thành (9/1980 - 1987); đồng chí Trần Chí Cường (12/1983 - 12/1987); đồng chí Đặng Huyền Phương (1989 - 1991); đồng chí Nguyễn Hữu Tình (5/1991 - 10/1994); đồng chí Nguyễn Biên Thùy (11/1994 - 9/2000); đồng chí Trần Phước (10/2000 - 9/2001); đồng chí Ngô Huy Hồng (10/2001 - 5/2006); đồng chí Nguyễn Đức Lâm (6/2006 - 12/2007); đồng chí Nguyễn Mạnh Đoàn (9/2008 - 9/2011); đồng chí Phạm Quang Đối (9/2011 - 8/2014); đồng chí Nguyễn Hùng Thắng (12/2016 - nay).

NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

- 01 Huân chương Quân công hạng Nhất (1983);

- 01 Huân chương Quân công hạng Nhì (2010);

- 02 Huân chương Quân công hạng Ba (1984 và 2005);

- 01 Huân chương Chiến công hạng Nhất (2000);

- 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì (1997);

- 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2015);

- 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (2020)

- 01 Huân chương Ít-xa-la hạng Nhất (2000);

- 01 Huân chương Ít-xa-la hạng Ba (1999);

- 04 Cờ Thi đua của Chính phủ (2009, 2013, 2014, 2018).

- 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2010, 2011) cùng nhiều Bằng khen, Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng.

Ban Biên tập