2. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; giữ vững đời sống bộ đội.

leftcenterrightdel
 

3. Hoàn thành tốt công tác hậu cần trong diễn tập ở các cấp, nhất là các cuộc diễn tập do Bộ chỉ đạo với yêu cầu gấp, không có trong kế hoạch từ đầu năm, như diễn tập phòng, chống dịch Covid-19, CH-20, TQL-20...

4. Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch Ban Giám đốc Trung tâm Quân y ASEAN (ACMM); nhiệm vụ của Tiểu ban Hậu cần - Kỹ thuật - Tài chính, Ban Chỉ đạo/BQP phục vụ các Hội nghị ASEAN năm 2020; công tác đối ngoại Hậu cần trong phòng, chống dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
 

5. Học viện Quân y phối hợp nghiên cứu thành công bộ test xét nghiệm Sars-Covi-2 và tổ chức thử nghiệm vaccine Covid-19 đầu tiên do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

leftcenterrightdel
 

6. Lần đầu tiên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công ca ghép chi thể từ người cho sống; Bệnh viện Quân y 103 áp dụng thành công nhiều kỹ thuật mới trong điều trị bệnh nhân ngang tầm khu vực và quốc tế.

leftcenterrightdel
 

7. Hoàn thành, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký phê duyệt đề án: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho hậu cần toàn quân giai đoạn 2020-2025 và đến năm 2030; tổ chức lại Trường Cao đẳng Quân y 1, 2 thành Trường Cao đẳng Hậu cần 1, 2.

8. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân đội (11/7/1950-11/7/2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Nhiều cơ quan, đơn vị hậu cần trong toàn quân tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và đón nhận khen thưởng ở mức cao (Bộ Tham mưu Hậu cần, Cục Doanh trại, Cục Xăng dầu, Bệnh viện Quân y 105...).

leftcenterrightdel
 

9. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong lĩnh vực Hậu cần có nhiều đổi mới: Ký kết với các cơ quan, đơn vị đầu ngành về hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ công tác hậu cần. Hoàn thành xuất sắc Đề tài cấp BQP “Phát triển lý luận bảo đảm hậu cần tác chiến chiến lược thời kỳ đầu chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”.

leftcenterrightdel
 

10. Cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp tổ chức thành công Đại hội Đảng. Tổ chức thiết thực Sơ kết 5 năm lần thứ Năm PTTĐ "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” từ cấp cơ sở đến cấp Bộ và Tổng kết 10 năm công tác Chính sách nhà ở Quân đội giai đoạn 2010 - 2020.

leftcenterrightdel