Thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top