Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top