Thứ bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top