Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top