leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC (thứ 4 từ trái sang phải) kiểm tra khu kỹ thuật Tiểu đoàn 51, Lữ đoàn 972/CVT.
leftcenterrightdel
Đoàn công tác Cục Vận tải kiểm tra công tác bảo quản phương tiện của Tiểu đoàn 32- QĐ 2. 
leftcenterrightdel
Lữ đoàn 971/CVT tổ chức vận chuyển bảo đảm cho các đơn vị toàn quân.
leftcenterrightdel
Trung đoàn 651- QK 1 tổ chức quán triệt trước khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển.
leftcenterrightdel
Trung đoàn 659 - QK 9 thực hành vận chuyển bằng đường thủy.
leftcenterrightdel
Tiểu đoàn 22 (BTLBĐBP) tổ chức vận chuyển bảo đảm cho các đồn biên phòng.
leftcenterrightdel
Lữ đoàn 649/CVT huấn luyện thực hành sử dụng phao cứu sinh tự thổi.
leftcenterrightdel
Tổ chức học tập Luật Giao thông tại Tiểu đoàn 45 Cục Hậu cần/QCHQ.
leftcenterrightdel
Chỉ huy Tiểu đoàn 652 - QĐ 1 giao nhiệm vụ cho lái xe thực hiện nhiệm vụ diễn tập.
leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 683, CVT thực hiện nghiêm ngày kỹ thuật tuần.
leftcenterrightdel
Trung đoàn 657 - QK 7 sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.
leftcenterrightdel
Chỉ huy tàu 14 - 21 - 04 (Lữ đoàn 273 - QK 3) huấn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị cho thủy thủ.

Ảnh CTV