5 năm qua, Phong trào Thi đua yêu nước tại Lâm Đồng đã được lãnh đạo chặt chẽ, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, đạt hiệu quả thiết thực, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội.

Thông qua các phong trào “Thi đua đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững và hiện đại, gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới”, “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển”, “Xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp”… đã giúp Lâm Đồng đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 8%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh từ 46 triệu đồng/người vào năm 2015 lên 71 triệu đồng/người vào năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 1,35%, có 2 huyện đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới”, 85,6% số xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” theo Bộ tiêu chí Quốc gia.

Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có hơn 13.600 tập thể, cá nhân được khen thưởng với các hình thức: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh…

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG