Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tham gia thi. Cơ quan hậu cần các trung, lữ đoàn và tương đương đã phát huy tốt vai trò tham mưu và là lực lượng nòng cốt trong tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, trực tiếp thực hiện các nội dung phục vụ hội thi ở đơn vị mình. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức bồi dưỡng, luyện tập cho các đồng chí CNHC về phương pháp soạn giáo án, xây dựng, báo cáo kế hoạch hậu cần chiến đấu; tổ chức thi cấp cơ sở trước khi tham gia thi cấp Quân chủng. Quá trình chuẩn bị, Cục Hậu cần thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Quân chủng theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hiệu quả để các đơn vị nghiên cứu vận dụng phù hợp.

Về tổ chức chấm thi đối với 4 chuyên ngành, Ban Giám khảo thành lập 2 đoàn chấm thi trực tiếp tại các đơn vị. Sau khi triển khai kế hoạch chấm thi, Ban Giám khảo chỉ định các thành phần tham gia thi nhận thức, thực hành. Quá trình chấm thi, các giám khảo trực tiếp nhận xét ưu điểm, hạn chế, trao đổi rút kinh nghiệm từng nội dung chấm; đồng thời mời lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cùng dự kiểm tra, chứng kiến.

Cách làm này được đơn vị đánh giá cao; thực chất đây là quá trình vừa kiểm tra đánh giá kết quả thi, vừa là quá trình huấn luyện thực tế, rất thiết thực, hiệu quả. Đối với thi CNHC, ngoài nội dung thi sổ sách, văn kiện hậu cần đã chấm tại đơn vị, Ban Giám khảo tổ chức 2 bàn chấm thi tập trung tại Bộ Tư lệnh Vùng 1, gồm nội dung soạn giáo án và thực hành giảng bài, xây dựng và báo cáo kế hoạch hậu cần chiến đấu.

leftcenterrightdel

Các đồng chí CNHC thi xây dựng kế hoạch hậu cần chiến đấu. Ảnh: CTV

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đơn vị tham gia thi cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ song với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí CNHC, Hội thi đã hoàn thành đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả như sau:

Các đơn vị đã xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch quân nhu, quân y, xăng dầu, doanh trại bảo đảm cho các phương án chiến đấu. Duy trì và quản lý tốt lượng vật chất dự trữ SSCĐ, phân cấp hợp lý, luân phiên đổi hạt kịp thời. Bảo đảm kịp thời vật chất cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và diễn tập. Thực hiện tốt đột phá nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm đúng tiêu chuẩn ăn cho các đối tượng. Nhà ăn, nhà bếp cơ bản được xây dựng, củng cố, bảo đảm chính quy, bố trí đầy đủ các khu chức năng riêng rẽ, một chiều, thoáng mát, sạch sẽ. Bảo đảm đủ, đồng bộ và quản lý tốt trang thiết bị, dụng cụ cấp dưỡng. Tích cực chế biến, cải tiến món ăn, chất lượng bữa ăn được duy trì ổn định và có phần cải thiện. Tổ chức tiếp nhận cấp phát kịp thời, đúng tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng. Duy trì tương đối tốt nền nếp công tác kiểm tra, điểm nghiệm quân trang theo quy định.

Các đơn vị đã tích cực chủ động triển khai công tác tăng gia sản xuất (TGSX) phù hợp. Xây dựng củng cố hạ tầng vườn, chuồng; cơ cấu nuôi trồng hợp lý; 8 tháng đầu năm cơ bản các đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu TGSX, chế biến; nhiều đơn vị tự túc được con giống, bảo đảm đủ rau xanh khi giáp vụ. Phân phối sử dụng sản phẩm TGSX đúng nguyên tắc, công khai. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn TGSX. Tính đến thời điểm thi, các chỉ tiêu TGSX đã vượt 5 - 7 % so với kế hoạch năm, ước tính cả năm sẽ vượt từ 20 - 27%; công tác chế biến tại đơn vị có chỉ tiêu đã vượt 23,48%. Một số mô hình TGSX hiệu quả là: Vườn rau xanh, rau muống nước kết hợp nuôi lợn thịt của Lữ đoàn 162/V4; nuôi ếch thịt trên vườn, nuôi cá trê lai trong bể của Lữ đoàn 679/V1; nuôi đà điểu, vườn rau chuyên canh tập trung của Trung tâm 47/BTM.

Thực hiện tốt chế độ trực chuyên môn, kíp trực đủ khả năng xử trí tốt các tình huống theo tuyến. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh; thực hiện nghiêm quy định về khám sức khỏe, giám sát HIV, ma tuý cho tân binh và bộ đội ra công tác ở Quần đảo Trường Sa, DK1 đạt 100% (đối với các đơn vị huấn luyện tân binh và đơn vị thuộc Vùng 4, Vùng 2). 100% đơn vị đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ đúng quy định, tỷ lệ quân số khám cao; quản lý tốt sức khỏe quân nhân mắc bệnh mạn tính, sức khỏe loại 3, 4. Các lữ đoàn có biên chế bệnh xá đã tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai biến. Cơ bản các đơn vị dự thi đều có vườn thuốc nam đủ diện tích, trồng đủ các nhóm, chủng loại cây thuốc theo quy định. Kết hợp điều trị bằng thuốc với hướng dẫn điều trị không sử dụng thuốc ngày càng được chú trọng. Tỷ lệ quân số khoẻ đều đạt và vượt chỉ tiêu quy định. Tổ chức triển khai hiệu quả việc xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

Các đơn vị đã ban hành đủ quy chế lãnh đạo, quy định về quản lý sử dụng xăng dầu phù hợp với nhiệm vụ. Tổ chức bảo đảm xăng dầu cho các phương tiện đầy đủ, kịp thời và đúng nguyên tắc. Thực hiện có nền nếp công tác kiểm tra, phúc tra sử dụng xăng dầu của các phương tiện, nhiệm vụ. Thường xuyên củng cố, xây dựng kho xăng dầu theo hướng chính quy, bảo đảm an toàn. Cơ bản có đủ bản vẽ quy hoạch mặt bằng doanh trại được Tư lệnh Quân chủng phê duyệt; có sơ đồ chỉ dẫn và hệ thống biển tên đúng quy định.

Các công trình xây dựng mới tuân thủ đúng quy hoạch. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, không để xảy ra tái lấn chiếm, tranh chấp; chấp hành tốt các quy định, trình tự thủ tục trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước, Bộ Quốc phòng; đúng thiết kế, đúng quy trình, quy phạm, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Làm tốt công tác bảo quản, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống điện, nước, đảm bảo an toàn. Tích cực trồng, chăm sóc cây xanh theo quy hoạch, mật độ, cơ cấu cây xanh hợp lý. Huy động nhiều công sức bộ đội, quỹ vốn đơn vị để xây dựng, củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường xanh, sạch, sáng, đẹp.

Các nền nếp, chế độ công tác từng chuyên ngành, nhất là chế độ công khai, dự toán, thanh quyết toán, báo cáo được duy trì thực hiện nghiêm. Cơ sở vật chất, trang bị, kinh phí được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Chế độ tiêu chuẩn của bộ đội được bảo đảm đúng, đủ, kịp thời. Hệ thống bảng, biển chính quy cơ bản đủ, thống nhất theo quy định của ngành; phong trào thi đua của từng chuyên ngành được duy trì có nền nếp. Hệ thống sổ sách, mẫu biểu được củng cố đầy đủ, thống nhất, chính quy; đăng ký thống kê, thanh quyết toán kịp thời, đúng nguyên tắc. Duy trì chế độ quản lý, kiểm kê, thanh xử lý và báo cáo theo quy định. Thực hiện tốt nội dung huấn luyện chuyên môn cho các đối tượng, coi trọng nâng cao chất lượng; cơ bản có đủ giáo án được phê duyệt theo quy định. Đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần từng bước được bổ sung, kiện toàn, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra nhận thức của bộ đội, đạt được nội dung theo yêu cầu, nhiều đồng chí đạt khá, giỏi. Thực hành đào bếp Hoàng Cầm, mắc tăng võng, đúng quy cách, đảm bảo kỹ thuật, chiến thuật, thời gian; thao tác 5 kỹ thuật cấp cứu, cứu vớt thương binh tương đối thuần thục, đúng kỹ thuật, trả lời các câu hỏi theo đúng nội dung, xử trí tốt tình huống.

leftcenterrightdel

Đồng chí Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi. Ảnh: CTV 

Đối với thi CNHC: Hệ thống văn kiện, sổ sách, biển, bảng được xây dựng cơ bản đủ, chính quy. Kế hoạch hậu cần chiến đấu, trình bày đúng thể thức, mẫu biểu theo hướng dẫn công tác tham mưu tác chiến, tham mưu hậu cần. Hằng năm được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, lưu trữ khoa học, chặt chẽ. Cơ bản có đủ kế hoạch CTHC, các báo cáo thường xuyên và đột xuất, sổ sách thống kê hậu cần đủ theo quy định. Chất lượng kế hoạch tương đối tốt, đúng mẫu biểu, đủ nội dung, biện pháp cụ thể khả thi. Thực hiện nghiêm công tác quản lý, xây dựng Ngành; quản lý tốt trang bị vật chất hậu cần SSCĐ, phân cấp dự trữ hợp lý; sổ sách thống kê đăng ký kịp thời, đủ nội dung; các báo cáo hậu cần phản ánh đúng tình hình, kết quả CTHC của đơn vị. Xây dựng đủ các kế hoạch chuyên đề, hướng dẫn chỉ đạo đơn vị điểm, đột phá CTHC. Phối hợp, tổ chức huấn luyện hậu cần cho các đối tượng theo phân cấp; hệ thống giáo án huấn luyện hậu cần đủ số lượng, chất lượng, nội dung cơ bản phù hợp đối tượng huấn luyện, được thông qua, phê duyệt, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch. Duy trì chế độ luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ kho, đơn vị hậu cần.

Về thực hành soạn giáo án và giảng bài: Hầu hết CNHC nắm chắc lý luận, nguyên tắc cơ bản, phân tích làm rõ được nội dung trọng tâm, trọng điểm, biết liên hệ vận dụng với chức trách, nhiệm vụ và thực tế đơn vị. Bài giảng đúng đối tượng huấn luyện, dung lượng phù hợp với thời gian lên lớp, vận dụng sát thực tiễn đơn vị. Giáo án soạn đúng mẫu biểu, bố cục hợp lý, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh minh họa vào bài giảng. Thực hành giảng bài, cung cấp thông tin phong phú, điển hình, chính xác, cập nhật được những kiến thức cơ bản, kết hợp mở rộng và nâng cao, gợi mở các vấn đề tư duy sáng tạo của người học.

Về xây dựng và báo cáo kế hoạch hậu cần chiến đấu: Các đồng chí CNHC đã nắm chắc các bước cơ bản trong xây dựng kế hoạch hậu cần chiến đấu. Thuyết minh kế hoạch đủ, đúng trình tự các nội dung, tổ chức sử dụng lực lượng cơ bản hợp lý, biện pháp bảo đảm phù hợp. Viết, vẽ, tác nghiệp trên bản đồ đúng ký hiệu quân sự, thể hiện về địch, ta, hậu cần đúng quy định công tác tham mưu tác chiến. Trình bày cân đối, sạch, đẹp. Lựa chọn nội dung báo cáo kế hoạch phù hợp, rõ ràng, mạch lạc, đúng thời gian quy định; kết hợp nói với chỉ bản đồ khá thuần thục. Biết vận dụng lý luận, nguyên tắc, trả lời câu hỏi chất vấn cụ thể, hợp lý.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, thông qua Hội thi đã bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, đó là: Một số đơn vị chưa làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai chậm; văn kiện, kế hoạch quân nhu, quân y SSCĐ chưa sát với nhiệm vụ; nội dung, biện pháp chưa cụ thể. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa đa dạng. Công tác đăng ký, thống kê của các ngành, có nội dung chưa đầy đủ, không kịp thời. Chưa chú trọng đúng mức đến xây dựng chính quy nhà ăn, nhà bếp, biển bảng, sắp xếp các loại vật chất. Có đơn vị quản lý, sử dụng quân trang cá nhân chưa chặt chẽ, mang mặc chưa thống nhất. Quản lý, sử dụng hạn mức xăng dầu chưa sát nhiệm vụ.

Thực hành đào bếp Hoàng Cầm cấp I, mắc tăng võng dã ngoại, 5 kỹ thuật cấp cứu của một số cá nhân chưa thuần thục, chưa đúng kỹ thuật, chiến thuật. Đối với nội dung thi CNHC: Hệ thống sổ sách, văn kiện hậu cần SSCĐ và thường xuyên ở một số đơn vị chưa được củng cố kịp thời, biện pháp chưa sát thực tế. Soạn giáo án và thực hành giảng bài của một số đồng chí chưa sát đối tượng huấn luyện; thao tác trình chiếu, giáo án điện tử còn ít hình ảnh minh họa. Một số đồng chí viết, vẽ bản đồ còn sơ sài; tính toán chưa đủ nội dung, sai số lớn; biện pháp bảo đảm chưa cụ thể; xử trí tình huống hậu cần chưa tối ưu; trả lời chất vấn còn lúng túng, nhất là nội dung tổ chức lực lượng, bố trí hậu cần, bảo đảm vật chất, quân y, công tác vận tải.

Tuy còn một số hạn chế song có thể khẳng định, Hội thi 4 chuyên ngành Hậu cần và CNHC trung, lữ đoàn giỏi năm 2022 của Quân chủng Hải quân đã thu được nhiều kết quả thiết thực và thành công tốt đẹp. Kết quả Hội thi đã góp phần trực tiếp cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội; nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đặc biệt là năng lực tham mưu, chỉ huy điều hành của đội ngũ cán bộ hậu cần các cấp, trực tiếp là CNHC các trung, lữ đoàn và tương đương. Đó cũng là cơ sở để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tiếp tục đề ra chủ trương, phương hướng, giải pháp xây dựng ngành Hậu cần Hải quân vững mạnh toàn diện, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời mọi mặt hậu cần cho các nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Kết quả chung thi 4 chuyên ngành: Giải Nhất: Lữ đoàn 189; giải Nhì: Lữ đoàn 162/ V4, Lữ đoàn 172/V3; giải Ba: Lữ đoàn 170/V1; Lữ đoàn 126; Lữ đoàn 167/V2; giải Khuyến khích: Lữ đoàn 101/V4; Trung tâm 47/BTM; Lữ đoàn 147/V1. Thi CNHC giỏi: Giải Nhất: Đồng chí Trung tá Khổng Minh Dũng - CNHC Lữ đoàn 172/V3; giải Nhì: Đồng chí Trung tá Nguyễn Ngọc Hà - CNHC Lữ đoàn 189, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đăng Chiến - CNHC Lữ đoàn 162/V4; giải Ba: đồng chí Trung tá Cao Đức Thọ - CNHC Lữ đoàn 170/V1, đồng chí Trung tá Cao Hữu Sự- CNHC Lữ 101/V4, đồng chí Trung tá Lê Thành Nam-CNHC Lữ đoàn 126.

Đại tá Nguyễn Duy Thiều,  Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng Hải quân