Với tinh thần tích cực, chủ động, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp, toàn Ngành đã khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nổi bật là:

Cơ quan, đơn vị vận tải quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của Thủ trưởng BQP, chỉ huy các cấp về nhiệm vụ vận tải sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), duy trì nghiêm các chế độ trực theo quy định. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện vận tải tác chiến và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án. Tổ chức vận chuyển kịp thời, đầy đủ, an toàn vật chất hậu cần, kỹ thuật, trang bị khí tài, vũ khí đạn, xăng dầu, vận chuyển quân; cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, diễn tập, huấn luyện dã ngoại; vận chuyển vắc-xin, thiết bị y tế phục vụ tiêm phòng Covid-19; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai. 

leftcenterrightdel
 Lữ đoàn 972, Cục Vận tải tổ chức tiếp nhận, vận chuyển vật chất hậu cần cho các đơn vị. Ảnh: PV

Tổ chức mua sắm trang bị vận tải, vật tư, phụ tùng tàu thuyền cấp phát cho các đơn vị đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Báo cáo Bộ ban hành Thông tư về Điều lệ công tác Vận tải Quân đội nhân dân Việt Nam; hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án VT -21. Triển khai đóng mới, bàn giao phương tiện thủy cho đơn vị vận tải cấp chiến dịch. Rà soát và đề xuất đưa xe ô tô vận tải chuyển vào dự trữ SSCĐ. Chuẩn bị và thực hiện tốt các nội dung về công tác vận tải, tàu thuyền trong Tập huấn hậu cần toàn quân và nội dung công tác vận tải trong tập huấn hậu cần cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào năm 2022. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa phương tiện, ưu tiên các phương tiện làm nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phòng chống bão, lụt. Cấp, đổi, gia hạn giấy đăng ký, giấy phép lưu hành, đăng kiểm và kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền quân sự đúng quy định. Hoàn thiện 10 bộ định mức chi phí cho bảo quản, bảo dưỡng tàu thuyền. Thực hiện tốt công tác thẩm định chủ trương các dự án đóng mới tàu quân sự của các đơn vị toàn quân; hướng dẫn công tác đăng ký, đăng kiểm các tàu của hải đội dân quân thường trực. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bổ túc cho cán bộ và chuyên môn kỹ thuật đường thủy.

Tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2016 - 2021, phúc tra xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” 11 tiểu đoàn vận tải thuộc các sư đoàn bộ binh đủ quân, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Qua đó, thúc đẩy PTTĐ xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” tiếp tục đi vào chiều sâu, rộng khắp, góp phần xây dựng ngành VTQS vững mạnh toàn diện. Đồng thời, đề ra các giải pháp nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ ngành VTQS ở cả ba cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Duy trì nghiêm túc, triển khai chặt chẽ, chất lượng công tác huấn luyện vận tải. Trong đó, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành, khả năng tham mưu đề xuất cho đội ngũ cán bộ vận tải, tàu thuyền. Huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ vận tải cho bộ đội, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tham gia diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung “MT - 22” đạt kết quả tốt. Tổ chức thi cán bộ đại đội, trung đội và tương đương năm 2022; thi con tàu chính quy đối với các đơn vị vận tải cấp chiến lược. Đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác; xây dựng chính quy, cảnh quan môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp; cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội...

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột quân sự Nga - Ukraine, thách thức an ninh phi truyền thống tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi là chủ yếu, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức; biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; Quân đội đẩy mạnh điều chỉnh về tổ chức lực lượng theo Nghị quyết của QUTW và Kế hoạch của BQP. Phương tiện vận tải từng bước được đầu tư, đổi mới; nhu cầu ngân sách tăng, nhưng khả năng bảo đảm còn hạn chế ... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, toàn Ngành bám sát chủ đề công tác hậu cần năm 2023, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện vận tải trong tác chiến. Duy trì nghiêm lực lượng SSCĐ, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; vận dụng linh hoạt các phương thức vận tải và các hình thức vận chuyển bảo đảm kịp thời, đầy đủ nhu cầu vật chất, cơ động lực lượng cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, biển, đảo. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện vận tải từ nền kinh tế quốc dân phục vụ cho các nhiệm vụ SSCĐ, chiến đấu và phòng chống, khắc phục thiên tai, thảm họa. Quản lý chặt chẽ trang bị vận tải dự trữ SSCĐ theo Chỉ thị số 15/CT-TM ngày 3-12-2018 của Tổng Tham mưu trưởng; dự trữ cho nhiệm vụ đột xuất theo Quyết định số 921/QĐ - BQP ngày 30-3-2021 của Bộ trưởng BQP.

Hai là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của QUTW; Kế hoạch của BQP tham mưu với Thủ trưởng BQP, TCHC về tổ chức, biên chế ngành VTQS đảm bảo đồng bộ, chính quy, thống nhất theo hướng tinh, gọn, mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành VTQS các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, luôn yêu ngành, yêu nghề; có số lượng và cơ cấu hợp lý, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, tay nghề, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp với lực lượng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên quốc phòng của lực lượng VTQS, tạo động lực giúp các đồng chí gắn bó với nghề hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Ba là, duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác Ngành, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Thực hiện tốt “Bốn đổi mới” trong huấn luyện và phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện nâng cao khả năng tham mưu, tổ chức hiệp đồng, trình độ quản lý, chỉ huy điều hành và tổ chức vận tải cho các loại hình chiến đấu trong tác chiến; công tác vận tải phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, các thách thức an ninh phi truyền thống. Tổ chức hội thi, hội thao, luyện tập, diễn tập; kiểm tra trình độ kỹ năng nghề của lái xe, thuyền viên, thợ sửa chữa theo kế hoạch. Chuẩn bị chu đáo mọi mặt và tổ chức tốt diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh “VT - 23”. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu; ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; cải cách hành chính và Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong công tác vận tải; chú trọng bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Bốn là, chủ động đề xuất từng bước đổi mới trang bị, phương tiện, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, thích ứng với những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống trước mắt và lâu dài. Phối hợp các cơ quan chức năng nghiên cứu đầu tư, mua sắm các phương tiện vận tải thế hệ mới, các trang bị vận tải thô sơ, cơ giới nhỏ và các loại dụng cụ phục vụ vận chuyển xếp dỡ vật chất; đóng mới phương tiện vận tải thủy theo Kế hoạch thực hiện Đề án VT - 21 thay thế cho các loại phương tiện, trang bị thế hệ cũ, đã lạc hậu, xuống cấp. Nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận tải; duy trì hệ số kỹ thuật phương tiện SSCĐ = 1; phương tiện hoạt động thường xuyên đối với xe ô tô và tàu thuyền = 0,95. Phát huy tối đa mọi nguồn lực, tập trung duy trì số lượng, chất lượng phương tiện hiện có, ưu tiên sửa chữa các phương tiện làm nhiệm vụ SSCĐ, phục vụ chiến đấu, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Năm là, phát huy kết quả phúc tra xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” giai đoạn 2016 - 2021; PTTĐ “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, Cuộc vận động 50 gắn với PTTĐ Quyết thắng và các PTTĐ, cuộc vận động khác... xây dựng cơ quan, đơn vị vận tải các cấp vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” thực sự, thực chất. Rà soát, nắm chắc tiềm lực vận tải, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện vận tải từ nền kinh tế quốc dân phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên, đột xuất. Thường xuyên đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn ngành VTQS...

Phát huy kết quả đạt được, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao của toàn Ngành, tin tưởng rằng, ngành VTQS sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, lập nhiều thành tích cao chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành VTQS (18-6-1949 / 18-6-2023).

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC TÙNG - CỤC TRƯỞNG CỤC VẬN TẢI