Việc xây dựng, huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên (SSĐV), trong đó có lực lượng DBĐV hậu cần trở thành việc làm thường xuyên đối với các đơn vị khung thường trực DBĐV; được đầu tư đúng mức và có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các lực lượng, kể cả đơn vị DBĐV và đơn vị, địa phương giao nguồn. Công tác đăng ký, quản lý lực lượng, phương tiện kỹ thuật DBĐV được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo phân cấp. Hoạt động bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng, hoạt động các đoàn thể trong lực lượng DBĐV thực hiện theo đúng quy định. Công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Pháp lệnh DBĐV được Quân khu và các địa phương, đơn vị thực hiện gắn với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác quân sự địa phương trong từng giai đoạn và từng năm.Công tác quản lý, huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện DBĐV bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc và cơ chế lãnh đạo của Đảng, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế địa phương.

Đi đôi với xây dựng, huấn luyện, Quân khu quan tâm làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho huy động và tiếp nhận, huấn luyện lực lượng DBĐV hậu cần. Hằng năm, ngoài việc chủ động lập kế hoạch phân cấp dự trữ vũ khí, trang bị, vật chất cho từng địa phương, đơn vị, Hậu cần Quân khu tổ chức tốt các hoạt động tạo nguồn, khai thác, dự trữ, quản lý chặt chẽ các loại vật chất hậu cần, bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ cho lực lượng DBĐV. Các đơn vị được giao chỉ tiêu động viên đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần cho huy động, tiếp nhận, huấn luyện lực lượng DBĐV; kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với sự biến động của tình hình, nhiệm vụ. Thường xuyên nắm chắc từng đối tượng huấn luyện, chỉ tiêu huấn luyện, tích cực chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và tổ chức bảo đảm chu đáo, kịp thời, nhất là việc chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho quân nhân DBĐV trong thời gian tập trung huấn luyện. Đối với các đơn vị đủ quân, có quân số huấn luyện DBĐV không lớn, cơ quan hậu cần các đơn vị tổ chức dồn dịch nơi ăn ở, sinh hoạt, phục vụ chu đáo quá trình huấn luyện. Các đơn vị chuyên môn kỹ thuật, khung không thường trực... được giao nhiệm vụ huấn luyện quân nhân dự bị có số lượng lớn, nhiều đối tượng huấn luyện khác nhau đã chủ động lập kế hoạch củng cố doanh trại từ trước khi nhận quân, bảo đảm đầy đủ mọi mặt về hậu cần khi quân về. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tăng cường kiểm tra, nắm chắc giá cả thị trường, bảo đảm tốt chất lượng bữa ăn. Một số đơn vị còn trích quỹ tăng gia sản xuất đưa vào ăn thêm, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày cho lực lượng DBĐV.

Cơ quan hậu cần quân sự địa phương cấp tỉnh, huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành địa phương tổ chức dự trữ, bảo đảm hậu cần cho lực lượng DBĐV trong thời gian tập trung huấn luyện, kiểm tra SSĐV, diễn tập tại địa phương. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có chính sách ưu đãi cho quân nhân dự bị và gia đình họ, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nghề, xúc tiến việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất, xây dựng, sửa chữa nhà ở… Ngoài tiêu chuẩn, chế độ của Nhà nước, các địa phương còn thường xuyên tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà, động viên các quân nhân dự bị yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập. Trong các cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan có kết hợp huy động, tiếp nhận lực lượng DBĐV, ban cung cấp các địa phương đã chuẩn bị chu đáo vật chất, trang bị, phương tiện và nhân lực cùng tham gia. Hằng năm, ngoài ngân sách của Trung ương dành cho quốc phòng, Quân khu và các địa phương còn chi hàng chục tỷ đồng cho việc xây dựng doanh trại, thao trường, mua sắm thêm trang, thiết bị huấn luyện...

Mặc dù còn một số hạn chế, như: Chất lượng xây dựng lực lượng DBĐV hậu cần còn có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; công tác quản lý quân nhân dự bị, đăng ký phương tiện kỹ thuật có lúc còn chưa đồng bộ; công tác phối hợp giữa địa phương cung cấp nguồn với đơn vị nhận nguồn trong đào tạo sĩ quan dự bị, hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật chưa chặt chẽ, nhịp nhàng; cơ sở vật chất, trang bị, kinh phí bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ động viên còn thiếu... Song, có thể khẳng định, ngành Hậu cần Quân khu 7 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng DBĐV theo phân cấp. Kết quả huấn luyện, diễn tập, kiểm tra SSĐV hằng năm của Quân khu (trong đó có động viên về hậu cần) đều đạt khá trở lên, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị. Quân khu đăng ký và quản lý trên 50.000 phương tiện kỹ thuật; sắp xếp đủ 100% quân nhân dự bị vào đầu mối các đơn vị DBĐV (trong đó, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75,34%, quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đạt 84,06%). Từ năm 1996 đến nay, ngành Hậu cần Quân khu tổ chức huấn luyện 55.769 lượt DBĐV ngành Y tế, trong đó có 1.132 bác sĩ. Với ngành Vận tải, có 100% đầu mối đơn vị tham gia động viên; quân nhân dự bị huy động tham gia huấn luyện đạt trên 95%; phương tiện vận tải đạt từ 81,2% trở lên...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng DBĐV hậu cần, thời gian tới, ngành Hậu cần Quân khu 7 xác định tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nắm chắc hệ thống văn bản pháp qui của Nhà nước; hướng dẫn, chỉ thị của Bộ Quốc phòng về công tác động viên. Trong đó, tập trung quán triệt Pháp lệnh về lực lượng DBĐV; Pháp lệnh Động viên công nghiệp; các nghị định, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về động viên; các chỉ thị, hướng dẫn về công tác động viên quân đội của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu..., coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự điều hành của người chỉ huy đơn vị. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đủ nội dung, thời gian, kiểm tra, đánh giá thực chất, tránh phô trương, hình thức.

Hai là, phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt khâu tạo nguồn DBĐV, nhất là nguồn bộ đội hậu cần xuất ngũ. Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch xây dựng lực lượng DBĐV hậu cần trong KVPT, cơ quan quân sự địa phương các cấp tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thường trực của Quân khu, Bộ Quốc phòng trong quá trình tuyển chọn nguồn, bảo đảm huy động được các quân nhân DBĐV ở các đơn vị chuyên ngành Hậu cần. Bên cạnh đó, chú trọng làm tốt khâu tạo nguồn sĩ quan dự bị và lực lượng chuyên môn kỹ thuật cao, có ngành nghề tương ứng chuyên ngành Hậu cần từ sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công chức Nhà nước thuộc các tổ chức, cơ sở kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Ba là, xây dựng mô hình đơn vị DBĐV hậu cần đủ thành phần theo quy định. Tích cực huấn luyện chuyển hạng quân nhân dự bị (hạng 2 lên hạng 1). Trên cơ sở chương trình huấn luyện lực lượng DBĐV của Bộ Tổng Tham mưu đã ban hành cho đơn vị DBĐV hậu cần, tích cực nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện cho phân đội DBĐV vận tải ô tô, phân đội DBĐV quân y. Từng bước chuẩn hóa chương trình, nội dung huấn luyện hậu cần cho các đối tượng theo hướng “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”.

Bốn là, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần cho huấn luyện lực lượng DBĐV. Trong đó, chú trọng kiện toàn, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kế hoạch bảo đảm hậu cần cho xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn hậu cần cho quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, nhất là bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn, quân trang, doanh cụ, điện, nước; quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng hạn mức xăng dầu. Kết hợp sử dụng phương tiện của đơn vị với thuê phương tiện vận chuyển lực lượng, vật chất hậu cần, bảo đảm cho xây dựng, kiểm tra, huấn luyện, diễn tập lực lượng DBĐV đúng quy định, an toàn. Ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư xây dựng doanh trại, thao trường huấn luyện cho các đơn vị khung thường trực và các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, huấn luyện lực lượng DBĐV.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với các địa phương giao nguồn để nâng chất lượng nắm nguồn, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của địa phương. Làm tốt việc thanh tra, phúc tra, kiểm tra, nắm chắc những biến động về số lượng, chất lượng quân nhân dự bị và trang bị, phương tiện DBĐV, bảo đảm thực chất, đạt chỉ tiêu quy định, đúng quy trình. Đồng thời, sơ kết, tổng kết theo định kỳ, khắc phục kịp thời những khâu yếu, mặt yếu, đơn vị yếu trong công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng DBĐV.

Với các biện pháp đồng bộ trên, tin rằng, những năm tới, công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng DBĐV hậu cần của Quân khu 7 sẽ tiếp tục thu được kết quả tốt, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu và xây dựng Quân khu vững mạnh toàn diện.

Đại tá TÔN HUY VINH

Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 7