Một số hình ảnh hoạt động Hậu cần Quân đoàn 1

THẢO HÀ- CTV (thực hiện)