Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam lại được khơi dậy, phát huy cao độ, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, giúp nước ta vượt qua trở ngại. Việt Nam được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ, không chỉ thành công trong ngăn chặn có hiệu quả với đại dịch Covid-19 mà còn là một trong tốp 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Hoạt động đối ngoại cũng tạo được nhiều dấu ấn, nhất là đã hoàn thành xuất sắc cương vị Chủ tịch ASEAN 2020; đàm phán, ký kết thành công nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới, tạo thêm cơ hội để đất nước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Cũng trong năm 2020, Quân đội đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, đề ra nhiều chủ trương lớn trong xây dựng Quân đội giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. 

Trong hành trình cùng cả nước, Quân đội, năm 2020, toàn ngành Hậu cần đã không ngừng nỗ lực vươn lên và có những đóng góp quan trọng, tiêu biểu là: Bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ; phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, các cuộc diễn tập lớn. Hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Ban Giám đốc Trung tâm Quân y ASEAN. Phối hợp nghiên cứu thành công bộ test kít xét nghiệm Sars-Covi-2 và thử nghiệm vắc-xin Covid-19. Xây dựng, hoàn thiện các đề án hậu cần; từng bước chấn chỉnh, sắp xếp tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ công tác hậu cần. Phong trào thi đua Ngành phát huy hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa rộng rãi, thiết thực, góp phần giữ vững và cải thiện đời sống bộ đội... Những kết quả đó thật đáng tự hào, tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan, thỏa mãn, bởi đại dịch Covid-19 và khí hậu, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp; xu thế toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc… sẽ tác động đến sự phTát triển của đất nước, Quân đội và ngành Hậu cần.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cùng với cả nước, Quân đội, toàn ngành Hậu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động, với những mục tiêu, giải pháp có tính khả thi cao. Trong đó, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hậu cần bảo đảm cho toàn quân huấn luyện, SSCĐ, thường xuyên và đột xuất, ưu tiên bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, đóng quân vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, đơn vị mới thành lập, các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; chủ động tham gia và bảo đảm tốt phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện chấn chỉnh tổ chức, biên chế; triển khai thực hiện các đề án về hậu cần. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, triệt để thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về hậu cần..., góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. 

HẬU CẦN